Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais réimprimés dans les collections de de Bry et de Hulsius: et dans les collections hollandaises du XVII siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers

Cover
E. Spanier, 1867 - 372 Seiten
 

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 119 - Rom. ^[Description | de l'Amerique | & des parties d'icelle, comme de la Nouvelle France, | Floride, des Antilles, lucaya, Cuba | lamaica, &.
Seite 307 - t Jaer 1653. en van daer na Japan, daer Schipper op was Reynier Egbertsz. van Amsterdam. Beschrijvende hoe het Jacht door storm en onweer vergaen is, veele Menschen verdroncken en gevangen sijn : Mitsgaders wat haer in 16. Jaren tijdt wedervaren is, en eyndelijck hoe noch eenighe van haer in't Vaderlandt zijn aen gekomen Anno 1668. in de Maendt July.
Seite 263 - Journael oft daghelijcx-register van de voyagie na Rio de Plata, ghedaen met het schip ghenoemt de Silveren Werelt, het welcke onder...
Seite 314 - Befchrijvingh | van | Groenland | Aen Heer De la Mothe le Vayer ; | Verdeelt in twee Boecken , | 't...
Seite 341 - Translatée d'Espagnol en François. A la quelle sont adjoustees quelques autres Descriptions des mesmes pays, avec la Navigation du vaillant Capitaine de Mer Jaques le Maire, & de plusieurs autres.
Seite 176 - Hiftorifche verhael, vant Gout | Koninckrijck van Guinea, anders de Gout-cufte de Mina genaemt, leggende in het | deel van Africa, met haren gelooven , opinien , handelinghen , manieren, talen, | ende hare gheleghentheyt van Landen, Steden , hutten, huyfen ende Perfoonen.
Seite 337 - Elementen, | Metalen, Planten ende Ghedierten van dien : als oock | de Manieren, Ceremonien, Wetten, Regeeringen | ende Oorloghen der Indianen. | Ghecomponeert door lofephum de | Acofta, der Jefuitfcher Oorden : | Ende nu eerftmael uyt den Spaenfchen in onfer | Nederduytfche taie overghefet : door lan Huyghen | van Linfchoten.
Seite 80 - Madriga gebooren tot Lima, Als mede een // verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge // van 't onbekent Australia, sijn grooten Rijckdom ende // vruchtbaerheyt.
Seite 35 - Aerden-Cloot / ende door || de Molucques weder 'thuys te komen. Te zeyl gegaen van Rotterdam den tweeden || Julij 1598. Ende den Generael met het Schip Mauritius is alleen weder || ghekeert in Augusto / in't jaer onses Heeren 1601.

Bibliografische Informationen