Immagini della pagina
PDF
ePub

To di

valido praidio infeftis arcibus frmaretur. Αc Α σκατεχόντων τα αρόσω , ασφαλώς και λοιπον
limentum potuerunt quam ipίum Mare NO δώξειν . Το δε σορος έω οχυροώ είχον , Epu-
enim licebat, dominantibus mari Italis, & μνοίξι και δυσβάπις ορέων ο αρολάβοιων , και
partem continentis præfidio tenentibus , ita δε ταύτα επί εκ είχον άμα φρος εκάπρα
illum munire limitem , ut nihil inde timeretur.
Confinium orientalium alia natura erat . Præ- págtam asi z ore su qulo, apos, os ópn vizes

, &

πολύ ανέχονται , και το ασφαλές καπγγυώντα ' montibus , magna Ipes erat intercludendi ho- Ρωμαίοις , Πέρσαις δε ως ειπών, αμελέμμα ftibus transitus, fi juga, & angufta fauces subjacentiam vallium preoccuparentur . Quare

ω , @ροσδοκία παρείχα αυτούς καταχών cum pares πon eleine binis & diverfa parte fu- κάντεύθεν ασφάλειας κατακτήσαθαι ftinendis hoftibus , ut faltem interim Pax a της θαλάττης μέρει έχ οιοιτ' ήσαν χρήσαθαι Perlis effet, arcibus eos inde præsidiisque objeEtis fiummovere decreerunt. Νec is it οχυρώματι πρότερον , ή της Ιταλες εκβαλών. ficile id fuit , quod & longus ibi tractus erat Δια τέτο πλέον μεν εσπένδοντο Πέρσαις ts afperorum montium , & cultodia vallium, per dvaroxle di Sow To tchéug te copos exca. φuas artus erat tranficus, ferms at Orienta Bνες και ετήσιον τέλος πάξαντες , και δη και εδίδουν libus alio Dilato ergo conflio muniendi oppida maritima in id tem όχι μικρόν . Τοις δ' Ιταλούς άλαις επαχον pus quo Italos continenti ejedos longe fubmo- ορμαϊς και συχνούς δε πόνους και ακαταγωνίσοις φuieten interea redenerunt a Peris patioπέ πολέμους νιδρούπς , εκείνος μεν εξώσαι, tributi annui , quod ipfis non modicum pende- και ναυσιν οικείαις παραπλέον παρεχηκότες bant : ficque toto in Italos impetu ruerunt τίω θάλαασαν , ικανίω τοις εκείσε τη Ρωcrebrifque laboribus , ac bellis difficillimis in

μαίων οικεσιν εδί δοω ασφάλειαν . τα νώτα sudantes, cos tandem expulsos, propriis navibus trains

mare deportariant , magna ac ita- τρίψανπς , εκόντων ακόντων Περσών τους όρεbilica tranquillitate Romanis illic degentibus . σιν επιβάλοντο, συχνούς δε τοις πανταχόθεν Inde a Perfis , vellent hellent , defcientes, εποίκοις , και ιχυροίς κατασφαλισάμνοι , ερυmuniendorum montium cura resumpta, multis, & robuftis undique convocatis Advenis sedes μνα τείχη , και οίον δυσεπιχειρότες θριγκες in iis tables alignarunt, idemque cutodien- τη Ρωμαΐδι ταύτα κατέσησαν. das commiserunt munitiffimas, quas extruxetant opere solidiflimo, ac fere inexpugnabiles arces, quo modo Romanorum res optimo fane loco

posuerunt.

C

2

αρος έ

ret

C Α Ρ U Τ Ι V.

Vi curaverint Præsidiarios arcium, com res ipsorum .
Edit. Roma

Æterum iftos fic objectos hoftibus , & ad
CE

η μίω δε και αιμελήτες τας προς τους præsens , fi Persæ ingruerent , defectio Ο: Φαξ: 7: nis & transfugii periculum expositos, utpote

όρεσιν οι κουώτας είνων , ως επί μας μεnihil habentes quod in fide , ac ftatione con τανασάντας , είπε αμηγέτη ως

αμηγέπη ως εναντίοι προσtantiam fuaderet, haudguaquam Imperatores βάλουν , μηδέν έχοντας το πείθον μένειν neceffaria in tali periculo destituerunt providentia . Sed tales effecerunt , ut ipfis expedi

& παρα δύναμιν , ωποι παρείκοι & omnino vellent , etiam Tupra vires

κεινα ανδρίζεθαι . αλ' άπλείαις μεν τες Perlis obfiftere. Id consequebantur plena im πάντας και προνοίαις δ' εκ τάτων της επιδοξοmunitate tributorum, ac vectigalium limitem hunc incolentibus indulgenda , annuis quoque

