Immagini della pagina
PDF
ePub

II EPI II P E BEIN2 N.

E X CE R P T A DE LEGATIONIBUS

DEXIPPO ATHENIENSE. PRISCO SOPHISTA.
EUNAPIO SAAR DIA NO. MALCHO PHILADELPH.
PETRO PATŘ. ET MAGIST. MENANDRO PROTECT,

THE O P H Y LAC TO SIMOCA T T A.

OMNIA ECO DA MSS.

A D A VIDE HOESCHELIO

AUGUST ANO EDIT A. INTERPRETE CAROLO CANTOCLARO

Libellorum Magistro : cum ejusdem Nocis.
Accedunt Note e Animadversiones HENRICI VALESII.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ρ Α Τ Ε R
REN ATO ET PETRO

F I L I I S. S

reportavir, parrem meum, avum veftrum, nibil minus quam boc cogitantem, non presio, non ambitu , ob eximiam sum probitatem , tum do&trinam , Turonibus juri dicundo primum prefecir, deinde etiam in Senarum Parifienfem allegir . Henricus secundus Francisci filius fratrem meum natu majorem patri Senatorie dignitati fuccefforem defignavit. Id meritis parris gribuit, neque quicquam presii, quamvis tempora ferebant , co nomine numerari voluit . Et illi quidem per quinquaginta annos magi. Stratus fumma cum integritare gefferuns , ad quos triginta duos inddidimus, quibus jam apud Christianissimos Reges libellos agimus. Eft sane ea dignitas , Senatoria major Sed cujus nos jamdudum saries as capit , fæder morum, fædet hominum. I am animus meus

fecurus honorum :
Fallacis Regum quos defert aura favoris

Indignis æque, ac dignis discrimine nullo nibil iftarum rerum curaf.

Vanaque propter opes hominum certamina felix,
Et quæ mirantur mortalia pectora ridet,

Atque viam sola virtute affectat Olympo.
Licet enim meis vos versibus affari. Isaque ad veteres meos amicos me recipio

vobis cursu lampada trado. Az
Vos, quibus integer ævi

Sanguis una cum ifto veftro fratre, recens adnalo , quam ad duos misso, e vobis, o filii dulcissimi, do dedicoque , noftri nominis memoriam propagare , e nos aliquando vixiffe, neque bonorum luce caruiffe notum reftarumque posteris relinquere pergire. Er valere.

[blocks in formation]

QUI HOC OPERE CONTINENTUR.

[ocr errors]

Proæmium in volumen Legationum , Theodosii cujusdam , ex Cod. M.

S. Andreæ Schotti.
Dę munere Legatos mittentium, & Legationem obeuntium, ad $6750TON.

ex Auguftano Codice.
Dexippus Atheniensis, ex Cod. M. S. Boico & Andreæ Schotti.
Euna pius Sardianus , ex Cod. iifdem.
Petrus, Patricius & Magister , ex iisdem .
Aliud ejufdem Fragmentum, ex Cod. And. Schot.
Priscus Rhetor , ex Cod. B. A. S.
Alia ex ejusdem Historia Gotthica , ex Cod. A. S.
Malchus Philadelphensis, ex Cod. A. S.
Ejusdem alia, ex Cod. B. & A. S.
Menander Protector, ex Cod. B. & A. Ş.
Alia .ejusdem, ex Cod. A, S.
Thcophylactus Simoçatta. ex Codice A. S.

