Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Edr. Rom. norum, quotidie mifericordian στρείο Ταπες Α σης και συνοχής έλεγαν, και αυτόν μεν όγω ιδιώ-
pag. 194:

bene babent que contigerunt pulchra bæc, in-
quam , per me junto : suus ei Patriarcba bene

τω όντα της Βασιλείας επίβησα, έμε δ' εprecetur, cum benedi&ione comprobet quæ κείνος Πατριάρχω αρών , και καλαίς αιτίαις ab illo fiunt. In his , græco benedictionis voca ήτίμωσε ; & νά γε κάθημαι επ' ακρώρείας bulo , quod ipsum nomen erat Eulogiæ fororis

ταυτησί Imperatoris ; illa ipsa mulier designabatur

ωσει τις ατίμητος μετανάσης τον cui erat Arenius peculiariter infenfus, quod παρά τα Χρισιανών καθικάςην επεκδεχόμεipfam maxime scirer fuisse Fratri auctorem eo

νος έλεον . όμως καλά τα συμβάντα, καλα rum, quæ crudeliter & impie in Puerum Joannem attentaverat. Ut autem explicatæ litteræ

αυτα , και ο φατριάρχης αυτά αλογείτω , σω sunt, velut mox ipfi legendæ , Arfenius cum τη δλογία τακείνων πραττόμμα . εδώλου δ' ο alicunde præsensisset quid in iis esset scriptum , λόγος και την αυταδέλφων τα Βασιλέως , και οι vehementi nisu sese contorquens ac retrahens auditionem averfatus omnino eft : & cum legi

κακώς είχαν εκείνος, ως τα με τα παιδός Ιωάνnihilominus cæptum effet, celerrime ręceflio ne να συμβολισάση του Βασιλεϊ . ως ' ανεηaudiret. Sed qui aderant curfu infecuti fugien-, τύσσετο και το γράμμα υπαναγνωθησόμσον , tem, vix tandem comprehensum ( currebat enim κείocius

quam ab illa state gravitateque B εκείνος γνές εκποθν και εκεί έμφερόρρον, που expectari potuisset ) retraxerunç invitiffimum λυς ήν αντιβαίνων , και αντισπων μη ακέειν ad auscultanda quæ ex scripto clara voce profe

όλως , και προσαπεχώρει ταχέως υπαραγονωσrebantur. At ille appendicibus Galeri ad aures ambas utraque manu valide appreflis, fonum

κομένα ως μη ακύσει. κακείνων επικαταλαμlectionis fruftra pronunciatæ , non accepit. βανόντων ποδιδράσκονται και παρα το καθήκον Denique graviflimum fignificans animi ango

κινεμένους και ταχέσι ποσί, επίβυε τα ώτα τους rem , cælum terramque voce maximą teftes adhibuit eorum que pateretur. Et non folum ad παραρτημένους της καλύπτρας εκατέρωθεν την ea quæ ipfi denuncia bantur non attendit ; fed όντων ώτίοις , ως μηδ' επαίειν αναγινωσκοneque qui eum alloquebantur audiviffent omnia

μένα τα γράμματος και τέλος δυσθυμήσας εραnoab eo quidquam de negotio propofito, quod ad Synodum referrent, nisi eum expedire se ab

νόν τε και γήν επεμαρτύρετο μεγίς, φωνή ipsis summopere conantem vi majoristique tene ών δη και πάγοι , και μη μόνον οίς είπον οι. rent; & gravęs intentarent a Deo minas

κατειπόντες και ήξίg προσέχειν, αλα και άνω persisteret in contumacia , Tandem summis conatibus responsum exprimere qualecunque sata

τηκεον αν παρ' αυτά είπερ ανέφερον όλως προσηgentium , vilus cedere; En, inquit , ut bene Pacis pxotiv

,

ξία σκοπεϊν , ει μη επείχοντο εμβριθώς και σε triarcbatum gefumus , necem Imperatori machi

μη και μεγάλως απειλομώτο κολάζεθαι προς nantes ! cui videlicet etiam projecti e rebus humapis in hoc extremum desert de insule , Deum pro

Θεού επιχειρoιώτες όλως , Και ως καλώς. pitiari non ceffamus , obfecrantes ut ejus anime άν, έλεγαν, ήρχιερατούσαμω , φόνον το Βαbene consulens mifereatur ; utçunque ille fame ac

σιλεί σωφαίνοντες και οι δη και αν έχατιά ταύfiti nos , velut morte damnatos, in bac Solirudi. ne interficiat. Hæc & ejufmodi alia fummo do τη παραρριφθέντες , Θεόν εις καλόν επειλήlore atque amaritudine animi profatus, niulta pogor qñs ireivo texñs irereliquefer xâr éxecfimul Imperatori , fimul in Thronum intrufo exprobrans , aut potins impreeans , dimisit ad se