τέρες , και οίς τολμήν ο φρόνημα , γράμex fifco penfionibus illustriores ipforum hono μασιν εσωρομώτο βασιλικούς . και δή τα χρόrando . Unde procedente tempore aucta ifti να προϊόντος ήυξαωον ταϊς περιεσίαις બે plurimum re familiari, magnas plerique opes congesserunt . Porro quo meliori , ac com

πλετος επίρρει σφίσι συχνος παρ' όσον δ' modiori loco res domesticæ ipforum εκείνοις νουθηνείθαι ξωέβαινε τοις κατά τον fortunæ erant , eo fortius alacriusque in ho βίον , παρα τοσέτoν , και ωρος τες εναντίες ftes irruebant , illeđi ad hoc ipsum frequentandum, audaciusque tentandum, gustu præ

D εθάρρεν, και πολλούς τους εκάθα έτρύφων dæ non semel nocturnis infidiis abačtæ; alli νυκτιλοχάντες, και όσημέραι τίω η ναυτίων duisque inde incursionibus hostem vexantes , περικόπτοντες, και τα πολλά λαϊζόμυοι . Οξ ejusque fic infringentes impetum , Vastantes quin etiam agros, ac terras , lateque populan

ών σωέβαινον αυτοίς μεν ομόσε τους αντιπάtes, manufque obvias cædentes , ac ipsa inte λοις χωρίσι προβεβληθαι την ενδοτέρων riora Perfidis latrociniis , & excursionibus in τας δ' εξαρτωμένες τις ελπίδας εκείνων , fefta , solicitaque reddentes, eademque opera Romanis læta domi , & opulenta otia præben

πι της οικείας Σχετρίβειν ανέδίω , και ταις tes., fecure deinceps , ac fine hoftili allo me οικείαις προσανέχειν φροντίσιν. Τες μέντοι tu familiaria curantibus. Indidem Ducibus

επί τη αρχών της σρατηγίας όντας την όπιquoque Romanæ militiæ

quippe quos jam nihil retro vereri , ac respicere cogeret , fecu

θαν ασφαλώς ως οίόν τε έχοντας

τίω μάritas, & facultas aderat vim alio vertendi χίω ετέρωσε ξέπειν , και μη έσω ταις επιultroque cum operæpretium erat, lacessendi θέσεσιν ερεθίζαν , και φθάνειν κακώς ατεhoftes alios prævertendique bella imminentia, consiliaque suspectarum gentium mature pre

θέντας έτέρες αργότερον και αναμένειν πάγειν εν occupandi; faluberrimo auxilii genere , non

τέρωθαν τα δεινά . ο δε σύμπαν

ι

κατορ

ac

[ocr errors]
[ocr errors]

θούμψον ακρών καλώς εχουσών . 6 μηδ' Λ expectante malorum exortum, & precavere

damna publica fatius habente quam ulcifci, aut αν είτι και γένοιτο τι εκεί καθυπεξόντων αν

sæve graffantia depellere. Hi fructus erant inδρων diri raw arriteively space o dottfeffarum validis iitiusmodi præfidiis arciun . κόμυοι . και ταυτα και της αρχής εγγύ'9er Que no umquam defererentur, retrocedentibus ούσης , ανθεξούσης επίμα αρός άπαν το αν

præsidiariis ob vim majorem urgentium eos

interdum acrius Persarum , fatis providebatur τιςησόμδυον . και τα μεν φρόπερα τοιαύτα και collocatis opportune non procul ab illo limiούτως έχοντα , ου μόνον αις ερρίθη ατελείαις te Romanis castris, unde auxiliorum quantum η και φρονοίαις , αλλά γε και καθημεριναΐς

effet opus, in tempore submitti laborantibus

poffet. Hic status tum illic rerum fuit , Imφιλοτησίως βασιλικας και τας άκρας οικοω

peratoribus , qui ea tempestate Reipublicæ των βρονθυομένων και εσεν ότι μη πλούτο præerant, utilissimam istam limitaneorum mi

litum alacritatem in hoftes foventibus , non σημαον εχόντων και κάντεύθεν και αρραθυμότε- πιοάο Ιmmunicacibus, & pentionibus quias

diρον μεν φυλασσόνων , θαρραλεώτερον δ' άσ xi præstandis , sed & quotidianis exţra ordiβαλλόντων και αντιχόντων τοις άπη έχύσει», nem largitionibus operam insigniorem , & claκακοποιεσι τα ημέτερα.

riora quæ ferrentur arces obtinentium facino

ra regie remunerando . Unde paffim præfidia. riorum iftorum tantum animi creverant, ut minima pars ipfis officii videretur tueri commiflas arces, quod ludibunde ac nullo negotio præstabant, nifi audacissime, longissimeque incursarent hoftiles tersas, apparatusque Persarum , li procederent ad perfectum, rebus noftris perniciofos futuros, in exorsu protinus ipίο, primaque molitione disjicerent,

[ocr errors]

CAPUT V.
Vi recepsa olim, ex lsalis Urbe, debilitate res Oriensales fuerins ;

Οι de Chadeno. .

