Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

de Toskenns Alcoming a

"Davies, Richard, s. Andrew, ofhlanwnuq,co. Montgomery, pleb. Jesus Collo, Matris, 31 March 1787, aged 19 ; Queens Coll., B.A., 1793, 9. A. ♡ B.D. 1801

Born 1768

Rw. Richard Dave B.D. was apported t. of Ilan

- denna march 10, 180) - death of doo doon. few. David Grimes, B.A., www afforzati dall'ins Llarawan hovember 264, 1841, owing to death of R. Davis.

Then for there 1841-1804

[ocr errors]

PREGETHAU

A FWRIADWYD

I ddangos i Ddynol-ryw, y dylent fucheddu yn
wir-gristianogol, ac ymrôi i fod yn fwy-
fwy duwiol, yn fwy-fwy daionus,
ac yn fwy-fwy ffyddlon

hŷd Angeu.

[ocr errors][merged small]

Y Parchedig RICHARD DAVIES, B. D.

Ficar Llanwnog, yn Sîr Drefaldwyn.

MIVITILIG:

Argraphwyd yn Argraff-dỹ 'r Brud, gan WOOD a

WATTON, ac ar werth ganddynt hwy, a

chan Mr. SANDFORD, Llyfr-wr:
Ac hefyd gan Owen, Trallwm; Jones, Trefnewydd ; Painter, Wrex-
ham; Lewis, Llanidloes; Owen, Machynlleth ; Jones, Dol.
gelleu ; Sanderson, Bala; Rasbrook, Bangor; Broster,
Caer; Grifiths, a Cox, Aberystwith; Lewis, Aber-
teifi; Daniel, a Harris, Caerfyrddin: a chan

F. Williams, N. 11, Tywyn, Llundain.

« ZurückWeiter »