Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais réimprimés dans les collections de de Bry et de Hulsius: et dans les collections hollandaises du XVII siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers

Cover
E. Spanier, 1867 - 372 Seiten
 

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 309 - Translatée d'Espagnol en François. A la quelle sont adjoustees quelques autres Descriptions des mesmes pays, avec la Navigation du vaillant Capitaine de Mer Jaques le Maire, & de plusieurs autres.
Seite 99 - Rom. ^[Description | de l'Amerique | & des parties d'icelle, comme de la Nouvelle France, | Floride, des Antilles, lucaya, Cuba | lamaica, &.
Seite 82 - Eroberung der Statt S. Salvador in der Bahie von Todos os Sanctos in dem Lande von Brasilia, welches von anno 1623 bis 1626 verrichtet worden durch Johann Gregor Aldenburgk. Gedruckt zu Coburgk in Verlegung Friedrich Grüners, Buchhändlers, 1627".
Seite 33 - thuys te komen. Te zeyl gegaen van Rotterdam den tweeden || Julij 1598. Ende den Generael met het Schip Mauritius is alleen weder || ghekeert in Augusto / in't jaer onses Heeren 1601.
Seite 76 - t beleydt van den Admirael // Jaques l'Heremite, ende Vice-Admirael Gheen // Huygen Schapenham, in de laren 1623, // 1624, 1625, en 1626. // Wy hebben hier noch achter bij gevoeght een Beschryvinghe vande Regeringe // van Peru, door Pedro de Madriga gebooren tot Lima, Als mede een // verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge // van 't onbekent Australia, sijn grooten Rijckdom ende // vruchtbaerheyt.
Seite 163 - Compagnie, onder het beleydt van den vroomen ende manhaften Wybrandt „van Waerwijck als Admirael ende Sebaldt de Weert als Vice-admirael, Wt „de Nederlanden ghevaeren in den Jare 1602'" in Begin ende voortgang der O.-IC I, llde stuk.
Seite 31 - Concorde avec la quatriefme | nommé l'Kfperance, bien montees d'equipage de guerre & vivres, ayant 248 hommes en | icelles, pour...
Seite 289 - Rivieren, | van het selve, als mede hoe de Spangiaerts het Landt verwoest, | verbrandt ende ingenomen hebben. | Mitsgaders : | De Natuer, Zeden, Huysen, en Kleedingh der Indianen, | oock van de Goudt en Silvermijnen, ende haer Levens-middelen. | Beschreven door Jeronimus Benzonius van Milanen ;| En uyt het Italiaens overgeset door Carel Vermander.
Seite 27 - Beschryvinghe vande Voyagie om den geheelen || Werelt Cloot / ghedaen door Olivier van Noort van Vtrecht, Generael over vier || Schepen / te weten : Mauritius als Admirael / Hendrick Fredrick Vice-Admirael / de Eendracht, midtsgaders de || Hope, / ophebbende tsamen 248.
Seite 32 - Befchrijvinge van de Voyagie om den geheelen | WereltKloot, ghedaen door Olivier van Noordt van Vtrecht, Generael over vier Sche- | pen, te weten : Mauritius als Admirael, Hendrick Frederick Vice-Admirael, de Eendracht, midtfgaders | de Hope, op hebbende t'famen 148.

Bibliografische Informationen