Immagini della pagina
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors]

Am quod machinabatùr anim6 acquie

. fcere ipfum in re tali , & nimiae fidu. ciae indórmiré non finebat. Multorum in Infiperatorem glifcebäht , non óbfcuris excitatæ jndiciis fufpiciones , parum eum benevole in Pupillum Joannem affici , atque adeo in ejus circumventionem incumbere , unde crimen perfidiae in fe ipfum attrahens , obliquis plerorumque indignitatem fel non ferentium óculis defignabatur . Conftabat eum fi&tis caufis graviter mulétaffe quofdam , quorum culpa non erat alia quam Joannem Imperatorem libera voce praedicaffe : quem ne nomine quidem te1nus íí adjungi Collegam £. poteftatis ferre poterat T nec fatis diffimulabat redigere plane fe puerum in ordinem & ab omni fuháitus excludere participatione Imperii omni ftudiö cupere , ac in eo verti fortunam falutemque propriam ducere. Èo illum incitabant partim homines, partim ipfae res. Eulogia videlicet ejus foror nullum faciebat finem ejus iniquitatis fuadendae . Andronicus autem Puer filiüs Imperatoris Palaeologi crefcens in dies fpe indoleque bona, tacito fui afpe&tu Patrem affiduè ftimulabat ; quafi deprecäns ne fe privatum adolefcere permitteret . quo tantum cömmovebatur , ut videre cariffimum filium expertem fummi honoris , rem plane intolerafidam, arbitraretur . Vehéíéníiííuí porrò machinatiónis jnjuftiffimae incentivum erat ingens atmbitio ; & intempeftiva fuperbia modéfari fibi atquè intra fifies æquæ mediocritatis fe tenere dedignantis ; cui praetextum coloremque cupiditati fucandae fuggerebat aliquem recuperatio Urbis, quæ fedés effet Imerii præcipua , quafi ea capienda proprie in

mperii thronum afcendiffet , ac ut in eam fo

lus , fuis styge expugnatam aufpiciis , evöcatus effet , fic imperare folus ih ea &`€& ^deberet. Porro iggropofitum habebat in arcanó indeprehenfibile primis obtntibus occur

rentium. fi qui tamen penitius introfpicerent,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vt Imperator decreverit amovere ab Jmperio
- domicilium attributum fuerit -

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Joanmem : utque Italis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

- · · · · · ·' -- -- - - - - - - - -
De Legatis ad Papam , & Italos miffis : & quid iis contigerit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

autem Legati erant ,* quorum unus Niceph6ritzes , alter Alubardes vocabatur . Uterque fcriba Balduini fherat nuper Impegtoris Ita

[ocr errors]

nis . Hos in Italiam appulfos grave periculum excepit : in quo ne nomen quidem facrofan&lum Legatofum extrema ipfis mala deprecari pòtuit : Quamquam aliâs Imperátor proditiohis in fe reos ex Urbe tum a Latinis detenta fubdole miffos benigne accepiffet ;

crimen honore Legationis occultatum fe vi

dere diffimulans. Itali enim cum alias irritabiles ac vehementes, •tum incommodo recenti amiffae Conftäntinopoleos efferati adverfus hos tali tempore fe fé ipfis offerentes in rabiem folito majorem , ulcifci. fupplicio prorfùs attgci crifien ipfis impa&tu ÁÉÉg; aggreffi repente furit :* Cafturá vfdelicet Nicephoritzen a pedibus ad caput vivum crudeliter excoriarufit ; non magis in poenam fceleris ipfius , quam in Imperatoris ipfum mittentis `ignomifiiam ac cohtemptum . At Alubardes comperto quid fibi pararetur, praever

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

TOY IIA XY M E P H.

M I K A H A II A A A I O A O T O >

[ocr errors][merged small][merged small]

HISTO R I A R E R U M .
A M I C H A E L E P A L AE O L O GO

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« IndietroContinua »