Immagini della pagina
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ne v. Mavortio folo Cof.

choata , anno Dlxv 1. poft confulatum Bafilii V. C. XXV.

Vixit annos Lxxxv 1 1 1. aut xc, cum menfibus v, ut habet Chron. Alex.

Objit fulmine i&us ante diem vi. feu potius v1 ri. ] Idus julii, Indi&ione xi. anno Dxvi 1 1. Magno folo Confüle . Alii periifTe volunt Aprilis die xi. feria fecunda majoris $iú

' Odoacrum Theodoricus Oftrogothorum Rex propria manu interficit Ravennæ in Laureto Palatii , fnenfe Martio anni ccccxci 1 1. Eufebio 1 1. & Albino Coff.

Amaffaffi meminerunt, exceptis candido , Malcbo & AEgeate , omnes ii., quos paullo ante commemoravimu*

XVI.

FI. Anicius Juftinus , genere Thrax , a Senatu ele&us & a militibus Auguftus falutatus ,

Imperare coepit v 1 1. Idus Julii Indi&t. xi. anno Dxv 1 1 1. Magno folo Cof.

Imperavit annos v 1 1 1. menfes totidem, dies xxi 1 1. Chron. Alex, menfes ix. & dies v. affignat ejus imperio : at Marcellinus annos novem & menfes duos, üfque ad obitum fcilicet, quamvis non completos.

Vixit annos Lxx.

Objit ex pedis ulcere Kalendis Augufti , fub horam diei tertiam , Indi&t. v. anno D xxv 1 1. Mavortio folo Cof.

Theodericus Italiæ Rex fub Juftino periit Ravennae fecunda die Septembris ahni lxxv 1. Olybrio juniore folo Cof.

[ocr errors]

FL. Anicius Juftinianus Juftini Aug. e forore ne

Imperare cœpit Kal. Aprilis anni Dxxv 1 1. Indiétio

Imperavit annos xxxix. menfes v 1 1. & dies x* 1 1.
Vixit annos Lxxxi 1 1.
Objit Idibus Novembris Indi&tione xv. jam in-

Oftrogothorum regnum in Italia Juftiniano imperante deletum anno DLI 1 1.

[ocr errors]

mus Comes , cujuf Chronicom definit in ampum D xxxi v.

[ocr errors]
[ocr errors]

}i; junior Dulciffimi & Vigilanòroris filius, ex Curopalata Auguftus

`FL. Anicius tiae Juftiniani falutatus, Imperare cœpit Idibus Novembris, aut poftridie, Indi&tione xv. jam inchoata , anno DLxv 1. I Imperavit annos x 1 1. uno menfe minus cum ali- | quot diebus , unde reéte Joannes Biclarienfis anno x 1. regni fui Juftinum docet diem claufiffe extremham, & Tiberium fingulare obtinuiffe imperium. Vixit annos..... Objit ex morbo ante diem 1 1 1. Nonas O&obris, Indi&ione x 1 1. jam inchoata, cum paullo ante Septembris xxyi. die Tiberium creaffet Auguftum, quem jam a v 1 1. die Septembris , inchoata Indi&ione Wr 1 r. | anno Chrifti DLxxi v. ex Comite excubitorum, Cæ

[ocr errors]

farem fecerat.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Tiberius FL. Mauricius , ex Arabiffo Cappadociæ oppido oriundus, a focero Tiberio Auguftüs coronatus , Imperare folus cœpit die xv. Augufti Indi&. xv annO DLXXXI I. Imperavit annos xx. menfes 1 1 1. Vixit annos lx 1 1 1. Occifus eft prope Chalcedonem, cum filiis , jufTu Phocae , xxvi i. die Novembris, Feria 1 1 1. Indi&ione v I. jam inchoata , anno Dci 1.

[ocr errors]
[ocr errors]

FL. Phocas ex Centurione in caftris militari feditione Imperator acclamatus , Mauricio ex urbe Regia fugiente,

Coronatus eft xx 1 1 1. Novembris, Feria vr. a Cyriaco Patriarcha CP. in Hebdomo, in templo S. Joannis , Indi&tione vi. jam inchoata, anno Chriftianae

[ocr errors]

Mauricium juffit interfici.
Imperavit annos vi 1. cum x. menfibus & diebus
2XV I II • -
Vixit annos . ... . -

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

i

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

• Michaele

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Fl. Bafilius in Macedonia natus, fed ab Armenia trahens originem , ex genere Arfacidarum teftibus | Anonymo qui de eo fufiffime fcripfit juffu Conftantini Porphyrogennetæ & Joanne Scylitza , ab ipfo mperator creatus , ipfo die Pentecoftes , 6. Maii g««, Maii xxvr. Ind. 1. anno Dccclxv 1 . | Imperare cœpit, extin&to Michaele xx 1 1 1. Apri- 23. Aprilis $;. lis Ind. 1 1 , annp DcccLxv 1 1. Imperavit folus annos xvi 1 1. nenfes x, & dies V I I. , • • Vixit a*mnos .... Obiit Kal. Martiis, Indi&tione vi 1. anno Chrifti .. Martii ps. DCCCXXCIX.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

FL. Nicephorus, Botaniates di&us , Turcarum fre-|

tus auxiliis , Conftantinopoli Imperator renuntiatus xxv. Martii, deje&oque mox Parapinacio, folus z. April. io78. Imperare cœpit die v 1 1. Aprilis M*Lxxvi 1 i. Imperavit annos 1 1 1. & dies aliquotVixit annos ...... Abdicare cogitur exeunte Martio menfe , anni MLxxxr. Indi&tione v. Martio 1o8t. Botamiatae vitam repete fír ex Zonara , Glyca & Conffantino Mamaffè , qui ulteriur non eft progreffu , im Hifloria five Annalibus , quos verfibus Politici , ab initio mundi concinnavit . Attigit quoque Nicephori bujus - tempora Joannes Curopalâtes , cognomine $ylitzes , qui exorfus a Michaele Curopalata , ubi Theophanes defínit , Hifforiam fuam ufque ad Alexii Comneni imaugurationem nom perduxit : imo & in plerifque codicibus M55. ufque ad Ifaacii Commeni tempora dumtaxat porrigitur, ut videatur Cedrenus in fímilem codicem incidiffe .

[ocr errors]
[ocr errors]

FL. Alexius Comnemus Ifaacii Augufti filius, Botaniata in coenobium trufo, Imperare coepit Kal. Aprilis , Feria v. Majoris Hebdomadae , Indi&ione 1 v. anno Chrifti mlxxxi. Mundi vero ex £g; Chronologi Anonymi , ,.aprilis io8i. quem poft S. Nicephori P. CP. Breviarium Hiftori- cum edidit R. P. Dionyfius Petavius Societatis Jefu annO VI MDLXXXIX. • . Imperavit annos xxxvi 1. menfes 1 v. & dies xv. v ;.Aug. 1118, . Vixit annos circiter Lxx. Obiit anno Mundi v 1 MDcxxv 1. Chrifti Mcxvr 1 r. Indi&ione xi: ut quidam yolunt fub vefperam diei Augufti xv. feu xvi 1 1. Kal. Septembris , ex Zonara

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Conradus Henrici v. ex forore nepos, moritur xvFebruarii Feria v. proxima a capite jejunii quadragefimalis , anno Mcl 1 1. fuccedit nepos ejus Fredericus fenior, feu AEnobarbus .

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« IndietroContinua »