X quo autem recepta à Edit. Rom. πότε δ' Κωνσταντίνα πόλις Ρωμαίοις εάλω, BERSmahis et & reducere quemque Elios μας. 8. EX βήν μετανασρέφει ανάγκη τάπαβίδια τίκ

in Patriam oportuit , Principes maxime ; να, και πρότερον και άλλων οίς ώ το κρατών και ξωέ- contigit, Praidia inium Pericorum debilitaβαινε μεν ένθω οξαθωών εκείνος τη δασάσα την ri , ob Imperatorum in urbem reversorum βασιλέων. έδει δ' εκείνους πάντως προνοίας και και

diftantiam ; ex qua fiebat , ut penfiones ad

diem prius reddi solitæ nequaquain ea fide μάλον εφ' ώ καθ' εαυτός δεν ήταν θαρροια, ο folverentur , qua tunc opus vel maxime fuer μεν δ' άλοθον , αλ' δω νευρα πολέμε και σφών rat, ad excitandos militares animos , 'ut

vellent, atque auderent quantum iis locis πλέον έχεσιν. αλα χρόνο ύσερον και η βασιλείας

& temporibus publicæ neceffitates posceμεταπεσάσης, Χαδηνός τις, οδη και το Επαρ bant . Tamen aliquatenus huic incommodo χίας αξίωμα ες αύθις επίθηκαν και κρατά και τα medebatur, quod illis abundabant opes pro

priæ, quze belli nervos subministrarent. πολλά παρ ' εκείνο διωάμεθς εξ αιτιών όσον εχέ

Donec potteriori tempore in deteriorem το ρηθησομένων. εκείθων και ο παρών λόγος εις ftatum imperio prolapfo, Chadenus quidam , κατάςασιν τίω αρέπεσω αναχθήσεται. Εκάνος cui & Præfe&turæ dignitatem , deinde Imτoίνω συμφέρον δοκούν εθίλων συμβελειν τρέχεautis paulo po memorandis ( ab huius

perator contulit , multum in aula pollens βασιλεα , Παλαιολόγος δ' έτος ώ Μιχαήλ , enim mentione nastra in fuum finem Hiβαλίω εισάγει τίω δε, και λίαν επισφαλή και ως Horia procedet ) confilium fuggeffit ImperaΦράγμα έδειξαν ύσερον. και δεχθες , ως δήθι

tori fuit is Michael Palæologus ) valde συμφερόντως λέγων, πέμπτο καταπράξαι άφθά- acile putarer : eoque probaro, executor ipfe

perniciofum eventu deprehensum , cum ipfe σας βεβέλούται. και δη επιςάς ταχέως τους τόπους, missus eft , qui suaserat . Quare is celeriter

in illas Orientalis limitis profeetus arces, έω ορος τα έπεςαλμένα βραδώeιν όλως αυτών

cum degentes in iis reperiffet prædivites ho καταρξάμνον, άνδρας βαθυπλέτες δερων , και κτή mines latifundiis agrorum , gregumque atque μασι, και θρέμμασι βρίθοντας , σρατούeι τέτας armentorum proventibus opulentos, milita

ri cenfü habito έκ ή σφετέρων εκείνων , και οίς δεκάσε βίος σωεκεκ

initaque pecuniæ cujusque

fumma , stipendium fingulis nummorum qua. ρότητα, και εις τεσσαράκοντα νομίσματος του ενί συμ draginta conftituit quod reliquum erat ποσωσας , και τόπων το πλάσον εκ των αυτα, το pretii non parvi , ex annuis illorum tra

&uum vectigalibus fisco deinceps præλοιπον το πθέντος τέλος, εκ ολίγον όν, το βα

cepit reddi - Hinc evenit primum σιλική ημιείω εισεκομίζεθα ταξινο και πραχθέν, D Praidiari qμα minime timuerant pa πρώτως παθόνων της ανδρών και άκ ήλπισω πώ frangerentur animo , & antiquam alacritas ποπ , επέκλασί τε και προθυμίαν βελομένοις ,

tem bellandi perderent , moxque , ut fit

minutis copiis, multo infirmiores redderenκαι καθυφείκεσαν της διωάμεως.

ut

tur.

