Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

Tet , a qua non luz illum opes aut virtus, fed Acte épiwo terasoristeis , rcs wien ois nö repocalús & fuga liberassent. Quare iis quæ usurpare prius erat solitus in capitis tegmine , in

σω τη Βασιλει εμφανιθησόμενος calceis, in phaleris & frænis equeftribus, in élpaniatris o monů tñs opgñs ratatraíos rin rubra subscriptione , symbola Despoticæ po το συμβόλων επαμφιάσει, και μόνης της θέας teftatis, deinceps abtinens , fic Imperatori se fiflit ; 'haud fcio an magis testando proprio sótas interpos tã capo aš apziorefugo te pes dolori, an iræ illius deliniendæ : Et hoc qui visai dem ipli ex voto contingit . videns enim eum Augustus in communi veftitu , privatoquc ex lane pileo, multum de indignatione ,quam audita Exercitus clades in ejus animo excitaverat maximam, remisit; commovente viciffim ifta humili fpecie misericordiam in fratre , viri tanti , fubita conversione fortis e tanta gloria dejecti.

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

ΤΟΥ Π Α XY ΜΕΡΗ
Μ Ι Κ Α Η Λ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Λ
G E O R G I I

PACH Y MERIS
MICHAEL PALÆOLOGUS

S I V E
HISTORIA RERUM
A MICHAEL E PALÆOLOGO

ante Imperium & in Imperio geftatum
LIB ER QUINTUS.

Edit. Rom. Σας: 227

C Α Ρ Ι Τ Α'
LIBRI QUINTI.

ΚΕΦΑΛΛΙΑ ΤΗΣ Π Ε Μ ΡΤΗΣ

ΒΙΒΛΟΥ.

C Α Ρ. Ι.

Κεφ. α

medius inter marorem & gaudium Impe: Όπως μεταξύ"λύπης και Ηδονής εγένετο ο Κρα-
rator fuerit ob ea que in Occidente evene των και τα συμβάντα και τη Δύσα.
rant.
CΑ Ρ.Ι Ι.

Κεφ. β'.
Ul Schismate per Orientem invalescente, co Οπως χιζομένων και κατ' Αναπλίω, ο Πα-

se Patriarcha contulerit Pacis conciliada gra. τεμάρχης δε ταύτα τοις εκα επιδημα.
tia.

Κεφ. γ.
CΑ Ρ. ΙΙΙ.
Regi Bulgarorum Confantino flia Ewlogία Οπως το Βελγάρων Βασιλα Κωνσταντίνα και
Maria in uxorem data fit.

της Ευλογίας θυγατηρ ας γάμον εξεδόθη. C Α Ρ. V.

[ocr errors]

Κεφ. δ'.

re.

Κεφ. ε'.

De Noga do Tocharis , originibusque Gentis : Τα πιρί το Νογά και Τοχάρων, όπως άχου deque primo eorum Rege ac Legumlato η πριν και περί τα φρώτη Βασιλέως και

νομοθέτω αυτών. C Α Ρ. V. De Mytze , & ut is Imperatori Me/embrem Τα περί η Μυτζα, και όπως δίδας Βασdederit. .

λά τίω Μισέμβριω. CΑ Ρ. VΙ. De Federe Imperatoris cum Serbis: aeque pro- Περί τα αρος τες Σέρβες κήδες τη Βασιλέως.

fectione Patriarchæ in Serbiam ea de cau και δε ταύτα και ο Πατριάρχε επιδημίας α.

εκείσι.

Κεφ. ς'.

[ocr errors]

Κεφ. και.

Ten

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Κεφ. ζ.

CA P. VI I. Τα πιού και Δυρράχιον, και η σασμα ή έei Dr Dyrrachio , & da Terre. mota que et ενσκήψασης.

illa Civitas eversa.

CA P. VIII. * Ρήγα Κάρελον, και όπως όλον εξηρ- De Rege Carolo ut 15 Clalem ansaverit.

C Α Ρ. Ι. Χ.

