Immagini della pagina
PDF
[graphic]

PETRI POSSINI E SO C I E T A T E JESU

OBSERVATIONUM

PACHYMERIANARUM

AD HISTORIAM RERUM MICHAELIS PALAEOLOGI, L I B R I T R E S.

[graphic]
[ocr errors]

GLOSSARIUM : Quo declarantur obfcuriora verba ufùrpata in Hiftoria Rcrum Michaelis Palaeologi.

[ocr errors]

NofAe , $#; loca perplexa, aut quémódocumque deelafationis ve! eiiìerìatfonis egéntiâ, qda illtftiantur, qua ojpoftdniscautionibus muniuntur. :

[ocr errors]

CHRONOLOGICUS: ubi chara&eres temporum in hac Hiftoria notati confiderantdr, brdö geftarum reftini exquiritur , extricantur confufà : denique in expanfa Tabula Annorum fere triginta , Epochae praecipuorum Evcntuum a Pachymcrc mcmoratorum fuis annis affiguntur·

PETRI POSSINI
E S O C I E T A T E J E S U

O BSERVATIO N UM

PACHYMERIANARUM ,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

[10- ToN ATIAxMATΩN orè, ip&$£u%, &c. Hic μάe/ς Aytaoru&mw vocatur manifefte (\\t -particula quam quifque communicantium percipit ex pane ac vino confecratis. po- Paulo inferius in eâdem oratione Sacerdos rogans, `ut detur participaturis

[ocr errors]

cap. 4. cum enim definiviffet : Parvulos ahtc rationis ufum non obligari ad perce-
Tom I. a ij

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ptionem Euchariftiæ, hæc addit : Neque ideo tamen damnanda e/? Antiquitar, fi eum morem im quibufdam locis aliquando fervavit . ut enim Sam&#j/mi illi Patre, fui faé}; probabilem caufam pro illiur tempori, ratione habuermt , ita certe eor nulla falutis weceff

' ate id feciffe, fine controverfia credendum eff. Sic facra Synodus.

Edit. Rom. pag. 363.

[ocr errors]

Lib. IV. Cap. XIII. Torwr» 3' 3nr, ixeivy rj %; ui» drA&wroc zrAeovixmpa ei; xam»oeia, &popáwroc arse/isaro. Dudum eft cum Ecclefiaftici, praefertiin Afcetici , Scriptores aliquid innovarunt in notione vocis &%φoefa, pro qua nofter &popámra hoc loco pofuit. Cum enim Philofophi veteres Græci de moribus agentes, inter bonum & malum medium quiddam , &%popos vocarent, uti culpæ, ita & laudis expers: Chriftiani, do&ti forte Evangelica Chrifti fententia, verbum etiam otiofum , reddendæ rationi obnoxium effe denunciante, τὸ α£popov vitio accenfuerunt. quod praefertim in S. Bafilio & aliis qui &exrruxà fcripferunt, cernere eft : prout alias memini annotare me ad Epift. S. Nili cccxxxv. Ex hoc ufu Pachymeres hic folutiorem nec irreprehenfibilem agendi libertatem &popámra vocavit.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« IndietroContinua »