Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

S I. Ejufdem Codini. Opuscula , de Schematographia | sparnyby no urosparugay Moj MS xxS9 inasaras asidoyer urbis, tempore Byzantis , Conftantini Magni & || Tipas stan mpai sewu divaypafantas. Additæ funt vitæ LeoTheodofii Junioris : De structura templi

S. Sophiæ : l|nis

Philosophi , Alexandri fratris ejus & ConstantiDe ftatuis & spectaculis : De ædificiis: De Impera- ll ni Porphyrogennetæ , quæ ex editis aliifque , quas toribus, & Patriarchis.

habemus, mutato nonnihil ftylo , ab aliquo recerr II. Veterum Poetarum in celebriores urbis par tiore breviatæ & superioribus subjectæ videntur. tes Epigrammata & Poemata. III. Photii P. CP. Descriptionem templi , quod

XXIX erat in Palatio Imperatoris

IV. Manuelis Chrysolaræ comparationem veteris Leo Grammaticus, qui vitas septem Imperatorum & novæ Romæ.

Theophanis Hiftoriæ adjecit ad Constantinum usque V. Ejufdem ad fratrem fuum Epistolas duas de Romani generum, ex inexhausto thesauro Bibliotheeadem materia scriptas.

cæ Regiæ suo quoque tempore vulgabitur . Ex adVI. Anonymi Græci Collectanea Antiquitatum | ditis in calce MS. Codicis didicimus perfectum ilConstantinopolitanarum ,

Iud opus fuiffe μινι Ιελίω , ή , εορτή τα αγία μεγαλοVII. Symeonem Magistrum de ædificatione tem hríprupos Ilpoxonis *786 ,spxas' ovd o'XTATĀDOS G. pli S. Sophiæ VIII. Constantinopolitanee urbis Genethliacam fi

XXX guram ex Valente Astronomo.

IX. Leonis Imperatoris Oracula , cum expositio Reperitur etiam penes P. Philippum Labbe Theone Græca Theophili Presbyteri .

phanis Historiæ Continuator Anonymus brevi sum

mario vitas complexus Imperatorum, Michaelis CuAlterum quoque Syntagma de Imperio CP. ejuf- || ropalatæ qui gener Nicephori Logothetæ cognomique Provinciis pollicetur V. C. Lucas Holftenius, cum natus eft Rancabe, Leonis Armenii, Michaelis BalNotis & Tabulis Geographicis ejufdem Imperii. In Theophili , Michaelis cum matre Theodora eo, quæ mox sequentur opuscula continentur.

Basilii Macedonis , Leonis Philofophi , Alexandri 1. Hieroclis Grammatici Syneçdemus , five noti fratris ejus., Constantini Porphyrogennetæ , Romani tia Imperii CP, integra ex duobus codicibus MSS.

utriusque , Lecapeni scilicet ac Junioris di&i , NiII. Constantini Porphyrogennetæ Themata ex tri- || cephori Phocæ , Joannis Zimische, Bafilii , Constantibus MSS. emendata , cum nova versione .

ni, Romani Argyri, Michaelis Paphlagonis , Michaelis III. em liber de administrando Imperio cor- Calaphatæ, Constantini Monomachi, Constantini Durectus ad MS. Codicem Vaticanum.

çæ , Eudoxiæ & filiorum ejus., Romani Diogenis, MiIV. Diversa Notitiæ Episcopatuum , sub Orien chaelis Parapinacii ac Nicephori Botaniatæ : quem, tali Imperio, partim novæ , partim correctiores ha

ut a Scylitza , Zonara , Glyca atque Cedreno divers '&enus editis.

sum novimus, ita quoque nunc compertum habemus,

cum citatis Leontio, ut vocant, Byzantio , ac LeoXXVII

ne Grammatico minime convenire.

bi

Georgium Hamartolum a Doctissimo Viro Leone

XXXI.
Allatio in dies expectamus . Extat in Bibliothecæ
Regiæ ditiflima Gaza Georgii Hamartoli Monachi

Cæterum, quia nemo nefcit , quantum ad perfeChronicon, opus szeri's, a primo rerum initio usque

Etam Romanæ utriusque Hiftoriæ cum Veteris tum ad Diocletiani & Maximiani Impp. tempora a Sta Novæ intelligentiam conferat Notitia utriusque Imfno quodam ταχυκαιξωγράφω defcriptum

perii, Occidentalis simul atque Orientalis ; Honorii

& Theodosii junioris tempore , ut creditur , digesta, XXVIII.