EMINENTISSIMO

S. R. E. CARDINALI JULIO MAZARINO.

Q

[ocr errors]

Vintus annus'agitur , Eminentissime Cardinalis, ex quo Ludovicus Princeps fortifimus de

rebus abiit , majore Gallia damno quam 'suo. Ejus enim excessus'universam Galliam perculit ; e pene dixerim, exanimavit , quasi unius extincti Spiritu pridem tota vixisset , omnium animas idem secum traxisset. Hoftes autem externos tot pugnis adversis fractos in spem erexit , & refovit. Quis enim tam intrepidus , tamque securus casuum fuit , ut erepto rebus humanis Rege, in novo Principatu res durius casuras non metueret ? Princeps juvenis admodum, nec armoruin peritus, quique flagrante bello nondum exercitum in prælium poffet educere , nec: Principem per ætatem exercere, multorum injuriis obnoxius videbatur. Hoftilis autem exercitus etiam adversum cafum recens expertus altiores spiritus gerebat, novas res in dies expect antibus bis, quibus semper studium fuit cunEt ando, eu diem ex die prolatándo pacem eludere ; eo Gallos magis ad civile bellum impellere , turbare omnia ac permiscere , quam bello aggredi, da palam manum conferere . Verum numquam certius approbatum eft, justum piusque, e favente Deo bellum susceptum : ut inconcuso manente Regni statu,, tot prosperis confluentibus Regie majestati devoti metu soluti fint , ea hoftes Gallici nominis spe vana tumentes ftatim animos, quos sustulerant , demiserint nuntio mala pugne ad Rocrovium confternati. o diem nobis albo notandum lapillo! o diem infaustum hostibus tam fæda clade! quidquid enim Hispanis in Flandria virium fuerat , illa dimicatione prostratum est . Hac Gallus pugna edita posteri temporis securitatem concepit. Hifpanus autem pridem fiduciæ ac Spei plenu's animum posuit præferocem , tanti dedecoris indignitate percalsus. Hoc autem omnium regnator Deus. perfecit : cujus etiam providentia Princeps Sagaciffimus cum ad finem mortalitatis accederet, & virum Richelio, qui rerum gestarum gloria e animi magnitudine humanum faftigium excesserat , fimilem non proximum in partibus Reipublicæ gubernandis quæreret, Tibi , Cardinalis Eminentiflime, fum. mam rerum permisit : ex quo enim curam Imperii Gallici fumma Principuń consensione sustinuisti palam fa&tum eft, Deum bellorum rem Gallicam tueri ac regere : C Te non modo de Regni finibus tutandis , sed etiam de proferendo plura aut majora in dies destinare . sed neque belli cura terra marique animum invictum obruit, nec cogitationibus tuis de litteris propagandis obftat". Hæc pacis ornamenta colunt etiam qui se belli gloria devoverunt Licet enim fama prospera laudibus eos in cælum efferat, diuturna tamen effe non poteft, nisi sint qui nomen eorum posteritati commendent : Hinc Spem certissimam conceperunt qui, Principum indulgentiam ingenio merentur , Te Mæcenate non defuturos eximia do&trine' viros, quorum studio non senescet claritudo operum tuorum : Elle autem plures publice quoque interest: nec enim virtutibus tuis enarrandis nisi plures, suffecerint. Equidem hoc unum dicam, nullum hactenus majore fide, conftantia, & prudentia Regni ministrum egisse : ut omnes gloria vel æquasle, vel excellisle videaris. & ut Epistolæ compendiam faciam , Natura quid efficere posset experiri cupiens ; in' Te , Cardinalis Eminentissime, gloriæ materiam , quam quærebat , invenit. Deum veneror ut prospere semper res Tibi cedant, seramque immortalitatem preçor, ut tam felix, quam diuturna vita fit. quam si ex bonorum omnium voto tibi Deus indulferiti, pacem, quam pertinax odium in Gallos moratur, vel optimis conditionibus parabis, vel faluberrimis consiliis tuis efficies , ut hoftium internecione justa iræ parentetur . Da veniam, quod laboriosis occupationibus tuis abuti videar. Non possum tamen mihi temperare, quin gratias hic Tibi agam, quod offerenti Cedrenum o Nicetam tam benignum Te mihi exhibueris , ut magnitudinem tuam vinceres: quoniam aliter referre non possun, in testimonium devota Tibi mentis hoc opus, qualecumque eft, nomini tuo dedico consecroque.

[ocr errors]

EMINENTIÆ TUÆ

Devotissimus
CAROLUS ANNIBAL FABROTUS.

« IndietroContinua »