Ur Legatos Imperator. ad Regem Francik,
Οπως πρέσβας ο Βασιλεύς προς τον Ρήγα mifcrit.
Φραγγίας απέςελω.

C Α Ρ. . Χ.
Us ad famam ventura infefta Claffas;

, . Οπως ακοομένα τα σόλο, α η πόλη Βα Urbe Imperator preparavenit que necessaσιλείς παρασκεύαζη.

'ria putabantur ei tuende .

C Α Ρ. Χ Ι.
Οπως σαθέντος Πάπα το Γρηγορίε , ο Βα Ut conftituto Pupa Gregorio, Imperator cum

σιλός ορός τίω μετ' εκάνα τρώω ώκονο eo tractari Pacem procuraverit.
μνη.

CA P. x I I.
Κερ. ιβ'.

Ur Imperator Ecclefiafticos urserit ad Pacem.
Οπως ο Βασιλάς τες της Εκκλησίας κατηγάν:

C Α Ρ. ΧΙΙΙ. καζε και τίω ευρώω.

Ut Joannes Chumnus accusaverie Chartophe
Κεφ. ιγ'.

Lacem Veccum.
Οπες ο Χυμνος Ιωάννης κατηγόρι τη Χαρη-

C Α Ρ. Χ Ι ν. φύλακος Βέκκο.

Deá fçripto quod mifit ad Eccle fam Impera.

Κεφ. ια'.

Κεφ

tor

[ocr errors]

Κεφ. ιθ'.

Edit. Rom.
pag. 329:

Κεφ. κ'.

Τα περί τα όμα &ν απίσeαλε ορός

C Α Ρ. ΧV. κλησίαω ο Βασιλεύς.

" Veccus carcere detentus, ibi nihilomiΚεφ. ε'.

sus felicitatius, attractus in Partes fue-
Οπως ο Βέκκος ως φυλακές αργμώος, όμως rit.
βιαζόμος κατιτίθεη.

CA P. XVI.
Κεφ. 15.

Patriarcba sua palang scripto edita fen-
Οπως ο Πατριάρχης γνωματευον εγγράφως, tentia , juraverit se in Pacem non con-
όμνυε μη καποδέχεται τίω ωριώξω. fenfurum .
Κεφ. ιζ.

CA P. XVII.
Περί την Αποκριστηρίων τε Βασιλέως, και της De Legatis Imperatoris & fece[fu Patriarcha. .
το Πατριάρχε αποχωρίστως.

C Α Ρ. ΧVΙΙΙ.
Kep. All

Di Imperator quam potuit vehementiffime
Περί της το βασιλέως προς τους κληρικός α Clericos wrferit.
νάγκης.

C Α Ρ. ΧΙΧ.

Vt calumniam pali Clerici quasi parum fideΟπως ας δύσνοιαν δαβαλλόμμoι οι κληρικού les Imperatori effent , vexari eo nomine καινοχλούπ.

fuerint.

C Α Ρ. ΧΧ.

Narratio supplicii atrocis irrogati Rhetori Το και τον Ρήτορα της Εκκλησίας διήγημα, και do de eo lamentatio Historici. τη συγγραφέως χιτλέασις.

C Α Ρ. ΧΧ Ι.

Vi Legati Imperatoris in mari periclitati
Οπως οι ορίσβας τε Βασιλέως και θάλασσα fuerint.
έκινδώσω.

C Α Ρ. ΧΧΙΙ.
Κεφ. κβ'.

Vt Pape commemoratio facta in Sacro fit,
Οπως ο Πάπας ομνημονεύει, αργήσαντος το exauctorato Patriarcha.
Πατριάρχε.

C Α Ρ. ΧΧΙΙΙ.
Κεφ. κγ'.

De Schismate universam Ecclefiam turban-
Περί το αίσματος καθόλο της Εκκλη-
σίας.

C Α Ρ. ΧΧΙV.

De electione Chartophylacis Vecci in Patriar-
Περί της εκλογής το Χαρτοφύλακος Βέκκε ως chalem Dignitatem.
το Πατριαρχείον.

C Α Ρ. ΧΧV. .
Vi non ferens Imperator moleltiam

quam

ei

nimis crebro Patriarcha pro egentibus fupΟπως μη φέρων ο Βασιλεύς τίω παρα τα Πα plications facessebant ,Tertiam ipfi Feriam τριμάχε νόχλησιν, και τρίτω εατπν. ad admilionem alignaverit.

Aa iij

. κα

te.

Κεφ. κο.

Κερ. κε'.

[ocr errors]

CA P. XXVI. Ut iterum ad Papan Legati fint mifi. Οπως και αύθις προς και Πάπαν πρέσβεις επίλλουν, CA P. XX VII.

Κεφ. κζ'. Η Icarius ad Imperatorem transfugiens Clar- Οπως Ικάριος Φροχωρήσας τη Βασιλά καζί, fi Præpofitus fuerit.

σαται επι και σόλα. CA P. XXVIII.

Κεφ. κη'.
Rurfus de Expatriarcba Josepho, & de Vec. Ει πα και τον Πατριαρχούσαντα Ιωσήφ , και η

Βέκκού.
C Α Ρ. ΧΧΙΧ.
Adbue de Josepho quondam Patriarcha : Ετι τα πει οι Πατριάρχη Ιωσήφ.
C Α Ρ. ΧΧΧ.

Κεφ. λ'... 0 Genuentum in propria ipforun Vrbe de. Οπως τους και η πόλη Γεννιέτας απάν

gentium faftum depreferit Imperator. Βασιλεύς.

CO'.

Κεφ. κθ'.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

O

[ocr errors]
[ocr errors]

C Α Ρ U Τ Ι
Vr medius inter mærorem & gaudium Imperator fuerit ob ea,

qua in Occidente e venerant. μέν δω την κατά δύσιν ξυμπισόν- Α

R E .

& offensione terreftri successu navali pag. 2 30. σηκωθέντος το κατά θάλαασαν ατυχήματι , compensata , cum medius aliquamdiu inter luλύπης και Βασιλούς μεταξύ και ηδονής ω. όμως

&um , & lætitiam quasi pependiffet Impera

tor , tandem cætera liberis hominum judiciis δ τοις λογισμούς επιτρέπων τα πράγματα , utriusque facti æstimatione permissa , magis Ο μεν δυσύχημα κλαπώσιν επίθ το δ'

ipse incumbens in auspicatiorem partem , inαυτύχημα περιφανως αρισασι. και το μεν

fortunium, furtiva graffationi Hoftium ; Vis

Storiam, generofitati heroice fuorum, cunξtas χλοίίω οίον ηγείτο τα ποσάτα και εργολαβοιώ- Iortis iniquitates fortitudine plendide prevaτoς τα παρα διώαμιν' ο δε πολέμε κατόρ- lente palam vi aperta perrumpentium, Equum θωμα και τρόπαιον αντικρυς. Όθω και τα της

cenfebat imputari. Atque illud quidem conte

mni debere contendebat, velut quoddam jocu, Οδονής νίκα , νήας εκάνας οννοοιώτης και πο lare ludibrium Fædifragi Nebulonis ausi maλεμίων και και άνδρας αν αυταίς πλείσες, τις jora suis viribus : hoc magni fieri ut arduum

& gloriæ folidæ plenum experimentum verze μεν καταχθείσας τη νεωρία, τες δε ταϊς ερ

bellicæ virtutis , cui honos trophæi jure quam κταις εκδοθέντας σιδηροδέτες, και μόνη θέα το Βορεimo deberetur.

optimo deberetur · Facile igitur vincebat in κατ' αυτών δεικνιώτας τρόπαιον. έλύπα δε ejus animo gaudium mærorem : recurrente præn γε τον Βασιλέα και ο ταϊς κοπίσει κατάκοπος fertim memoria του hottilium navium navali

bus additarum fuis , tot Hoftium in iis capto. σρατηγος, ως εγγυς δοκών αναι, και τας πλη

rum , indeque detrusorum in custodias, ubi γας, τα θανάτε. Φρος και ταϊς άλως και μία ferro vineti tacito sui spectaculo trophæum * rate reppaio dixe xuelo drušow. Já quali quoddam extarent Romanæ felicitatis.

Hic tamen ne plane purus Augusto esset fruνατον , όθον και ιατρούς επιμεληθείς , και μό &us animi , periculum Philanthropeni tempeλις προς το υγιεινόπρον ήλίκας, το περί αυή rabat , ita decumbentis ex vulneribus navali δεδoικέναι της πολης αφυρείο, έπει δε και α

prælio acceptis, ut ejus vitæ timeretur . Ho

rum erat vulnerum unum præsertim in reniγάλα, ίσα τετον Βασιλέα, αντίποινα την bus gravius , ex quo fecuturam mortem pleriδεινών ών εκαρτέρει, τι τα μεγάλα Δακός τι que ominabantur. Evanuit tamen trifte auμα αξιώματι. ο μέντοι γι αδελφός * Κρατών- Eurium, Medicis enixe ad curandum agrum,

nec της ο Ιωάννης και αιτίαν απαιτηθείς παρ ω &

post tempore non dubiis redituræ valetudinis τα και δεσποτείας απέβαλε σύμβολα και γ' α-cindiciis extantibus, qui ejus caufa foliciti fueποκριθως τα ές χάριν , ως υιών εκείνε αν

rant , cura folverentur. Quando Imperator fua

rum effe partium ratus consolari paffum, & Spages

to ide len av Sixauov dirce dewo periclitatum sua caufa talem virum, pretium τίας όνομα φέρειν τες έξωθοι , και προσαπε

ei ærumnarum ac plagarum rependit amδέχθη. όθον και κοινίω άλως εκ χρυσοσύρμα- Pando : Frater autem imperancis Ioannes, cum

plum Magni Ducis dignitate ipsum honoο; καλύπτραν ενθέμιος, μελομβαρέσι δε πε esset ex eo quæsitum ; cur Despotæ insignia δίλους και τους καθ' ίππον στολισμοίς χρώμε- depofuiffet, obnoxie ad gratiam refpondic : κος, μόνον το Δεσπότης κεκλήθαι αναφαίρετον Ροβακα iam FilH εκ Auguto nati η υπου

adolevillent , baud equum effe Despoticæ poteΗχε.

ftatis nomen in extraneis barere. Accepta relponsio est , libenterque uti deinceps fua ista modestia Joannem Imperantes permiserunt · Ergo is pro aureo fimbriato, quem prius geftaverat , vulgarem promiscui ulus capiti pileum imposuit : nigris quoque induit pedes calceis , nigris equos proprios Ephippiis inftravit : Vocitari tamen in poIterum quoque Despota , ut ante, non deliit : populo ex consuetudine deferente ; nec Auguftis invidentibus merum, & re significata vacuum nomen .

C Α Ρ U Τ I I
Vt Schismate per Orientem invalescente, eo Patriarcha fe contulerit

pacis conciliandæ gratia.

terim Ecclesiasticæ res manifeftius jam pag.231. Τ Α μέντοι της Εκκλησίας ανόσι περιφα

DI Niterim

quam ut poffet diffimulari , laborabant χίσμα ως μέγα ήρετο,

και τη. & Schifma incrementis ingentibus augeba

tur , plurimis fe in dies ad Arsenaitarum FaΑρσεσαι των επί πλέον προςιθεμένων ,

ctionem addentibus . Neque enim ii folom, μη μόνες εκείνες, οι δη το Πατριάρχη Αρ qui Arfenium Patriarcham viderant eique σοκία έντυχόντες άδον χίζεθαί τε και ζηλοια fuduerant

TB Bij Innovű ftuduerant , abscindere fe jam a commuυπέρ εκείνου , αλλά και τους μηδόλως εδόν

nione Adverfariorum ejas , & pro ipfius re

ftitutione certare palam cernebantur ; fed τας καθυπαγομέρες τοις άλλοις ποπ δ:

& alii pallim nulla illius peculiari notitia ,

[ocr errors]

ως

« IndietroContinua »