Η

, ساح

& inde vicina incursando

ra

Edit. Rom. montium

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tantum

[ocr errors]

C Α Ρ. U Τ VI

Yr Perfæ occuparine Romani limitis Monres.
Pelies.tin πας Ρεκολες

bus omnis vivendi fpes , & conditio E
in armis erat cæteris inclinatis ad To μαχαίρα ο ζην, την άλλων σοκλιθέντων
charos , qui nuper Imperium Perfarum oc τοις Tοχάροις άρτι καταχεσι και της Περσίδος αρ-
cuparant
rebellantibus

visum opportu

castellaque num est refugere ad clauftra

και συμφέρον έδόκει αφηνιάζεσι καταφεύγει

προς πει την όρων οχυρώτερα, και τα πλησίον καταptu , ac prædis victum quærere . Id confi

τρέχοντας νόμον λυσών αποζην. δ και γεγονός σιωέ-
Iium quo executioni mandarent , convene-

σησαν κατ' αυτος πλεισοι, και συχνάκις ίχυροι επι-
runt plurimi , validaque identidem conf ata
manu , infirmiores jam noftros funt adorti : τίθεντο αθενέσιγενομένοις τοις ημετέρους , επι-
& paulatim circumveniendo tenues opibus ειόντες κατ' ολίγον αδιωατοώτων υπείκεινέπoίκη,
& prioris parte haud motice potentia και τάχα αν έχωροώτες όσημέραι τους εναντίοις.
deftitutos facile coegerunt fibi cedere .
Et Arces quidem ipfas quo minus quoti- θριγκών παρεχώρησω, ει μή γε ταχθείσαις ρό-
dianis valentidruin infültibus fracti derere.

γαις, τα σφίτερα έκ είχον κατέχειν , μόγις υ-
rent , hoftibusque dederent , sola prohibuit

πεικον προσoικέντες αντίχειν, και αντειχον τέως
ftipendiorum ab Imperatore solutio, eatenus
fatis certa fide fatta . Cum enim propria B ta' Fleisc questo sej che iour, WSC zorãrine-
jam non haberent , quæ defenderent, fo σφρέντων πέναντίων , δηλα τιθέντες τημετέρω
lo illo recte numerati ftipendii vinculó ut-

σρατόλματι, και άπρακτον πολλάκις και εκείνων -
cumque in officio continebantur

, eatenus ut contra oppugnantes e vicino

πισύς ασιν καθισώντος. Και ταύτ' ήσαν έως εδί-
Persas propugnacula , caftellaque tuerentur ; δοντό ρόγαι καιροίς ωρισμένους και το σώηθες.
ac fi quando majori ea vi Persæ coeuntes

πλίω φυλάσσεται μόνον ώ το κακόν έπιον , και μη
adorirentur , necessaria e nostrorum Caftris
auxilia evocarent φuibus Καρς in tenmρο- προχωρείν σφάς, έτι μηδε πριγίγνεθαι, μηδ'
re adjuti, conatus Hoftium reddiderunt ir αυτος ζητείν κακού τήν εκείνων κατασρέψαντας
ritos · Res eo loco fuerunt , quandiu pro-

αλλ' εαυτός συντηρεί επί της οικείας μένοντας , ως
cefferunt ex Imperatoris fisco ftatis penfio-
nibus repreferrata tipendia de more". Το- μαχομένων μεν ότε εκείνοιεπι μέσα της ημιτόρας και
ο enim illo tempore Prafidiarii , non qui- πόλεμον εξενέγκαιεν, μή μαχoυμένων , ει μη εκά-
dem ut quondam longe submovebant Per-
fas
& damna ipfis reponebant

νοι θέλουν πολεμάν. έπει δε και περί ταύτας οι
rentes in terras eorum

άρχοντες έγλιαροίοντο , και μόλις και υπερήμερον,
regionefque vaftantes : tamen , ut dixi C και παρα το αρχαίον μείον ήν το διδόμδυον , εφ' υπερ
Joca obtinebant ipfis credita , caftrisque , ac
vallo claufi foreiter obtabant oppugnanti και οι και καιρες και σρατουμάτων ηγεμόνες μερίτας .
bus ; cessantibus & negotiam non facef έκκλιμμάτων αυτος εισήγαι, απώλετο μενή πλην
fentibus de cætero non molefti. At poft θύς εκείνων, της μέν έργον μαχαέρας γεγονότων
quam parcius deinde , ac malignius cæpe-
funt ftipendia persolvi , & neque ad diem,