νος λιμώ και δίψα επ' ερημίας , ως καταδίmissos. Nos autem illo iterum poftridie conven

κες απόλυσι. Ταυπα και τοιαύθ' έτεραώ οδύν to, & omni eo quod fperari potuit effecto, e νη ψυχής και πικρία εξωιγκών , τα μεν αυportu confeftim folvimus , & valido ingryente borea in acciduanı Insula oram fatius du

του Βασιλεί, τα δε και τον ες τον θρόνον καximus navigare , protegentibus montibus ; at

ταράντι προσονειδίσας , ή και επίκτησάμεvehemens coorţa procella est , intumuitque νος μάλον , απέπεμπεν . ημείς δε και αυapplicuimus ad locum Galenomena nuncuba Dθις της επελθούσης ημέρας προσελθόντες, και tum , quafi Portum Serenum diceres. Accola όσον ήν τα

προσανακείμωα εκτελέσαντες , αlingua vulgari, corrupto vetere vocabulo Ga φωρμέμω τα λιμένος αυτίκα, και τα βορέα λαμρας. 195. lilolimen appellant , Magniş ibi periculis samus

πρε καταβαίνοντος για την κατά δύσιν της νήσου exerciti, in pαnam, opinor, non petite & acceptæ a Patriarcha in digressu benedictionis , μερών, ανεκτότερον ηγέμεθα πλέον επισκεί quod facere unusquisque singillatim voluerat πομένες τους όρεσιν, αλα μέλλον οι κλύδων ut poftea in mali sensu sero penitentes invicem farebantur : fed verente pro e quoque και το Γαληνολιμένα μόλις προχόντες τίω

μέγισος έπηγείρετη, και ώδισανη θάλασσα πλέον, ne id fibi crimini verteretur, pariter id omnes neglexerunt facere. Nam nocte media terræ ναω , και δη και Γαληνολιμίω ιδιωτικώς οι motus incidit gravis, & abruptus mons immi επιχώριοι παραφθείροντες λίγεσί nens ac superne præcipitatus in mare , illud coegit in terram late vicinam inundare, tan-.

γάλοις εκει σε φοβεροίς αιτύχομα το αίtu am tumulti , ut qui tabamas In litto- είσπραξιν οίμαι τες με μετ' ολογίας re nos continuo demergendos crederemus , απολυθήναι ο Πατριάρχο . δ δή ήθελε μεν Cæterum ærumnofiflimo inde cursu transfretantes, ægre Conftantinopolim tenuimus

έκασος ανα μέρος, ως ύσερον ωμολόγων αρος fexcadecima de menfis Auguiti , & primum Ε αλήλες μεταμελόμδυοι : όμως η των ωτού

E adito Patriarcha ubi quæ contigerant re θον κατηγορίαν υφoρώμώοι, κατημέλδάω: νοtulimus quam potuimus ardentiflime illum oravimus, ut pro ea qua valeret apud Impe

κτος και μέσης σεισμός επεισπίπτει βαρύς ratorem auctoritate gratiaque , nobis adesset મળે όρος θραυθένι και πεσον εις θάλασquæ acta erant renunciantibus ; ac fi quid σαν και τον έκασο τόπος κατέκλυσε Sóxxe neceffario dicerenius quod Augusti animum pungeret', deliniret ipfe præsens qua vale

σίν τε και ημάς κατακλύθιώαι παρέχει και bat arte , atque με φuncta boni conftaleret, αιγιαλών μένοντας αλα μόλις πολλα

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

στη θαλάσν οροσέλαιπωρήσης και της Κων: A daret operarm. Fecit cumulate quod periimus:

eoque mox fucceffu cum Imperatore egimus, σαντίνου επίβημών , μηνός εξκαιδεκάτη Ποσα

ut ille placatus Arsenio , acceptaque defenσεώνος , e του Πατριαρχούτι πρότερον προ fione ipfius ultro fignificaret : credere se σελθόνης , και η παν αναγγάλωσης και θερ

fi quid de conjuratione in vitam fuam facta

cognovisset Arsenius conaturum eum fuiffe conμία αξίωσιν οίον, αξιώμεθα παρ εκείνα, πά,

juratos a nefario cæpto avertere; filuiffeque λυπηρόν της απαγγελίας υπιξελίδαι «ρος fi quid horum novit ab jis indicandis

reli. Βασιλία λέγοντας και οτι λίλια) . έτω και

Crew on gione cohibitum quadam ; quod fuam forte ώκονόμηται τα τοπ φρός Βασιλέα

personam decere non putaret irritare Principem ως τα

in subditos, horum in ipsum machinationibus αύσωνα αγνώναι μεν τίω Σπολογία ότι illi manifeftandis . Præterea fimul audivit a no και εικος ακέσαντα επιχων εκάνες , μη θέλον bis egestatem miferiamq; qua ille in exilio con

Alictabatur, adco motus in misericordiam eft, τα δε τας καθ' ημών εμφανίζω», σιγαν.