P. Philippus Labbe Societ. Jesu eandem brevi , ut fpe

ramus , Regiis Typis committet , juxta editionem • Leontius Byzantius ( fic enim a quibufdam voci Frobenianam anni 1952. in capita 68. distinctam, cum tatum accepimus ) aut quis alius Anonymus , quo

quadripartito Glossario, I. Oficiorum: II. Militiæ camque censeatur nomine , Continuator Theophanis III. Geographico. IV. Miscellaneo: in quibus & quæ hactenus nec Græce nec Latine comparuit · Græ obscura sunt explicabit, & plurimos Vidi Pancirolcum codicem ftudio Lucæ Holfenii Roma transmis

li , aliorumque lapsus emendabit. sum debemus fingulari humanitati Emin. Cardinalis Fr. Barberini.

XXXII Huic porro codici absque Auctoris , quod mihi adhuc incompertum eft, germano nomine præfigitur ifte titulus maximam partem in autographo detri

Idem quoque Philippus Labbe Societatis Jesu nobi

liffimo Hiftoriæ hujus Byzantinæ Corpori Apparatus : χρονογραφία συγγραφίσα εκ προςάγματος Κωνςαντίνου

tum suo tempore subjunget , quatuor in partes dia τ8 φιλοχίσου , και Πορφυρογεννήτη δεσπότα με Λέοντος τι σο (tributum : hoc est, φωταϊrs αρχομώη όπου κατέληξε Θεοφάνης , ήγουν από της βασιλείας Λεόντος τ8 Αρμενία , καθ' έκας και υποθέσεις και αυ I. Chronicon Novæ Romæ a die x1, Maii anni της βασιλεύς Κωνςαντίνος φιλοπόνως σωέλεξε , &c. qua ex cccxxx. qua dedicata eft , ad diem xxix. Maii anni Præfatione innominati fcriptoris ad eundem Constan

MCCCCLIII. qua poft annos MCXXIII. & dies xvIII. a tinum Aug. videntur desumpta ; in qua hæc haben Turcis capta & direpta est , digeftum per annos fintur inter cætera curiosis lectoribus in antecessum Q

gulos Chrifti & Mundi , Imperatorum & Indictioblata : εκείνίω ταύτης αρχω και νομίσας της εφορίας αρίσης num. Quia vero ingentem Chronicorum filvam in Tle za Maraeity Deopać um xnolue'vlev xastaančev. Ôr xati curyt. Bibliotheca Regia , privatisque , reperiri nemo neYHLcom ê derxisser To Givell wro's nexa DWOFEUNLÚ6457€ e'x ofis | reit, ex iis ea maxime seliget , quæ Conftantinopoσων ικανώς, ο αντιλαμβάνεις αύθις παρ αυτά τα κλειαν. litanam Hiftoriam locupletare videbuntur additis o'xcivog key cut ois olev Tô Kepom amáty Moxaria Bagi'denar || temporum , qui fæpe apud Historicos desiderantur και ήτταν τίω έκ Βελγάρων συμβασαν αυτό κατέληγε , certis characteribus της το Λέοντος μόνον μνηθείς αναιρέσεως , &c. Poft vitas quatuor Imperatorum Leonis Armenii Michaelis II. Syntagma de ætate & scriptis Doctorum viroex Amorio five Balbi , Theophili Michaelis filii , & rum, qui að Encæniis Novæ Romæ ad noftra usque Michaelis ejufdem Theophili ac Theodoræ filii , fe tempora Constantinopolitanam Hiftoriam litteris proquitur de rebus gestis Bafilii Macedonis narratio

sequuti funt. quæ omnium longissima hunc titulum præfert: Isoekκή διήγησις τη βίας και την πράξεων Βασιλείς τ8 αοιδίμου III. Topographiam Conftantinopoleos , & Bosphori βασιλέως , & Κωνςαντίνος βασιλιάς εν θεώ Ρωμαίων και τότε Thracii ex Petro Gyllio ( cujus singula capita uberυιωνός φιλοπόνως επί διαφόρων αθροίσας διηγημάτων τω γρά rimis Annotationibus illustrabuntur ) aliisque , tum porto 7p0o ave'Seto. cum peculiari ac fejuncta a præce

recentioribus, tum antiquis Scriptoribus accurate dedenti Præfatione , qua fignificat hic Auctor fibi in scriptam. Nec omiffurus erat, nisi vir fingulari doanimo effe το σύμπαντος, της εν Βυζαντίω Ρωμαϊκής αρχής &trina præstans id jam in se recepisset , Constantini χρόνε η τε αυτοκρατόρων και την υφ' αυτές αρχόντων και Porphyrogennetæ Imperatoris libros de Administran.