την δε' και προχωρησάντων τους εναντίοις, άλλων
neque pari ac prius summa pecuniæ militi δε και αλλαχε πε , έπει εκ ήν εκείσε προσμένεσι
bus numerabantur : quin etiam misli eo φόύκτα τα δεινά, μετοικησάντων και και ως έχουν δια-
certis intervallis Duces exercituum , prædæ
ex hofte partæ divisores se constituerunt

γαγόντων τον βίον. κατά πολλω δε τα κωλύσοντος
parte videlicet majori ibi ipfis excepta, Ro' ερημίαν κατέχουν οι αναρτίου οχυρώματα και εξ
manorum illam limitem tuentium multitudo
varie dilapία, confumptaque et plerifose βελομένοις, και κακώς ποιείν , εχ όπερ τας προ-

ών και κατατρέχειν οιοιτ' ήσαν , οσάκις ώ αυτοίς
Holi'ubjctis . Sic demum Arces in Perfa- χώρος , τατο γαρ είχον αυτόθεν, αλλά κώνες μας
rum venerunt potestatem : ex quibus erum-
pentes agerent ferrentφue Romanum limitem D αχαλίαν παρείχον ου και τυχέσαν, προς εκείνες εφ'

κραν απείχον. τοίς δε Ρωμαίων σρατούμασιν
quoties liberet ; Romanisque exercitibus
moleftiffimum negotium præberent ; alia όπερ επιχεϊνές αει ρέπασι, και την άλλων αφεμένοις
præsertim in Oceiduis partibus, quantumvis ουκ ολίγης χρηζόντων επικερίας, και μάλλον και προς
urgentia & ope vel maxime indigentia

δύσιν, αδη και κονωθέντων την ανατολικών εκείσε
ut his obfifterent omittere coactis Que
erat mifera , & Reipublica damnofa jacta τάξεων προ τέλες ταυτα γενέθαι, με ότιγε τα ιωα
tio Copiarum noftrarum, nunc a Persis cum προσοζημίαν, αλλά και κατ' αυτα απόρως είχαν την
eos minuto numero citra magnum pericu-
luan initantes cernerent ad Romanos fe

δυτικών, πότε μεν εφ' ημάς, πότε δ' επ' εκείνες
convertentium : rursus cum redire iidem ξεπομένων, και τη της γνώμης αφασία τεβίω εμ-
fortiores, formidolofiorefque nunciarentur ; ποιούτων τοίς αμφοτέροις . ως παρόντων μεν την
eo respectantium, totaque vi occurrentium:
Ifta quadam incertitudine confiliorum

σρατόμμάτων χωρίς υποκλίνειν ανάγκης, ανακωχής
defultoria vicissitudine bellandi magnam δε γενομένης επισμικρον προς θάτερα αύθις ραδίως
fecurim indigence fuccc fibus , ac tranquil- τρέπεται, ει μόνονίοιον μεθ' άπλων επ' αυτούς .
litati publicæ . Hoc ftatu Orientalium re-
rum , & in hunc modum ingruentibus ad-

ούτω δ' εχόντων την της ανατολής, κούπω δυχε-
verfis, quo tandem res noftras fortuna de ρων επιόντων, ές θ τύχης ύσερον τα κεί?ι πράγματα

excur

& illorum agros ,

[ocr errors]
[ocr errors]

ac

[ocr errors]
[ocr errors]

Φρύβησαν ες αύθις ερεμω , οροθέντας και τας αι- A truferit, deinceps narrabitur. expofcis even- Edit. Κοι».

tuum causis. Adeoque hinc sumpto exordio Hi-pag. 10. τίας. Τέως δ' όμω επαναλαβόντες και λόγον, και αρ

storiam auspicabimur. χω, εξ επιρ και χειρον άρχεθα, μετασήσομύ.

[ocr errors]

gus ,

[ocr errors]

Σ

CAPUT VII
Vi imperante Foanne Micbaelis Palæologi fides erga Imperatores

firmata fuerit.
Δη μίν αυτοκρατομώτος μετα πατέρα τα Λάσ- Β

I
Mperante jam Theodoro Lascari poft Pa-

qui filiam nepotis ejus ex fratre
εκείνε γαμβρος ο Παλαιολόγος Μιχαήλ τω τα με matrimonio fibi junxerat Michael Palæolo-
γάλα Κονοσαύλε δαωρέπων αξιώματι ( το δ' α-