Sex

ut ftatim juberet trecentos ei nummos annuos νον δε και η κακοπαθών έκανον κγήσαθαι . ως ad sui suorumque victum affignari; affirmarctτ' αυτίκ' επιτάξαι , διακοσίους ετησίοις νομίσ

que in excufationem fuam , juramento etiam inμασιν εκείνον και της περι εκείνον καθικανών . Β faire, s' perafet induci euri pote ad itarm a

terposito , fe prius decreturum ipfi cam fummam υπεραπολογήμιον και μεθ' όρκο , ως και πρέπ- fe penfionem acceptandarm. Sed cum fuperitiρού επιτάξω έτω και ως παρ έκνον μη θέλον tione ipsum quadam abhorrere a communione Siziet cte , to run Pisos mi le. ríos dit mo fcrupulofum fenem offenderet ’nonausum ac

quacunque secum intelligeret , ingerere quod αύθις δεδιότα μη όπως δέχoιτο , προσανατιθέ- ne nunc quidem

velle moleftiam facefere infrται τη Διασόιση τίω χορηγίω , εφ' ό αυτόν

mæ hominis conscientia: ?' ideoque metuentem

ne recufaret neceffarium fubfidium fi fuo ipo αποφάλαι και αύθις φίλες εκείνω νομιζομένες κα

fi nomine offerretur consentire se ut id τα τινά τω απ' αυτά παραμυθίω η e εμέ- Αugufta imputetur. Denique velle fe mitνειαν , τίω δε Δίποιναν μετ' εκείνων πίμπας

ti ad eum aliquos ex Amicis ejus ad quam

dam calamitosi senis confolationem &recreaως αφ' εαυτής τα νομίσματα . δ δη και μετ' επο

tionem, & iis deferendos ad ipsum tradi treλύ πέπρακται. και αποσίλονται και της Εκκλη centos illos nummos tamquam donatos ab Auσίας Υπομνήμαπγράφος Γεμισός

2 Bat

gusta cum certa promiffione redituræ quo

tannis ab eadem manu paris summæ. Id quod σιλιας Κλήρε Λαμπαδάριος ο Οίναιώτης , e non multo post ita factum eft. Delegati eτρίτος της Ιεράς Ιερομόναχος Μάρκος - αν-Cnim ad Arlenium fiunt Ecclefio Commentarienδρες έκ παλαια φίλοι εκείνα τα μάλιςα

sis Gemiftus , cumque hoc Regii Cleri Lamοίς δε και παρε της Δεσποίνης α ας χρείαν συ

padarius Oenæota , & tertius Monafterii Hieræ

di&ti Monachus Marcus , viri omnes ipfi olim ναποσίλοντο. των μίν οω Βασιλά εκ ώ ες η carissimi : qui & memoratum ipfi ab Augusta σετον α της πουδής , αλλα και το πλέον προσε

fubfidium apportarunt . Quæ cum altius repuπεζήτει , μάλλον δε και 8 χάριν ταύτ' επράτη

to, lufpicor equidem, non hoc tantum in Te

pem parum fibi æquum ftudium ex fola tum π. οδ' ώ άρα όσον ο σαδή, έκανε ανυ miseratione Imperatori Datum esse, homini tlüce, récor en droeig så tãs à inaton, utique minime simplici, aut unum & cuivis Edit. Rom.

obvium spectare in lis quæ ageret solito , quare pag.196. και παρά τινος.

puto illum plus in eo vidiffe , atque hoc facto Kuduiffe munire ac complanare Gbi viam ad antiquum quo dudum tendebat scopum absolu, tionis impetrandæ : quam rem quanto vehementius cupiebat tanto folertius cogitabat quanam optime ratione , & a quo facilius honestiulque consequeretur .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT XVII
Vi modos quafierit Imperator sua absolutionis impetranda, com a quo ?
Ηλι μπαρ Ιατριάρχου και πά-
Θελι μεν δω τίω τα δεσμά λύση γενέ-p Cogitationum porro cius fumma in id con-

ferebatur, ut folvi

sese ab anathematis vinculo per Patriarcham & σης της Σιωόδου τον δε λύσωνα ύφωρα- per Synodum. De Patriarcha verebatur ne pa

rum eo exorando proficeret:ipso libenter quidem μη και δοξοι άλυτα λύων

έκ τα προς ε aflensuro ; fed quoniam exigua ejus apud popuxeiror Tornado óregepas ixeu . Tšto uis someone lam & gratia erat & auctoritas, timendum vide

retur ne invidia auctoris actum infirmaret : & το μη επ' εκάνω πληροφορείθαι , το δε και και

talem abfolutionem pro nulla plerique irritaque την έμφαινομένω το Θρόνο μετάθεσιν . ο

haberent , tamquam latam ab homine cujus auευνοίας τοιαύτας υποβάλων του Βασιλεί και Etoritati parum fiderent, & de quo an legitime δηλωθείς Γαλησίου ήν Ιωσήφ δς και

promotus effet, propter vetitam Canonibus de

Throno in Thronum translationem , ambigereόσον υπερεπάθει τα τα Αρσαία όσον

tur. Auctor & suggestor hujusmodi solicitudinum το Γερμανών απεχθάνετο δ την εκ Θρόνο τα Augufto fuit fupra memoratus Joseph Galefii πεινά εις τον υπέρτατον, έπιπήδησιν. του οι

