Památky archaeologické (archeologické) a místopisné, nakladem Archaeologické komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění a Archaeologického sboru Musea království Českého. Réd. K.V. Zap. Památky archaeologické. Skupina historická. [afterw.] Památky, historie

Cover
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Inhalt

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Beliebte Passagen

Seite 204 - Lichtenfels: Versuch über die natürliche und politische Geschichte der böhmischen und mährischen Bergwerke.
Seite 160 - Percussus sum ut foenum, et aruit cor meum, quia oblitus sum comedere panem meum.
Seite 198 - Slovansk^ opat Dal na vinici kopat Na svátek Jana Husi, Za to do pekla musí Vëonô se trápiti.
Seite 33 - Kunstwerke und Gerätschaften des Mittelalters und der Renaissance von C. Becker und J. v. Hefer. Frankf. a. M. 4. Heft 1847, Tafel 20 jest podobná misa vyobrazena, která se nalézá ve sbírce pańí Kateriny Sattlerové na zámku Mainberku...
Seite 228 - Sobéslav byl jií napred dal nadëlati zásek, a rozdëliv své lidi ve tré, rozestavil je na príhodnych místech jak po dolinë tak i po návr.sích.
Seite 234 - Dobrovsky (Kritische Versuche, die ältere böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen zu reinigen III, p.
Seite 38 - V, 1855, I, str. 331, 332: Táh general Kec k Jankovu, jsouc svym vojskem pohotovu . . . ten smrti lidkup píti, v zem se navrátiti.
Seite 213 - O spűsobu, kterym se píivtelení tolo k fádu kfízovnickému stalo, praví biskup Lev: quod cum honorabiles viri cives Egrenses, patroni hospitalis civitatis ejusdem ad instantiam domini Otacari, serenissimi régis Boemiœ, délibérassent, hospitale ipsum...
Seite 1 - Včtsina vzdëlanych národu evropskych honosí se jiz po délai cas dńkladnymi spisy, v nichz vsecky historické, starozitné, ethnografické a umëlecké památky со nejzevrubnëji sepsány, objasnëny, vyobrazeny a srovnány jsou, spisy to, jeito se národními...
Seite 206 - Feuer bin ich geflossen, Thomas Jarosch hat mich gegossen. Ich bin von edlem Stamme, Nikolaus mein Name. 1568. Prostfedni (prümer 2' 10«/4",) má jen lento nápis: Johann Wenzel Kühner goss mich in der kk Neustadt Prag anno domini 1798.

Bibliografische Informationen