Magni Conostauli dignitate confpi

& iftius Magiftratùs veceri jure ac ξιώμα Φρονόμιον άχνέκπαλαιά εις χείρας άγειν privilegio, Italicas omnes copias in poteftaτον έχοντα τετο άπω το εξ Ιταλών σρατιωτικών te habens, semper obnoxius fufpicionibus afa e υπήκοον ) ύποπτος μεν άς Βασιλείαν αεί ποτ'

fectati Regni, vota ejus generis mente clam

intima fubfidentia fruftra ipίο celante, cum ulών και δηλος εξ ών υποκαθημένων είχε, νεοτερή tro indiciis erumperent, manifeftum argumenσων α καιρα λάβαται . τα πισα δε δες το τα tum præbuisse visus est ambitionis inhiantis no

vitatibus, & ad aliquid audendum proruptura , κρατώντας πατρί ασφαλέσιν όρκοις, και δη και αρ

G se ulla rei cum fpe aliqua tentandæ opportuχιερατικαίς εμπεδωθεις αφοριζάσαις την πισών na occafio præberet. Fidem ille tamen parenεκείνων αραις , είπε και αποσατών ωροαιρείτο e ti Imperatoris firmiffimo jurejurando aditrinδυσνοείν όλως τους βασιλεύεσιν, « ταυτ' εαράτ

xerat; & se ultro subjiciens Pontificalium ana

thematum diris quam maxime horrendis, si umτο ότε τίω τη δυσικών εμπιπισμένος παρα ταC quam aut defcere , aut omnino dilidere ab Βασιλέως αρχίω, αιτίαν έχε τα συνθήκας ποιείν Imperatoribus in animum induceret , perfua

Gffe videbatur fe conftantem in officio fuδι απορρήτων ωρος τον Δεσπότω τη δυσικών

turum : cum Occidentis procuratione fibi ab Μιχαήλ τον Αγγελον , εφ' ώ κατεγγυήσαι πν Imperatore credita , initarum occulte pactioΔισότίω εκείνο τίω ιδίων παίδα ορος γάμον , num cum Occidentis Despota Michaele Anαυτόν δε παραδομώαι και το Βασιλέως χώρα», και

gelo insimulatus eft. Nimirum inter eos con

veniffe ferebatur ut Despota filiam despon-
υπ' εκείνωγενόμενον , συμπράττειν. ως εικός τίω deret Palæologo · Ille vicissim pro ea, qua
αρχία του Διασότη και πενθερώ. τοροσαγγελθείς polleret apud Imperatori fubjectas, gentes
δ' επι τέτω προς Βασιλία προς οικέτίω , ήδη

& apud exercitum auctoritate ambitu , &

suffragatione sua viam ad Imperium Socero & τα βελης ως εκείνος κατηγορών έλεγε , muniret . Hac de re apud Imperatorem per οροσανατίθετο ανήρπασό τε και ταχίνην , πα familiarem delatus (quem totius consilii

ut ipse accusando ajebat participem fecer ραλυθείς της αρχής , και τη φυλακή σιδηρόδετος

rat ) atutum comprehensus & redactus in έρριπτειτο. μη δήλε δε γενέθαι διωαμένα τα κα ordinem catenisque constri&tus carceri traτηγορήματος, άδηλον δν άτ' αληθοίοι και προσαγD

ditur . Ac quamquam nullo fatis evidenti exγέλων, ως εκείνος έχυρίζετο, είτε συκοφαντοί»,

tante tanti criminis indicio , merito dubita

retur, verane delator ferret , ut ipfe conten-
ως ο Παλαιολόγος αντεπιφέρων έτοιμος ώ υπέρ α debat: an calumniaretur, uti contra perten-
ληθείας μονομαχεϊν, κατά τι κρατησαν έπι τοις α debat Palæologus, paratum se exhibens ad

suam innocentiam fingularis certaminis ex-
δή λοις ή αροσαγγελιών αρχαίον έθος τους βασιλεύ-
σιν, όμως τίω υποψία» ύκ είχε διολιθαίνειν , και ccufationum purgandarum ratio antiquo Im-

perimento comprobandam ; quæ dubiarum
και της απισίας έγκλημα είς τέλος διαδιδράσκειν. peratorum comprobata usu invaluit ; tamen
αλλ' εφ' έκανών χρόνον τη φυλακή κατείχε το lete"cogitate detectionis erimen valens

aut plene diΔίσμιος . και η υποψία ωροσήν . ώς δ' εκ ώ

longo tempore vinctus detinebatur. Cum υπέρ εκείνα άλον τολμάν και ορεσβεύειν τω

que diu nullus effet , qui pro tam fufpeΒασιλει και τίωικάδο πατριαρχούων Μωυήλ

&to reo. Imperatorem alloqui auderet

citit tandem tunc Patriarchatus honore præεπί μισι πλείςοις σωδιάγων και Λυδίαν τω fulgens Manuel , qui cum jant plures menβασιλεί , έπει προς έξοδον ώ , και δηλος ω ses in Lydia una cum Imperatore fuiffet , pag. 11. οκρατά αρές χάριν τελείν τι το ερει οροθυ: Ε retque Imperatorem ita in eum afetum

atque in procinctu effet ad reditum : appareμέμνος , αυτίε εκείνος άρεις τ' άλλα

ut non gravate concederet, fi quid gratiæ υπέρ το σιδηροδέτα οροσβείν εισήγε , και ως loco pofceret : omnibus aliis omissis, preσυκοφαντόμμα έκέσως κατοικτόρει