Præfectus, non tam ille quidem in hoc miferatio

ne in Arsenium quadam motus , quam indulgens και εχίζετο μεν εκάνος , υπίτεινε δε και η

minime diffimulato adverfus Germanum odio Βασιλά και καλας κοίας περί εκείνο , ως και quem palam culpabat , quasi e Sede humiλύσοντος, αν γι & λύοι. ότε γαρ ικανόν είναι

liori in supremam saltú ambitioso

nec per

facras Leges conceffo , tranfcendiffet . unde τετο παρα Θεό και αυταρκες, τ' ακατάγνω

cum se iple ab ejus communione fegregavit;

Xij

!

[ocr errors]

Τom. Ι.

[ocr errors]

tum iftas quas dixi adversas Germano cogitatio. A sor TuS Bocinares nouü rausierondo es en
nes atque formidines, Imperatoris animo subje,
cit, metu,ndum denuncians, ne non idoneata

ανθρώπους είς πατέρα παγμένος αυτού
ille haberet folvendi poteitatem ; ac , quod e-

πάθω και εκείνον τα Φοχάρου , και ο
fæ inde confequens, Tia tali absolutus fuiffet άλα μια προς το δοκάν τινά, μάλσα και
Imperator, nec apud Deum nec apud homines
vere liber a diro vinculo cenferetur, quæ Au-

και ότι επ' ακρίνω πέσληροφόρητο το πολύ
gustus audiens ab eo quem Patris habebat loco, πατεί γε κομιζομένων και αν ανοίαις ο Κρατών
εμι & με confcientis μια arbito & ut om: ω , και μάλλου ότι και το χάσμα πλέον έ-
nium quæ ad procurationem fpectarent anima,
rum consultillimo passim habito , fidei pluri-

μέντο α των μετάθεσια , και εκείνος κατω-
mum venerationifque tribuebat, anxietate con λιγώρες της ας ανάμ άβρεως, καί γε δεν
strictus eft maxima , quan, Labinde magis ma ένι ωώχλα , και πάντες προσέγγέλου και
gifque intendebat, augecoens in dies Schifma
multorum ob invidiam translationis Germani μεταβαλων γαμω της γνώμης ο Βασιλεύς
communionen aversantium, ipso secure nimiş πολυς και ευγνώμωος και ταύτα , έας ήναι
indarmiente injuriæ fuæ tantas , nec purgare 245 Θράνε τον Γερμανία , κάν μη εξ εαυτα μα-
pante . nam tametfi omnes illa nungiarent

quae B Sale ensuing the pumpe, calor ias Sappone
contra illum dicebantur & fiebant , nemini συμβαλείαν εκείνων των υποχώρηστα έτοι-
succensuit , nullum compescuit , nullum vel mi-

μας δ' ώ ως το το παραυτίκα και

ο Ιω-
nimum, ut oportuit , nascenti & augescenti ma-
lo remedium objecit. Mutata igitur fenrentia Im-

σιφ πλέ ανεμφάτως και ως αν oin
perator, muiltus jam erat in disquirendo fecum θεία τις αγνούντος του Βασιλέως , Εκείνος
qua maxime ratione poffet consegui,ut e Throno ο και ές τέλος τω υποψία ταύτίω διερο-
Germanus amoveretur,cupiebat consilium ultro
inde recedendi per fe illum capere, quod cum ei

λαττιο.
fuggerere pudor (uus non fineret optabat alicunde aliquem exiftere liberum monitorem , qui
Edit. Rom suadere homini auderet x 4 quod omnes desiderarent occuparet volens facere , aç vim arbitrio
pag. 197. preverteret

Çommodum adfuit in id officii paratus ipse primus tricaruin Artifex talium Josepbus ; moni tus tamen & instinctų pronus in idem ; periculo velut proprio tentandum id (umere , nec præ se ferre consensum in hoc ullum aut conscientiam Augufti ; . quam ille cautionem ad finem ufque negotii fideliter adhibuit , fufpicionem talis molitionis ab Imperatore akertens, & videri affectans proprio nomine ac judicio id agere ,

[ocr errors]
[ocr errors]

