Historiale ende ware beschrijvinghe vande reyse des admiraels Cornelis Matelief de Jonghe, naer de Oost-Indien, wtghetrocken in Mayo 1605. Mitsgaders de belegheringhe voor Malacca, als ooc den slach ter zee teghen de Portugijssche armade, ende andere discourssen

Cover
by Jan Janssz., 1608 - 12 Seiten
 

Ausgewählte Seiten

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Bibliografische Informationen