Ei di

ces obtulit pro Palæologo & ut ejus tam

quam calumniam passi, misereretur, oravit : δω αλά με παρά σοι καθαρώς έφη της υ Quod fi, Imperator, ajebat, suspicionem de ita ποψίας αφάται , ώ βασιλεύ , αλ' εκείνος το lo non plene deponis ; at ille quidem in posterum πισόν δώσει προς τουπιών ας της Εκκλη qualicumque , ac quantocumque-voles fidei pignore

tibi Cavebit, seque cenfuris Ecclefia fubjiciet , σιας εφ' εαυτόν επιτιμήσεις καταδεξάμενος

quarum incurrendarum metu

vel ipfam defeαίς ο μάλα καπεπιδέμνος , και αυτό δή &tionis umbram averfaturus omnino fit. Homo eακατέργασον τα κοος περί αποφασίας ενθύ

nim Chriftianus judicium utique Dei pertinescet,

ejus comminatione fanci.is firmi ftabit proμιας και οροσήσεται και αλλαγε Χριςιανος ών

misis : nec obligatam iali ceremonia tibi

[ocr errors]
[ocr errors]

ex

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

,

[ocr errors][ocr errors]

ac tuo generi. fdem tamquam in animum in- Α τω τα Θεά δίκίω φυλάξεται , & αδόλως εμ-
ducet fallere . Hæc loquentem illum Impe-

μνεί τους όρκους ας τίω προς σε πίσιν και η
rator reveritus damnati carcere liberatio-
nem annuit ; pollicens insuper , animo Te γένος ο σον. έτως ειπόντα δυσωπεί τίω δέησιν
in illum plane benevolo futurum , fi is quo ο κρατων και έπινδύει αρος και τα κατακρίτα
que-- pro fe ; uti- Patriarcha fpondebat, fuum
erga Principem ftudium

fidemque præsta

συμπάθειαν , δέμμή σκόλως εκείνη και ιδίαν
Ηinc cum apud Αchyraum Patriar- γενέθαι ψυχίω κατέγγυησάμιος , ει κακείνος
cha cum pluribus simul Præsulibus aliis ad τα της εις έπειτα σωρός αυτον δίνοίας-, ως ο
effet mittit ad Imperatorem prout ipse
discedenti præfcripferat , e familiaribus unum

Ιερος υπέχετο, πιςα καταςήσειε . και δη πε-
Sacerdotio præditum, quo Imperator excepto , είπε η Αχυράες ο Ιερούς γεγονός και συνάμα
auditoque, 'folvit continuo Palæologum vin & πλείςοις αρχιερεύσι , σέλα προς κρατών-
culis & ad ipsum Patriarcham perlibenter

τα , έτως εκάνα φρος και αρχιθύτίω σωπαξα-
mittit , cum comitibus pariter liberatis. Eo
cum pervenifer, poftquam audivit graves in μένα και και έτω πίξαντος τινα τη αυτά οικείων,
Synoda , & accomodatas caufe

και ιερωσύη κοσμέμνον , δν ο κρατών δεξά-
pori admonitiones , & comminationes Pa-
trum obnoxie protettus nihil reculare ca. Β μενος , ανίησι μεν παραυτίκα την κατεχόμε-
nonicæ animadverfionis

ac pænarum ,

νον δεσμών και απολύει δ' ασμένως προς
deinceps peccaret novum fidelitatis invio:

τον ιεραρχία οπαδες αυτω σωεξαγαγών
latæ juramentum proprie fibi dictata ab iis
formula concepit. Sicque ad Principem re-

Αμα γοω επίση, και άμα παρα της Σωόδε τα
verfus , magna eft ejus benevolentia , & fi-

είκότα ανωτισάμμος και εκείνων επιτίμησιν
gnificatione gratiæ dignatus . Hoc illæ fua ως ασφαλή των αρος βασιλέα ιδίων όρκων
rum ftatu rerum invigilabat fibi acriter , un-
dique circumfpiciens , ac Policititime ofer- βεβαίωσιν δέχεται και προς και κρατώντα αύ-
vans, φuo fe omni fuperiorem prava fuίpicio- θις επανιων, πολής της παρ' εκείνα συμμείας
ne fervaret. In eaque cura, cuftodiaque perfe- ετύγχανον . έτω τοιγαροώ έχων και άπω απο-
verabat eo intentius , quo se in maximæ a-