S

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Σ

CAPUT XVIII
Vt Josephus Germano suaserit abdicationem Patriarchatus.
Gitúr clam concedente Imperatore Jose-C
1 phuş arcano Germanum adiens specie

Ai i tő Barinews & dóires ; & a-
ac perfona benevoli consiliarii , suggesfit; πορρήτοις ο Ιωσήφ των Γερμανών Φρο-
οφείme acturum illum , ultro Patriarcha- σιω. ν χήματι συμβέλου χρυσού

olen
tu cederet : intumefcere quippe vulgarem
offensionem in molem invidiæ tam validam, Πατριαρχία συνεβαλον αποθέωμα
cui mox ubi paulo plus se corroborave λω γαρ είναι τον ταραχον , και έχ οίόν τ'
rit

perrumpendæ par non sit futurus
Nec faventi sbi Augusto nimium fideret.

έσεθαι ές μακραν αντιχει» εκείνα
Et ipsum enim pro fua sa pientia , simul in σον παρα τα Βασιλέως συνέχoιο . απαυδή -
valuiffe Schisma viderit , niti contra torren σαν γαρ ποτε και αυτον Βασιλέα μαθόντα το
tem fruftra & pernicie certa defiturum. An

χίσμα - ή έχ ορας οπόσοι π αμφί τον Υά-
enim, addebat

non vides qu.im molti cum
Hyrcintbo, quim multi rursus cum Theodofia ,

κινθος 4 οπόσοι τ' αύθις αμφι τίω' Θεοδο-
fratreque ipfius Joanne Martha filio, e Sorore σίων και τον αυτάδελφον αυτής Ιωάννω τον της
Forum εκ alio parente Notongonifa confpirαιΜάρθας , και τίω' ετεροθαλή αδελφίων αυτών
rini in exaucł orationem tui ? non cernis Monachos
turmatim ad eamdem, urgendam erumpentes την Νοσογγονίασα σωέσησαν και και βλέπεις τας
clauftris , quibus infe nu rant

, afceticis insudando
Iaboribus ? contra que . Eulogie. potentia te fatis D δρωσω έγγηράσαντος τους ασκητικούς πόνους και

Μοναχές αποφοιτήσαντας την μονών, αις ί-
munitum putas ; at repui are te oporter, opes fer.
me pares in contrariam non dubie additę factionem

Η δ' επι τη Ευλογία θαρρείς , αλλ' δε την
fororis eju. Marthe considera quippe filia. hujus adenon's dutie Mépfa , ide this durñs Suget-
ut Rudeant Arsenie., 4t in ejus favo.em vebe-
menter incumbint, u. Te pro nullo , fuppofiritio

όρας , όπως το Αρσαία προσιτήκασι ,
palam sperant. Quid sæculares ? dicera ribi ve σε ολιγωρεσιν ως μηδενός . Οι δε κοσμικοι
Teor quam indivulle adbæreant Hg cintbo. es αλ' εκ έχω σοι λέγων όπως το Υακίνθω
Noftongonissa Monache , quam Theodofit ac Joan-

πρόσκεινται , και τη Νοσογγονίαση Μοναχή
nis modo memor alorum fororem noff. quid igi-
tup tibi fiet reliqui, ff
. Auguftus, metu schisma.

ω" αδελφήν οίδας σαν Θεοδοσίας και Ιωάννου
tis adigg μη αν Te & ferendum A Bremerte , την ειρημένων. Τι γούν σοι λοιπόν ναπολειφ-
mibi Credis, ignominial fefiinacum bonore
inde exive, unde mox cum dedecore extrudendus

θήσεται , εί γε και βασιλείς απωπων απολοί-
es. breve reftat ruo Spatium arbitrio, brevis eft

φοι σε σπεύσον η τιμής έξελθεϊν, ως και-
occafio voluntatie ac laudate defungerdi . fe ne ρον έχεις το αφ' εαυτο ωράττων και μη πως έπι-
gligis, ftatim tempus aderit , quo jam coačíus og
cum ri, u Aemulorum Ecclefia invitus excedere como

σάντος σοι και καιρό και καθ' όν άβολήπως πράτ.
pellaris . Hæc ille fidi se consilii bene volum των αναγκαθήση, και γέλωτα όφλοις , απο
auctorem ferens , Patriarchalem dignitatem , χωρών της Εκκλησίας και άκων. Ταύτα μεν

nai

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

όω εκάνος & υπόθήκης, τρόπο προς τον επι Agarenei fuggeβιε . ta non reperit aditim in

audientis animo aviditate in gustu præfentis ο Πατριαρχών σιωείρων, αλλά και ορεξις ωρα

boni defixa præoccupato qualis ifta cumque σας από το ακέοντος, και ο λίγων εκ έπαθε.

fuggeftio... quomodo enim id persuaderi fibi που και ας μου εκάνω, ος κα Βασι Germamis fineret ignorans quo inclinaret λας έπινα ταυτα , rej za mñs cupe Brañs Imperator ; ac ne suspicari quidem valensta

lia Gibi notu ejufdem ac impulsu proponi ? Ιωσήφ έκθω ωρουακέκρασαν έμεινε γεν Perftitit igitur adhuc in propofito tuendæ pofκαι έτι , και επισοίβασε , Κληρικές τε και Ιεράρ- tefionis. Throni , feque in ea frmandi , ad

boc affectans tunc cum maxime ufum ostenχας χαροτονών και αφορών προς τώ τε Κρα

Edit. Paris. tare labantis poteftatis, quasi eam fibi multo s' ap li zalín y qué to illius exercitio magis affereret . Frequens λως και και ο ας έχει τον ελπίζει», όσον και το tes ergo Clericorum & Episcoporum ordina

tiones celebravit fretus fcilicet oftentato ω μνίους θαλάσσης επί της Ρεάς αποπέσου,

Principis, favore qui tamen ludibrium meθαρρεντι σώζεθαι. Αλλ' ο Κρατών τίω υπο rum & irrifio erat : cui vanæ fimulationi beφίω έκκλίκeιν έθέλων , και σωί χαν «ροσε nevolentiæ niti eum magnopere , fimile nimiποιειτο , e αμμώς οροσεφέρετο , και παραχων B ram fuit φuiddam, ac & φuis navigans , fρε

mosa superficie undantis maris , crusta quaκάνω πλεισα , εφ' διδοί και , και τας την

dam fuxa. innatantium fordium, muscoli ceπολλών εξωχρι τη γνώμας se roh ung oled {pitis aut ingestæ arenis algæ foliditatem menBaior copzas dzisáons, one by owneus tientis, fuftineri fe fperaret poffe , atque ad εξ όρθρα Λιτανεία πλάται

dutos zréfetas excidiffet. Ceterum Imperator fuas quasdam πλασα εξ αργύρω e χαλκά νομίσματα secutus rationes , ob quas vitandam putabat κορος & Κρατώντας ελάμβανε , και αρπιδόσιο

vih epzadóois suspicionem averla a Germano voluntatis ;

egregie perftitit in simulatione fovendi proένδεθω παρασκευάσας σωθως λε

tegendique ipfum : non folum vultu sermoneγόμδυα Επικόμπια και αυτός και μέχρι και την que in congreffibus, cunctis veræ benevolen

tize indiciis monftrandis , verum etiam pecuniis πασαράκοντα Μαρτύρων τίω λιτίν κατατά

large donandis, quibus ille videlicet adversas νων , ριπτειν εκίλοι το λαό . πιαύτ' ήσω fibi reconciliaret voluntates . quo in genere τα φρος εκείνον τα Βασιλέως επικαλύμματα , contigit inftate Palmartum feito, quo folemnis

duci per Urbem fupplicatio precibus decantanεφ' η μη γνωθών μηδ' αμηγίπη τίω έκνα

dis confuevit, ut cum misfis ad Inperatorem θέλων εξέλούσω.

fuis Patriarcha ei confidenter indicaffet: indigere fe lineis hamo efca induto instructis , quibus ad fe homines traheret; ineelligens ille petere ipsum nummos , quibus imminente pompa fpargendis in plebem , fudia parum fibi faventium emereretur, continuo misit magnam copiam area argenteæque moneta, qua ille quæ vulgo vocant Epicompia concinnari curans , ea ja&tari jußit in populum toto fpatio, quo pompa fupplicantium proceffit, ad SanCorum Quadraginta Martyrum Templum usque producta. Tali callidas Imperator aftutæ diffimulationis artificio fucum faciebat nimium credulo Antistiti, ne abolere ipfi quidquam poffet arcanæ voluntatis , qua cupiebat amoveri eum a Sede Patriarchali.

O

[ocr errors]

C Α Ρ U Τ Χ Ι Χ.
De Hyacintho quis & unde esset, ac de ipfi adhærentibus .
2 xeipon se nézeu vej til moel Taxir-c N damintempeftivum, opinor, fuerit quz-

θου, και αυτής δη Θεοδοσίας και Ιωάν- ipfa Theofiotia & Joanne Motoreque horum ex να , και της αυτών ετεροθαλούς της Νεσον:

patre Nostongonisa. Hyacinthus Monachus

fuit ex Occidente , qui Nicæam profectus, in γονίασης . Ο μεν ον Υάκινθος Μοναχός ο quodam Sandi Cæleftis militiæ Principis Temεκ δύσεως

και γε Νικαλαθι γεγονώς plo, vicino Palatio Patriarchali quod in ea τινι τα Αρχιερατήγου ναώ , εγγυς τα έχασε

Urbe eft, degens, homo peregrinus & plerif

que ignotus , pueros in contubernium congreΠατριαρχείο προσκαθίσας , ξένος ή και α

gavit, quibus non tantum litterarum elementa γνως τα πλάσα και παιδάς η επισμάγει , και & Liberales Artes per Te traderet, fed etiam τάτες ανάγων τα εις @ροπαίδειαν, επoρίζετο τας,

alimenta (uppeditaret. Id dum agit delatus ad

Patriarcham , quasi contra ordinem disciplina τροφές

αλα του Πατριάρχη Φροσαγγελε quam profiteretur , Monachus pueros doceret :

δηθω άακτων Μοναχός , παιδας ideaque citatus ab ea & prefens interrogatus εκδιδάσκων: και δς οροσεκαλείτο και αναρώτα

ignavus industriusque vir est visus, prætereaq;

intrepidus , & ad quod opus esset libere agenκαι έπει δεξιον τώρα τον άνδρα , και άλως αδεή dum & loquendum expeditus . quare cum is præ

και ές παρρησία έτοιμον , ώ ' ως έλεγε «D cerea fe Sacerdotio initiacum diceret, afarmpic η ιερωμένων, προσλαμβάνει τα τατον, και ως οι

ad fe illum , & in familiarium numero habuit.

Deinde cum incidiffent ea Patriarchæ tempora κείο έχρητο . ατα συμβάντων και Πατριάρ de quibus diximus , cum in iis Hyacinthus fi- pag. 199.

έπει και αυτός δόκιμος εφάνη υπέρ της dem constantemi & ftudium Patrono ardens εκείνα ζηλων , έτι μάλον τα ως φιλίαν εκεί- Probafet, ardiori et amicitia necelitudine

junctus est. Ac ubi Constantinopoli rursus Paνω σωήπεδο . και έπει, ω τ Κωνσταντίνου

triarcha repositus in Thronum eft , adfuit illiπάλιν ο Πατριάρχης ανήγετο , σωήν εκείνη familiarium Intimus, & cui plurimum fueret, πιςότατος, τα οικείων σωάμα και Ιγνατίφ Eatis & Monachum decentis gravitatis, pleΡοδίω, ανδρι και αυτό έλαβείας πλήρε και His maximc duobus. in illis anguftiis

TUL

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

no

[ocr errors]

rerum narum participibus malorum , & con- A μοναχικής καπαςάσεως. σωήτίω δω άμφω η amborum tudia fenfibus afeibuίgue Patriar- Πατριάρχη, κοινωνοί και την θλίψεων και η che consent.entia per omnia . Illo demum βουλευμάτων, και μάλλον εδεικνυέτω ζήλοω. ejecto e Patriarchali Sede , abdiderunt hi sefe,

η υπέρ ών και ο Πατριάρχης ζηλών ηγωνί. amoveruntque a conspectu non enim est iis permissum exulatum eunti se comites addere ,

ζιο . επι δ' εκάνος εξέβίβλητο της Πατριlademque illam as calamitatem rati μου αρχίας , κακείνοι ως ήχου παρισδιώπς γωpriam, in luctu ac dolore maluin ineluctabile νιών αφανεία , ω γαρ αιώνα του Πατριάρχη ferebant. Non diu poft hæc Ignatius vitam

σωοπαδών , πα της ανάγκης αλγεινώς μεν, cum morte commutavit. Hyacinthus autem cum suis & defuncti fuperftitibus Amicis iram άλαναγκαίως διέφερον. και ο μιν φθάνει τον Imperatoris metuens, præsidium adversus eam Είoν εκ του πλησίον υπεξελθών. Υάκινθος δε fibi quærendum apud Martham putavit ejus Sororem , quam commodum perfpexerat fave

σω πίς αμφ' εκείνον τον Βασιλικών υφορώμεre plurimum & condolere expulfo Patriarche. 1ος φόβον, έπει και τον αδελφίω εκείνα ΜάρErgo ad eam venticans adeo fe infinuavit in djus gratiam, με ctiam vitum inde haberet, Β λισα, εκείνη και προσφοιτά , και που παρεισ:

θω τώρα του Πατριάρχη ωροσκομένω τα μάhorum ignaró funditus Principe . Erat porro Martha Monachæ Joannes filius . tres enim

düs, tai is Coplei incisa cixx ; unde nou illa cum Mares genuiffet, corum Michael & Βασιλέως οδότης . ω οω

Βασιλέως αδόπης . ω δω τη Μοναχή ΜάρAndronicus apud Imperatorem erant

, quos et. am ille non multo poft hæc bonoribus orna

θα και ο Ιωάννης υιός. τριων γαρ αυτή τη Tit. Νam Michael minor Andronico Magni αρρένων όντων, ο μεν Μιχαήλ π και ΑνδρόνιPrimicerii dignitatem ab Augufto accepit , κος σωήσω τη Βασιλει, και μετ' ου πολο Andronicus Magnus Conostaulus declaratus eft. per quam ambitionem bonorum, mulante periode de los pece Mizana, osapos di mo To Ardpo

τουτων ο μεν ο του μεγαλου Πριμμικηeίου nobis memoranda quantum erit opus suo loco. νίκου, παρα του Κρατούντος ελάμβαιν. άπIn hunc modum hi quidem duo in Imperatoris comitatu versabantur, nihil his se immifcen

ρος δε ο Ανδρον ικός μέγας Κονοςαυλος Φροtes . At Joannes anibobus minor natu , ha- χωeίζετο. παρ ω αιτίαν και όπι ταις τι&tenus in familia & obsequio aulico Avunculi μαϊς ζηλοντος του αρώτου πλεισα ξυμβεDespatæ Joannis educabatur . Hic Matrem obfervans benevole affectam Patriarchæ

βίκer, ως και τόπον ικανώς έρούμυ . και οι hanc fe partem , vehementer etiam incumbens, C μέν δύο ούτω σωστω την Βασιλεϊ, μηδεν æmulansque fupra modum addiderat. adeo πολυφραγμoνομωπς. ο δ' Ιωάννης ύσερος ών, ut nemo eo frequentius , nemo pugnacius tritam illam formulam averantium

comuniG- έως μεν προς του θείου και Δεασόπυ Ιωάννου, nem adverfz, tamquam prophanæ, fa&tionis exeírg xa Jutuporoucefuros iraiddleto, thee's so yerbis factisque usurparet, ad omnem occur. μm partes tuentiam Germani, εαος ερτ δαρας και αυτός εκτόπως εζίλου, με άψη, μη θίγες,

μητέρα ωροσκομένω βλέπων του Πατριάρχη, inclamans , superstitione ufque ad minimi quoque ac leviffimi usus nationem abundante . Cum eo in his erat Theofatidiofimam decli- μίει και την οπλισάτων υποφωνών, και με τη

ρέμμος. σω εκείνο ω e η αδελφή Θοδοσία dofia foror iisdem prædita ftudiis, quæ vidua relicta morte Balanidiotæ conjugis , ad Mona

τους αυτούς προσέχουσα , ήδη κεχυρωμένη του fticam se vitam receperat . His adhærebat ανδρος Βαλανιδιώτου, και προς το Μοναχικό» concordi fententia Noftongoniffa etiam Mo αποκλίνουσα . σωω δε τύτοις, πα αυτα φροnacha

, quam horum ex patre fororem fupra memoravi, quoniani ex priori conjuge a Tar

νούσα και Νοσογγόνιαία μοναχή, ω επροθαλή chaniota genita fuerat . Horum erat omnium

ο λόγος εδίκνυ. ότι εκ προτέρας γωαικός το Edit. Rom. arta confuetudinis & confiliorum cum Hya-D Ταρχαωιώτη γιγέννητο . ισω οωω ουτοι πάνpag: 200.

cintho necelfitudo : ardenti pariter affe&u D
condolentibus cunctis mifero Arsenio inju-

πς το Υακίνθω σωόντες, και ζηλοιωτης έκfte , 0 Jus fasque ! O Divinæ Leges! e se όπως υπέρ του Πατριάρχου , κακώς a vé de Patriarchali in exilium ejecto . Sed hæc

μοι θλοι, και δίκη. εξορισθέντος. αλα ταύτα hactenus.

μεν ας τοσούτον.

in

ΕΟ

C Α Ρ U Τ Χ Χ
Vt per Sardenfem Chalazam iterum Imperator Germanum

Patriarcham tenta verit.
A Tammperatorio Patriarcha novam alte δέ γε Βασιλούς και άλλων παραν τη
ram tentationem adornavit . Cum e-

Πατριαρχομότι αρτύα. του γαρ Χαλαnim Sardium Episcopus Chalaza sat diu Constantinopoli moratus diterre non pot ζα Σάρδεων εφ' έκαναν τη Κωνςαντίνου προσset suum in propriam Ecclesiam reditum Σχετρίψαντος , έπει δει προς τίω λαχούσαν atque adeo in procinctu ejus profe&tionis εκάων αποδημάν, ας τούτο παρασκευαζομέesset , egit clam cum eo Imperator aut verbo coram antequam abiret

νου , υποθήκας εμπισσα οι δι απορρήτων και fcriptis Chalcedone in digreifi verfus Orien- Βασιλούς , εφ' ό και αυτοπροσώπως ντυχαν

Litteris eadem Patriarcha fuggere- το Πατριάρχη, και τα αυτα τα Ιωσήφ απαν , quæ frustra Josephus suaserat . Callide id excogitatum , utpote ad spem fucceffus

αρός εκάνον, ή και γράψαι και επιςείλαι μάλnon parum accommodatum , consilium fuit . λον όκ Χαλκηδόνος εξορμώντα ορος τίω Λια

5.

ut aut

tem
ret

« IndietroContinua »