b

[ocr errors]

do Imperio unum, & de Thematibus duos , cum ver laborisque compendio, Regiæ editionis singulis páginis. sione ac Notis Joannis Meurfi , Bonaventure Vulca Quod fi etiam res eo ferar , ut Eruditorum hominii , atque Federici Morelli . Ejusdem enim ac Leo num, ac maxime 202015Opwr, ftudiis gratificemur linis pariter Augusti Tactica , alio prorsus fpectare vi beralius., Generalem Indicem , ex omnibus Hiftoriæ dentur .

Byzantinæ Scriptoribus e Regia Typographia emis

fis emittendisque, ingenioso ordine , nec inutili , ut IV. Lexicon Byzantinum , sive brevem Catalo- || fperamus, labore contexendum curabimus. gum dictionum difficiliorum ac Græco-barbararum ad Geographiam præcipue , & Officia, tum Sacra Neque plura modo de variis. Byzantinæ Historia tum Prophana spectantium , quæ in omnibus Con

, quæ in omnibus Con- || Scriptoribus jam publici juris factis, vel propediem puItantinopolitanæ Historiæ Scriptoribus reperiuntur blicandis. Tu, fi quid potes, Candide Lector, iterung subnotatis singulorum Auctorum locis illustrioribus rogamus, obteftamurque, conatibus noftris fave , votis adeoque indicatis , maximo Lectorum emolumento, obsequere . Sic tibi cuneta fortunet bonus Deus.

[ocr errors]
[ocr errors]

more

Apparatum ftudiofis Historiæ Byzantinx Indagatoribus apprime neceffarium opportuno deinceps tempore publicandum ( fi conatibus noftris annuerit præposens Deus & plerique omnes, saltem precipui Auctores jam e tenebris in lucem prodierint) sub for nem precedentis Catalogi fide data polliciti sumus . Ne quis tamen impatiens longioris

bic primo in limine diligentiam noftram defiderare merito polir , & quoddam veluti Ariadnes filum , in perplexiffimis tot tantorumque fcriptorum ac feculorum Labyrinthis inoffenso pede decurrendis præmonstrari fibi poftulet ; Primam Apparatus nostri delinearionem, tres, in partes distributam, informem licet ac vere vorbypa je por, Excerptis variorum de Legationibus præmittere decrevimus; uno dumtaxat omisso Byzantino Lexico quod assiduo labore ea quotidiana borum omnium Historicorum lectione per ocium a nobis adornandum , prolixius erit, quam ut in breve specimen contrabi

curiofis Lectoribus compendio aliquo representari pofir.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

APPARATUS
BYZANTINÆ HISTORIÆ

QUATUOR IN PARTES DIGESTI

DELINEATIO PRIM A.
CURA ET STUDIO PHILIPPI L A B B E BITURICI

Societatis. J ESU Sacerdotis.

[ocr errors]

P A R S P R 1 M A.
IMPERATORUM ORIENTIS
A CONSTANTINO MAGNO
AD CONSTANTINUM PALÆOLOGUM

BREVIS ET ACCUR A T A
SERIES CHRONOLOGICA.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

an.

L. Valerius Constantinus Magnus Fl. Yalerii
·

II.
Constantii Chlori filius
35. Julii 306.

Imperator renuntiatus eft poft obitum patris , ex FL. Julius Constantius Magni Constantini filius ante diem viri. Kal. Augusti, anno Æræ Chriftianæ occisis duobus fratribus Constantino juniore Aug. cccvi. qui annus in Fastis dotatus eft Constantio | juxta Aquileiam anno Christianæ Æræ cccxL. & Aug. vi. & Maximiano Aug. vi. Cofr.

Constante in castro Elenæ prope Pyrenæos mente 3. Sept. 312.

Debellavit Maxentium tyrannum Maximiani Her- | Februario anni ccci. Monarchiam obtinuit. culii F. ex ante diem viil. Kal. O&tobris an. cccxII. Imperare cæpit ex

ante diem XI. Kal. Junii 22. Maii 3 37.
unde prima Indiệtio numerari cepit Constantino || cccxxxvII. Indictione x. Feliciano & Titiano Coll.
Aug. 11. & Licinio Aug. 11. Cof

Imperavit annos xxv. menfes v. dies xunt.
Dedicavit Constantinopolim , quam & Novam Vixit annos XLIV.
Romam appellari voluit, ante diem v. Idus Maii Obiit Mopsucrenis prope Tarsum in Cilicia an- 3. Novemba

anno cccxxx. Coff. Gallicano & Symmacho , Indi te diem 111. Nonas Novemb. anni cecLXI. Indictio- 36. 11. Maii 33@ ctione 111. a Septembri mense anni præcedentis jam ne v. jam inchoata, Florentio & Tauro Com.

decurrente

Imperayit annos xxx. menses 1x. dies XXVII. Conftantii vitam o res geftas prodiderunt S. Hiero-
Vixit annos LXV.

nymus in Appendice ad Chronicon Eusebii ; Eutropius, Obiit prope Nicomediam. in Bithynia ipfo die | Vidtor, Ammianus, Ruffinus, Orofius, Zozimus , Socra22. Maii 337. Pentecoftes, ex ante diem xi. Kal. Junii , tes , Sozomenus , Theodoretus , Philoftorgius , Chron. cccxxxvir. Feliciano & Titiano Coff. Indi&tione x. Alex. Theophanes, Miscellæ auctor , Zonaras. , Glycas ,

Manaffes, Cedrenus, Nicephorusia 6.
Constantini vitam eo res geftas libris quatuor com-
plexus eft. Eufebius Pamphili Cæfarienfis in Palestina

III.
Epifcopus, qui etiam consulendus in Chronico, Hi-
Aoria Ecclefiaftica , quæ ultra hujus Imperatoris tem FL. Claudius Julianus Constantii fratris Constan-
pora non progrediuntur . Scripferunt etiam Eutropius , 1 tini Magni filius, fraterque Galli Cæsaris, qui juf-
Aurelius Vidor, Rufinus Aquileienfis, Paulus Orofius su Constantii Aug. in Flanona Iftriæ insula anno
Zosimus Comes ( cujus in Conftantinum calumnias re CCCLIV, nęcatus eft .
fellit egregie Evagrius lib. 3. Historie Eccles. cap. 4. Įmperare cæpit ex ante diem in. Nonas No: 3. Novemb.
quo etiam nomine sugillant Eunapium Photius ac sui vembris anni CCCLXI. Florentio & Tauro Corr.
das ) Auctor Chronici quod Alexandrinum dicitur Sunt qui ab anno superiore Imperii ejus repetant
Theophanes Confeffor, atque ex eo Anaftafius Biblio- || initia, cum Lutetiæ Parisiorum a militibus Augu-
thecarius; Anonymus poft Ammianum edit4s , Paullus

Paullus || ftus falutatus est .
Longobardus Diaconus Aquileienfis , aut quisquis eft Imperavit annum unum , menfes vir dies XXVII.
Miscellæ au&or , atque ex recentioribus Suldas , Joan Vixit annos xxxI.
nes Zonaras , Michael Glycas, Conftantinus Manasses Occisus eft pugnans in Perfide ante diem vi.Kal. 26. Junii 363.
Georgius Cedrenus, Nicephorus Callifti Xanthopült fi- || Julias anni cccixi11. Indi&tione vi. ipfo Juliano Aug.
lius , aliique.

IV. & Sallustio Coff.
Praxagoras Athenienfis de geftis Conftantini Magni
libros duos, decem vero Bemarchius Cæfarienfis Cap Juliani vitam & res geftas dabunt S. Hier. in Chro-
padox fcripferant , teftibus Photio ac Suida : verum hi nico, Eutropius, Victor , Ammianus , Ruffinus, Orohus,
cum prioribus Ammiani Marcellini libris , multisque | Zofimus maximus ejus encomiaftes poft Eunapium Sara
aliis injuria temporum perierunt. Nec omittendi Socr. dianum cujus hiftoriam tefte Photio pene descripserat
Soz. Theod. Philof. &c.

Sosr. Soz. Theod. Philoft. Chr. Alex. Theophanes , Mi.

361.

[ocr errors]

stella , Suidas , Zón. Glycas , Man. Cedr. Nic alii. annos xvỊ. & diem unum.

Vixit annos xxiv. & menfes aliquot ,
IV..

Occilus eft apud Lugdunum Galliarum vuur. Kal. 25. Aug. 383.

Septembris anno cccxxcmi. Indi&tione XI. Satur-
FL: Jovianus Varroniani Comitis filius , Singidu- || nino & Mergbaudę 11. Cor.
ni in Pannonia natus , ex Primicerio Domeftico-

35. Maii 192 rum ,

Valentinianus junior Gratiani frater Occidentis
Augustus' ab exercitu appellatus iniỉt imperium

imperium Imperator Vienna in Galliis necatus est, Idibus Maii,
ex ante diem v. Kalendas Julias anni ccclxuri. In sabbato pridie Pentecostes Indi&t. v. anno cccxcii.
dictione vi.

Arcadio 11. & Ruffino Coff. natus annos XXVI. &
Imperavit menses vii. & dies XXII,

menseg iv.
Vixit annos xXXIII.

Obiit Dadastanæ in confinio Galatiæ & Bithyniæ Gratiani res geftas fcripferunt S. Hier. Ammianus nocte diei xmlnKal. Martiaş anni ccclxiv. Indictio Vi&or, Ruffimus , Orofius , Zofinus , Sofr. Soz. Theod. ne vit. ipso Joviano Aug. & Varroniano Nob. ejus || Philoft. Chr. Alex. Theophan. Misc. Svidas, Zon. Glyc. filio Cost.

Man. Cedr. Niceph; alii ,

87: Jugii 363;

17. Febr. 3644

375;

Interregnum fuit dierum octo aut novem.

VIII
Joviani meminerunt S. Hier. in Chronico , Eutropius Fl. Theodosius senior live Magnus di&tus, Theo-
qui in ejus morte claudit librum X. Breviarii Romane dofii alterius jussy Valentis in Africa occiti filius ,
Historie, Victor , Ammianus , Ruffinus, Orofius , Zof ex Gallæcia provincia Hispaniæ oriundus , & annum
mus, Socr. Soz. Theod. Philoft. Chr. Alex. Theoph. Misc. agens ætatis xxx!II. a Gratiano apud Sirmium Aug.
Svidas, Zon. Glycas, Man. Cedr. Niceph. plii.

appellatus,
Iinperare cæpit ante diem xiv. Kal. Februarii

19. Januar 179 V.

Indictione vit. anno cccLxxIx. Ausonio & Olybrio

Coff.
FL. Valentinianus Gratïani filius , e Pannonia Imperavit annos xvI. minus diebus duobus.
Cibalensi, Tribunus Scutariorum,

Vixit annos 60. aut 65. is. Eebre 364.

Augukus renúnciatus est apud Nicæam die v. Kal. Obiit Mediolani ex invalecudine hydropis , XVI.
Martii anno ccclxiv. Indictione vir. qui notatus re Kal. Februarii , Ind. v. anne cccxcv. Olybrio & *7.Januar.395
peritur in Fastis, Joviano Aug. & Varroniano Nob. Probino Con.
Coff:

In Oriente , quem Valenti fratri regendum reli Theodosii Magni res gestas suggerent Hieronymiane
quit , imperavit menfem, unum & dies iv.

ad Eusebui Chronicon Appendicis continuatores , Prol-
In Occidente imperavit annos xị. menfes viri. per uterque , Hydatius, Marcellinus , Sigebertus , 6c.
dies xxur:

Aurelius Vidor , cujus Epitome in bujus Imperatoris
Vixit annos LVI. & menses aliquot .

obitu definit , Ruffinus qui pauca admodum de filiis e17. Novemba

Obiit in castello Brigitione in Pannonia antc diem jus attigit, Orofius, Zofimús, Socr. Sozome nus , Theod. xv. Kal. Decembris, Indi&tione iv. inchoata , anno Philoft. Chr. Alex. Theoph. Misc. Svidas, Zon. Glycas, CCCLxxv. poft Consulatum Gratiani 111.& Equitii , Max. Cedr. Nicephorus Caltistus, alii : quibus jungt vel, ut habet Chronicon Alexandrinum , Gratiano merito poterit Claudianus Poeta illorum temporum pet. Aug. iv. & Equitio ii. Cons.

infignis. Valentiniani res geftas vide apud Hier. Eutropium ,

I X. Fillorem, Ammianum, Ruffinum, Orofium , Zofimum , Socr. Șoz. Theod. Philoft. Chr. Alex. Theoph. Misc. Svj Fl. Arcadius Theodofii Magni filius , atque Hono- 16. Januar-38; dam , Zon. Glycam, Man. Cedr. Nicephorum , alios-rii frater , Augustus a patre appellatus est xvii. que :

Kalendas Februarii , Indiet. XI. anno cccxxcuri.

Merobaude 11. & Saturnino Coff. cum quo impera-
VI.

vit annos XII.

Mortuo patre, annum agens ætatis xviii. Oriens
FI. Valens Gratiani filius , a fratre Valentiniano tis imperium administrare cæpit ad annos XIII. mens
ad Imperatoriae dignitatis confortium adlectus , in ses 1. & dies xy.
milliario vii. prope Constantinopolim,

Vixit annos xxxI.
85: Martii 384. Cæpit imperare Kal. Aprilis , 'vel triduo ante ex Obiit Conftantinopoli Kalendis Maii , Indi&tione

sententia Hydatii in Faftis, Joviano Aug. & Var vi. anno ccccvii. Baffo & Philippo Coff. Theodo- se Maii 408. roniano Coff

. Ind. vii. anno Christi cccLXIV. fii filii tutela Isdegerdi Persarum Regi testamento Imperavit annos xiv. menses iv. & dies ix, relicta ,

Vixit annos L 8: Augųsti 378

Periit in bello adversus Gotthos in Thracia ge Arcadii res geftas. vide apud șocr. Soz. Theod. Pro-
fto , milliario xij. ab Hadrianopoli, die v. Idus Au- ll Sperum, Hydarium, Marcellinum, Philoft. Orofium, Zo-
gusti anni cccLxXVIII. Indict. vi. Valentę Aug: vi: zimum, qui biennio poft Arcadii mortem in vulgaris
& Valentiniano juniore Aug. 11. Çoff.

editionibus definit , Chron. Alex. Theophanem, Miscel-
lam , Zon. Glycam , Man. Cedr. Nicephorum

alios :
Valentis res geftas memoria commendarunt S. Hiero quibus jungendus Claudianus , ut omittam Eufebium com
Bymus qui in ejus morre Chronicon suum claufit, quem Ammonium Poetas , ceterosque quorum opera defidera-
admodum historia suç librum xxxi. atque ultimum
Ammianus Marcellinus , Rafus qui in hoc quoque Im-

X
peratore defiit , Ruffinus, Orofius, Zofimus , Socr. Soz.
Theod. Philoftorg. Chr. "Alex. Theoph. Mijć. Svidas , FL. Theodosius junior Arcadii Aug. & Eudoxiæ 16. Januar:403
Zon. Ghc. Mam Cedr. Niceph. alii,

filius, Cæsar Auguftus a patre appellatus xvII. Kal. 20. Aprilis.

Februarii Indictione xy. anno Ccccri. Arcadio v. &
VII.

Honorio v. Coff. cum adhuc vagiret in cunis, natus

anno fuperiori rv. Idus Aprilis · Imperavit cum pa34. Aug 367. FI. Gratianus Ambianis in Gallia ix. Kal. Sep tre annos vi. menses 11. & dies xv.

1. Maii 408.
tembris anni ccLxvII. a patre Valentiniano Augu Imperare cæpit post mortem patris Kalend. Mail
ftus appellatus , Indict. x. Coff

. Lupicino & Jovino. ||Indict. vi. anno ccccviii. Basso & Philippo Coff.
Imperavit in Oriente poft obitum patrui Valentis Imperavit folus annos XL II. menfes 1 1. dies
menses y. & dies vill.
In Occidente una cum patre imperavit annos VITI.

Vixit annos XLIX. natus x. Aprilis cccci.
menses 11. & dies xxviii. poft obitum patris cum Obiit Constantinopoli v. Kalend. Augufti , India
Valentiniano juniore fratre & Theodofio Magno , &tione ill. anno ccccL. Valentiniano Aug. vii. & 18. Julii 4s&
annos vir menses ix. & dies totidem , in fumma Avieno Coff,

Hono.

mus,

XXIIX

Honorius patruus Imp. Occidentis Ravennæ re rii annis, quam Leonis junioris menfibus computatis,
cefferat, ut loquitur Hydatius in Faftis qui hic defi- || inquit Marcell. Comes in Chron. fed fcribendum ef-
- nunt , xvedie Aug. Ind. vi. anno ccccxxiij. Afcle se menfes ix. arbitror.
piodoto & Mariniano Coff. cum vixiffet annos

Vixit annos ...
XXXIX. natus' ix. Septemb. CCCLXXXIV. Ricimere & Objit Constantinopoli ante Januarii,diem decimum- Januar. men.
Clearcho Coff. Imperasset vero annos xxx. a die tertium , Indictione XII. anno cccclxxiv. Leone Ju-te 474-
xx. Novembris anni cccxcii. qua in Hebdomo niore Augusto solo Consule.
prope CP. Auguftus a patre Theodosio renuntiatus
est; Theodosio ill. & Abundantio Cofr.

Leone imperante, Occidentis Imperium tenue

runt: Majorianus , qui vii. Augusti anni ccccLxi-ad
Theodofii minoris Hiftoriam repete fis ex Orofio, qui fluvium Hyram prope Dertonam occisus eft Seve-
non progreditur ultra annum ccccxvIII. Socrate , qui rus veneno fublatus Romæ anno ccccLxv. Anche-
ut ipfe ait in fine libri vir. orditur a primo anno cci. mius a Ricimere genero suo interfectus xi. Julii an-
Olympiadis , in qua Conftantinus Imp. declaradus fuit , ni cccc LXXI). Olybrius cui feptimo Imperii sui men-
do definit in ann. 11. Olymp. ccxxvii. ad xvII. Con se XXIII. O&tobris defun&to succeffit poft interre-
fulatum Imp. Tbeodofii, sive annum ccccxxxix. Her gnum mensium iv. & dierum XII. Glycerius die
mia Sozomeno, cujus liber nonus non porrigitur ultra Martii quinto anni ccccLXXIII. quem fequenti anno
annum, ccccxxi. licet ipfomet tefte in Præfatione ad expulsum Nepos ordinari juffit Episcopum.
Imper: a Consulatu Crispi do patris ejus Conftantini
usque ad xvir. Theodosii Imp.consulatum non secus ac Leonis. res geftas foripserurt Cardidus Ifaurus
Socrates fuisset progressus., Theodoreto Cyri Episcopo cujus Excerpta cum Notis hoc primo volumine cont is
qui ab hærefis Ariana initiis pervenerat , tefte Gen nentur, Theodorus Le&tor, Hydat ius qui ad annum us-
nadio , usque ad Leonis Imperatoris tempora , quam que ccccL XVIII. Chronicon suum pertexuisse noscitur
vis liber ejus quintus poftremus eorum, qui supersunt, || Caffiodorius , Marcellinus , Victor Tunnunenfis, Eva-
morte Theodori Mopsuefteni terminetur , Olympiodoro I grius qui Prifcum Panitem Sophiftam citat, Chroni-
Theb&o, cujus Excerpta docent a vis. Consulatu Theo con Alexandrinum, Theoph. Misc. Freculfus, Svidas
dofii ad xi. hoc eft ab anno ccccvit.ad ccccxxv. per Zonaras, Glycas", Manasses , Cedrenus , Nicephorus
veniffe , Philoftorgio Ariano , qui petito altius initio

GO
in eumdem annum defit. Quibus adjungi poterunt Prof-
per uterque , Hydatius, Caffiodorius , Marcellinus , É-

XIII.
vagrius, qui ab hærefi Neftoriana duxit exordium
Chronicon Alexandrinun, Theopbanes, Miscella, Fre Fl. Leo junior Zenonis atque Ariadnæ filius ab
culfus, Zonaras , Glycas , Manasses , Cedrenus , Nicc avo Leone decem ante obitum mensibus Cæsar live
phorus, alii, ut omittam Philippum Sidetam , Pri Augustus appellatus , Zenonem patrem fuum mense
scum Panitem, ceterosque qui non sunt super.

Februario anni ccccLxxIv. consortem Imperii fecit ,

eodemque anno , Novembri mense morte sublatus Febr. 474. XI.

eft. Plura de eo in Notis noftris ad Candidum , &

apud citatos supra Auctores.
Fl. Marcianus genere Hlyricus studio Pulcheriæ
Augustæ Theodosii fororis annum ætatis Liv. agen-

XIV.
tis, ab exercitu & Senatoribus Augustus in Hebdo-
mo salutatus,

Zeno natione Ifauricus, Taraficodifanes antea di

ctus , Leonis senioris gener, a filio Imperatoria co-
Imperare cæpit ex ante diem iv. Kal. Augusti rona ac veste donatus,
Indict. 111. anno ccccL. Valentiniano Aug. vii. & Imperare cæpit folus a mense Novembri anni
Avieno Coff. Differt Chron. Alex. in 25. Augusti CCCCLXXIV.

Novem. 4740 diem Jovis.

Imperavit annos xvii. & menses vi. 29. Julii 450. Imperavit annos vi. & menses totidem minus Imperii annis , quam Basilisci tyrannidis mensibus diebus duobus.

computatis , inquit Marcellinus in Chronico. Vixit annos LXV.

Vixit annos lxv. & dies. 1x. 26. Januarii Objit Constantinopoli vir. Kal. Februarias Indict. Objit ineunte menfe Aprili anni ccccxci. Olybrio Aprilis 499. 4970 x. anno CCCCLVII. Constantino & Rufo Cont.

V. C. folo Cor. Indict. xiv.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tam fui

[ocr errors]

Valentinianus III. Conftantii & Galla Placidiæ Zenone imperante collapsum eft Romanum in Ocfilius Occidentis Imperator annum agens ætatis cidente Imperium : nam pulfo in Dalmatiam Julio XXXVII. natus 10. Junii anni ccccxvuII. obtruncatus Nepote Aug. 28. Augusti cum xv. ageret in Imest Romæ 17. Martii anni ccccLv. qui notatus eft in

perio menfem

Orestes Patricius & Mag. militum
Faftis, Valentiniano Aug. viii. & Anthemio Coff. Ravenna, O&tobris die ultimo ejusdem anni ccccLxxv.
cam imperasset ab anno ccccxxv. annos xxx. Eo filium fuum Romulum Auguftulum dictum Imp. sub-
dem quoque anno Roma a Genserico Vandalorum ftituit. Quem capta anno sequente Roma, & Ore-
Rege direpta , & Maximus tyrannus occisus xiv. ste trucidato in Lucullanum Campaniæ castrum rele-
Junii. Ac post biennium Avito exauthorato, Majo- l gavit Odoacer Erulorum rex.
rianus factus est Occidentis Imperator.

Zenonis vitam o res geftas, preter Malchum Phi-
Marciani res geftas prosecuti sunt Theodorus Lector, ladelphiensem , Joannem Ægeatem, Bafilium Cilicem,
cujus Collectanea que habemus in maxibus ab obitu Eustathium Syrum five Epiphanienfem , Hesychium Mi-
Theodosii junioris incipiunt : Tiro Prosper , cujus non lefium Illuftrem , aliosque quos periise dolemus , confi-
folum vulgares Fafti , sed etiam Chronicon á V. C. gnarunt litteris Candidus Ifaurus , Theodorus Lector,
Petro Pitbæo editum definunt, in annum ccccLv. Hy Caffiodorius, Marcellinus, Victor , Evagrius , Chroni-
datius, Caffiodorius , Marcellinus , Victor Tunnunensis con Alexandrinum, Theophanes , Mifeella, Freculfus ,
in Africa Episcopus in Chronico, quod Prosperi Fast is Svidas , Zonaras, Glycas, Manaffes, Cedrenus, Nice-
subnexum incipit ab anno Chrifti ccccxliv. Theodofio il phorus, elit.
Aug. xvii. Albino CoffEvagrius, Chron. Alex.
Theoph. Misc. Freculfus, Svidas, Zorar. Glyc. Man.

XV.
Cedr. Niceph. &c.

Fl. Anastasius Dicorus, Dyrrachii in Epiro na-
XII,

tus , ex Silentiario palatii , annitente Ariadna Au

gusta, acclamatus eft Imperator. Fl. Leo Thrax Tribunus militum , senior , Ma Capit ante diem vir. Aprilis, inauguratus est fegnus ac Macelles cognominatus , Asparis opera ad ria quinta majoris Hebdomadæ, quæ incidit in Apri- 7. Aprilis 491. Orientis Imperium promotus.

lis XVIII. illo anno ccccxci. Indictione xiv. Oly-
Imperare cæpit vir. Idus Februarii, Indictione brio folo Cor.
7. Februarii
x. anno CCCCLVII. Conftantino & Rufo Coff.

Imperavit annos XXVII. ac menfes , diesque ali-
Imperavit annos XVII. & menses vi. tam sui Impe quot, de quibus certo non constat.

[ocr errors]

437

C

« IndietroContinua »