δων εαυτον φυλάττειν πάσης καχυποψίας ανώ-
pice dignitatis magis expositum invidiæ , Im-
perantiumque offenfioni cernebat præfertim τερον , και μάλλον ότι και αξιώματος επίβη με-
Junioris ipforum , & fucceforis in Principa- γίςε , πόλω πλέον

πόλω πλέον ορος και μετ' αυτόν το
tu designati; a cujus præfertim suspicaci a-
nimo fibi & timebat ; & quantum poterat

κράτος έχοντα , αλώναι και υποψίαις διεφυ-
eavebat.

λάττετο.

ac tem

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cum C

[ocr errors]

tum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

C Α Ρ U Τ T VIII
Vt Junior Lascaris plures e Magistrasibus contemprim amoverie,

aliis suffetis.
AT
T quoniam hic ingenio ardenti

Λλ' επειδή θερμος ώ εκείνος ορος πάν-
præceps in alia cuncta ferebatur Α:
facillimus erat ad opinandum se se contemni

τα, έτι δε και και τα καταφρονήσαι δόξαν
( morbus enim quo tenebatur , & multum ur-

και η νόσος έπιασεσεσα και μάλλον τρύχεσα έπας Edit. Rom. gebatur , opportunum eum paratumque talibus 9. δεινα υπιδέναι, παραλύει μεν και αξιώματος

credendis , rebusque quas audiret , aut cerne-
ret in partem sequiorem interpretandis fave-

ας Πρωτοβεςιαρίε εταγμένον τιμίω Η Ραέλ
bat ) Eaulem Alexium Protovetiarii digni- Αλέξιον, αντεισάγει δ' ες αύτω ή εξ Αδαμ-
tate ornatum privat Magiftratu, & ejus in μυτίε Γεώργιον και Μεζάλωνα , σωοικίσας αυτό
locum promovet Georgium Muzalonem A-

και έκ Καντακοζωων Θεοδώρου τα Παλαιο
tramyttinum , cui , & Theodoram e Canta-
cuzenorum gente | Paleologi neptem ex το λόγο σαν αδελφιδω, και δε μετ' εκείνον Αη-
Yore , dedit conjugem. Ηujus quoφue Fra- δρόνικον μέγων Δομέτικον , Κλούσα και η Ραελ
trem minorem Andronicum magnum Dome-

θυγατέρα οι σωφαρμόσας . ή δε τρίτον την α-
fticum çreat , collocata ipfi in matrimonio
Cloita Raulis filia. Tertium denique horum δελφών αποβάλλεται αρωθιερακάριν , άνδρας
fratrem Prothieracarium, five fumnium Aca έκ ουγενείας μεν μετέχοντας το παράπων , εις
cipitrariæ venationis & Regii Aucupii Præ Dπαιδοπέλες δε αυθεντoπoλουομένω εταγμένες
fectum nominat ; Homines patriciæ nobi-
litatis prorfus expertes , ibi vero puerili αυτο

.. δύο μέντοι γε τη μεγιστάνων την ομ-
familiaritate notos , ac commendatos, quod
ipfi ab infantia inter honorarios Ephebos ap- τηγοπέλα Αλεξία

μάτων τερά . ών ο μεν ως υιός ω τα spa

τηγοπέλα Αλεξία και ο Κωνσταντίνος
paruissent · Duos quin etiam ex Optimati-

ος ηξια-
bus oculis privavit : quorum alter filius και κήδες ( * η αδελφιδίω τα βασιλέως
fuit Alexii Strategopuli viri perillustris Ιωάννα , εκείνα διδόντος είχε και περιφαωες
ac in primis splendidi , Conftantinus nomi-

μάλα λαμαρε . Απρος ο Φιλής ω Θεόδωρος,
ne , dignatus ab ipso affinitate regia : fi-
quidem neptem Imperatoris Joannis illo

και πολλάττα εκαινοτόμει , ή οφρυω την αρος
tradente, uxorem habuit. Alter Theodo αίματος καθαιρών & το ασφαλές οντούθω
rus Philes erat. Hæc ille & alia multa
nova exempla edebat in dies

ως ώετο προμηθάμνος . και ο ανα

intentus des
primendo supercilio Principum regii sangui-

πνείν άα εκείνον η νόσος , νύκτωρ και μαθημέ-
nis , inde securitatem sibi , prudenti, ut qui ρω τα μη καλα φωτιζόμυον.
dem arbitrabatur, consilio

, parans

Non enim respirare illum sinebat morbus dių noctuque prava imaginantem.

CAPUT

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »