Immagini della pagina
PDF
ePub

uti

[ocr errors]

CAPUT VII.
Vr missi a Synodo ad Patriarcham duo Episcopi suam ei damnationem

Significarunt,
Νάς ξεβείχε θερμοδιοτέλεση ΑΟ*ίας δεύλης προς εκείνον απευτικότες,

ii, quos diximus ad id a Synodo electos
& Clero præsente universo poftquam fuam
illi depositionem juridice declararunt , eadem την απόφασιν , και ως εξελθείν επιμαθοί η διε-
ipsum auctoritate jusserunt expedire sese ac κελσίοντο . ο δε πρώτον μεν αχαρισάσας Θεώ,
comparare ad proximum difceffum . At ille

επιμον εαυτόν παρείχα απέρχεται όπη και βεgratiis primum Deo actis , promptum paratumque se exhibuit ad eundum quo vellent λοιντο . έπετα δε και προς τον Κλήρον σραφείς -tum ad Clerum conversus . Ręs, inquit , Τα μεν κατ' έμε όπως σωέβη παραχωρεντος se meæ habeant , Deo permittente , noj is , Fi

Θεού , οίδατε τέκνα . δ δ' όμως πεθών lii: oportet tamen acquiescere divine voluntati, o boni consulere quidquid de vobis Provi του θείω θελήματι και καν όπως οικονομοί και τα δεntia αειτευit . Ναι Cum fuifema: Pafores pr. καθ' ημάς . Ημείς μεν ου ποιμένες παχθέντες fecti , judiciis notis Spiritui San&o, qui vocavit nos , quamvis indignos , tamen prout potuimus

κρίμασιν, οίς οίδε το Πνεύμα το άγιον το καλέgregem pavimus , & vos Ecclefiamque guberna σαν, ει και αναξίες , ήμας, όπως και το διωαν vimus , forfran non bene : verumtamen quantum τον ημίν εποιμαναμω , και τα καθ' ημάς διεξήvirium facultatis

que noftra tenuitas tulit, fideli. ter. ΤέRes or babemus omnium, quid atinet Β γομω καλώς μεν ίσως , εκανώς δε κατά και nota proloqui ? Inter hæc fieri poteft, ut nos mole ημετέραν διώαμιν. οίδατε , τι τα δηλα και λέAtiam mulris facessiverimus, uti & viciffim perpes

γω και όμως πολλές μεν ίσως και ελυπήσαμε Ja sumus moleftias plurimorum . ignoscamus con.

παρα πολλών δε και ελυπήθημα και σε διαφόρουdonemusque nobis invicem muiuas offenfones , in visceribus Ecclefiafticæ Charitatis . Nam inter τες αλλήλοις τας παρ αλλήλων απεχθάας . nos comparata neceffitudinis pofcit officium, ut τοιαύτα γαρ τα της Εκκλησίας σπλάγχνα , ως Fiiis contingen, στο γάλα φλο Patina Rebar και βαριωομένων ημών, ως Πατέρων ημάς ως Natione minus gratum interdum accidit toleretis ; τέκνα ανέχεθαι , και απεχθανομένων τινών , καιitemque qua forte a fratribus offenfiones exiftunt, μας αύθις άλογώντας της απεχθείας και ως μέλη non mutuis ulcisci odiis , fed ut membra ejusdem corporis vera, illos ipfas graves vobis infeftos

γνήσια πιρμίπαν τις απεχθανομένες. Νώ όμω ampledamini. Tempus nunc et dimitendi invi- καιρος αλλήλοις αφείναι τα οφειλήματα : και δη σεm debita. Equidem que in hoc me partes το μεν απ' έμαυτώ εκπληρώ , και συγχωρώ παfunt quam pleniffime porsum exequor, indulgeas condonarsque cunétis cunéta : & quo Deo placi

όπη του Θι, βελητον προθύμως απέρEdit. Perif. tum εf alacris pergo . νος με, centum facite C χομαι . υμείς δε άλλα τα σκουών τα ΕκκληPAS 183. Ecclesia vaforum : & quidquid velorun cetera σίας και ασα ω πέπλοις τιμίοις και λαψάνοις Α.

que periore υctis, φuίdquid Sandarum reliquiας γίων , & βίβλοις, απελθόντες και καθ' έν ιδόν-
rum , Librorum Ecclefiafte habent capsa,
recognoscite, probate , numerate , accipite, ne τες & αναψηλαφήσαντες, παραδέξαθε, μή και
quis
deinde nos facrilegæ rapina possit accufare.

τις Ιεροσυλίας ημάς γράψ»). € το λοιπόν χαί-
De cætero gaudete in Domino filii, de salvete :
Nos palliolo , pugillaribus, tribus nummis ,

PETE αν Κυρίω τέκνα και σώζεθε . ημίν δε και εmercede opera libraria describendo. Pfalterio lo πνδύτης και το πυξίον, και τρία της νομισμάτων, catæ , quæ omnia juxta monafticam regulam , & δη και το Πατριαρχείο προσβαίνοντες έχομα prius poffedimus quam. Patriarchales ædes in gredererur ut propriis refumptis , eximus .

κατά κανόνα την Μοναχών, και ταύτα ιδίοις κόν Hæc & alia ejusmodi quædam effatus ad Cles ποις τοις εκ μετεγγραφής ψαλτήρος κτηθέντα rum, & tamquam mox disceffurus properare πάλιν λαβόντες έξιμο. Ταύτα και τοιαύτ' έτερα juflis quibusdam e præfentibus , quorum ego unus fui , ad Sacram ut dixerat fupelle&ilem apods rov Kañpor eitwo, se si ex to gedood numerato recipiendam : conversus ad miffas a πελθείν τινας επί τη ν Αγίων παραλήψα και Synodo, Braties, inquit, en paratus (um, 6Dών και αυτός 2 , σραφίας ωρος τες πεμφθέντας , non turbabor ; φuidquid de me volueritis. quod αδελφοι , είπα, ιδού ήτοιμάθω, και και ταραveftrarum, ut dicitis, erat partium feciftis, faciat & Imperator quod reliquum eft , & quo eun χθήσομαι, καν ότι και επ' εμοι βόλοιωε . Το dum nobis fit extemplo præfcribat ; aut potius δω υμέτερον, ως φατε , κατέφράχθη , πρατqui co dedüçant miltat. non enim refiftemus

τέω και το λιπον ο Βασιλεύς, και όπε ίτέου υμίν, aut quidquam omnino recufabimus, five is gla

εξ αυτής καλοίέτω ή μάλλον πομπέτω & ας α dium , five mortem etiam paret . His dictis dimifit in pace omnes. ipfe placide omnium πάξοντας. και 3 γαρ ερίσομο το παραπω, και fecurus aedit , ab Imperatore mandatum ex ξίφος προσετοιμάζοι, κάν θάνατον. Ταύτ' αν peetans .

πων απέπεμπε μετ' ειρήνης πάντας και αυτος 3 τους όλους εξαμελήσας εκάθητο και το από τα Κρατάντος αναμένων φρόςαγμα.

[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ο δή και σωί

CAP u T VIII
Vi mittens Imperator eduxerit Patriarchali domo Patriarcham, G

que, tunc contigerint.
ω, πιεί που τα τελευταία Ποαντι- ANGE Team stereitate. Εκεilaratus
ωνος και

ότι και προς το αίθριώτερον κα aer ex hiberno rigore & humoris per θίσαται ο αήρ και των από τα χαμώνος απαλ vernos tepores exuberantis parte magna re

soluta , liquido liberius cælo ridet ; quan. λαγείς δυχερών, το πολύ της νοτίδος απο

do circa primam vigiliam adfuerunt quos βαλών, . και δη πρώτω φυλακή της νυκ

Imperator miserat ad condemnatum abduτος εκείνης οι & Βασιλέως πίμπονται ceridum quo jufli erant Is cum abduceεφ' ώπερ τον καταδικασίνα καταγαγόνες α retur fuperatis gradibus Templi maximi

ftans ad portam majorem gratias egit ve-. παγαγον όπου και προσιτάχθησαν . Ως γον

nerabundus Christo Domino adorans & αυτίκα κατήγετο επιβας του μεγίσου ut in, digressu vale dicens : mox cum exi

turus eflet per obversam Orienti portam, ut

α. σας, σας προς ταϊς μεγίσαις πύλαις

ad cellalam in Barbara fitam mirifici Nicopaoís moule aswóry Xesgo, si dixwesheva, lai fe conferret. ca tunc domuncula mari ωροσκωών τε και σωταττόμωος. ως " έμελ- admota, & ad Oxeenfis Monasteri Jus domi

ideo parata fuerat obiter λι δια της κατ' Ανατολας πύλης εξέρχεται, niumg, pertinens

excipiendo Arsenio quod ei Sedem exilii δ' κατάλαβαν τον τη Βαρβάρα Κελλύδρε- Β

apud Oxeam

opportunitatem quamdam ου τα Θαυματουργέ Νικολάν ,

loci fecutus Imperator decreverat . ( Id quod σατο τότε προς τη θαλάαση she als perózis equidem non fine numine factum arbitror

dum animo reputo , facram Monachi vestem ον τη οξεία ήρμόζετο έκι γαρ αροχάρως ac professionem primum ab Arsenio fufceκαταδικάζετο απελθείν (6 τετο κατ' οι κονο ptam apud Oxcam . ) Cum, inquam, in eo esset μίω οι μαι Θεού , ότι και το ράκος εκείνος

ut Templo egrederetur, & sudum purumque

fæda repente nubes tetra εν τη οξεία πρώτως υπέσυ τον Μοναχών με cuncta caligine' complevit, vehemenfque G-Edit. Rom. αμφιωνύμνος). Ως πίνω προς

προς την εξό mul imber mifta grandine decidit , fulguribus pag.18 3. αιθρίας ες τότε

horrendis late aerem incendentibus . Per has δρο της Εκκλησίας ω

ille ærumnas ab abducentibus trahebatur ούσης κατ' έρανόν και εξαίφνης νέφος σκοπός

quoad in illam de qua dixi domunculam έπλήρε το παν, και ραγδος σωάμα χα pervenerunt : ubi cum diem pofterum transeλάζη καπρίρετο υιτος, χρώμα το εξαίσιον εifent

gifsent , nocte insecuta , navi Arsenium pi

Icatoria imponentes , deportatum ultra Proαρραπών τον αέρα πυρεκβολοιώ εξίκαις , και connefarm incluserunt manfiunculæ illic fiκτύποι βροντών συνεχείς τα των ακιόν-C ta fupra locum quem vulgo Incolæ Sudam των συνεπάρατον ώπα . κακείνος αν τοσοις

vocant , appositis Custodibus e Satellitio Im.

peratoris ,ne adiri exul a quibusvis invisere δανούς τους απάγεσιν άλκετο , έως και ες τίω

yolentibus , pofset. μονίω κατίωτήκεσαν εκάσο γού διαγαγόντος τίω ημέρω, τη επιγονομίνη νυκτί , καϊ αλιάδι ενθέμιοι και περιόριζον ανα τίω Προικόννησον και το εκάσε μονυδρίω τω άνω της έγχωρίως λεγομένης Σέδας κίμων εγκατακλίσωπες, ταξωπς και οπτηρας εκ των βασιλικών, ως μη θιωτο τοις βελομένοις .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Caelum effet

[ocr errors]
[ocr errors]

O

[ocr errors]

qui ege

C Α Ρ U Τ Ι Χ. " Ut Orientales Patriarche Alexandrinus et Antiochenus circa Patriarcha

depofitionem affen fuerint. Yτω μεν δω τα κατ' εκείνον διαταξάμε-D Η Ομή της modum contra Patriar

cham Arsenium actorum magni referεπα' e τες Πατριάρχας επ' ε - re , quinimo 'necessarium effe κείνη γνωμοδοτείν την αναγκαίων ενόμιζον ,

rant putabant ut cæteri Patriarchæ au

&tores fierent concordibus in ea fuffraαξιουμένων εκείνων ο μεν Αντιοχείας Ευ- giis dandis. Cum igitur illi ut id annueθύμιος ωρμημένος και πάλαι εις του κατ' reat rogarentur, ' Antiochenus quidem Euεκείνου απέχθειαν , ως μη παρ εκείνου ως

thymius facile assensus est : erat enim haud
obicure jam olim Arsenio in fenfus

, quod κοινωνίαν δεχόμφος αιτίω φέρων, μ α ab ipso in communionem non reciperetur. ληθή άδηλον δν , όμως δε φέρων εκ φήμης και ως

Causa ferebatur ( haud equidem definierim

an vera ; fed hanc tamen vulgus fermoσυγκοινωνδία κατά τι oις Αρμοίοις , τότε δια

ne celebrabat ) quod Antiochenus commuαυτα € προσαπιδέχετο , το, εκ ποδών έ nicaffet quadam in re cum Armeniis . quaκείνον γενέθαι , και σωήνει γνωμοδοτών . και re idem occasione ultionis cupide arrepta δ' Αλεξανδρείας Νικόλαος πσούπα

exauctorationem Adversarii libenter ampleσυναι

xus eft , & suæ illam fententiæ auctoritate νει» εδέησιν, ώςε και καθάπαξ την καταψη- adjunξta confrmavit. At Alexandrinus NiTom. I.

V

[ocr errors][ocr errors]

CX

cum Pa

[ocr errors]

154

GEORGII PACHY MERIS colaus' tantum abfuit a comprobando fado, ut A φισταμένων

έχζιο , και έμειrs έως έλες και femel ea caufa illos qui Arfenium damnaverant a sua communione abscissos, numquam amplius

τω και μηδέν μεταλλάξας την εγνωσμέadmiserit , neque eorum quæ tali occafione decreverat mutare quidquam ad finem usque voluerit .

...

C Α Ρ U Τ Χ.
Ut Arfenius in Patriarchæ dignitate adhuc conftitutus reftituere in inte

grum zpluerit

. Epifcopum Sardenfima . E Pifcoporum rer præter priores illos B

Αρχιερέων, πλίω ή ωροτέρων Manuelem Thessalonicenfem & Andror nicum Sardensem nullus alius Schifma fra

κείνων Μασούλα τα Θεσαλονίκης και ciebat. Andronicum detonfum in Mona και Σάρδεων Ανδρονίκη, υδείς άλλος και Edit. Rom. chum superius diximus , Hunc Arfenius

ιζόμήμος . τον Ανδρόνικον ως και και Μοναpag. 184. poftquam reftitutus Patriarchali Throno fuit

. fciens sua caysa expulsum

χές αποχαροί», φθάσωες απομο .. και

at cxilium lucrifaceret Monafticam veftem in πι της αυτα Πατριαρχίας Αρσένιος ο ιδώς, duiffe , repopere in itatum priftinum voluit Sed non valuit aliorum in id Antiticum eller de Morazão Eerimdes, Sunco drop ou e

ως δι έχεινον το αρωτον άξορμθέντα υπίδι cere confenfum. modum est . Egit secreto Andronicus capi ποθέμμον ευθέως τα ράκη , αλ' εκ εξεγένεArsenio iterum Patriarcha , & ex cp intel το α εις του και της Ιεράρχας συμπαlexit per ipfum non fare quo minus conti

θειν . επεισο και εκείνος, τόπ το Πατριάρχη nuo depolige Monachico centone Episcopales interum Infulaş fumeret , Addi modo κατ' ιδίω κοινολογησάμμος, εύρω, μόνον ad fuam curaret Patrum quoque ac Synodi θελήσοι και η Σοδος , κατανεύοντα , οξιλ. voluntatem , Hiş Andronicus cognitis

( 9ων έκαθεν έχω πείρα διδόναι το πραγperiri negotium decrevit : & quadam die qua congregati Antiftites erant

μα και δη η μία την συνοδικών ημερών επίarcia τει confcio Epitcopalerm humeris σιωεγνωκότος και του Πατριάρχη , μανδύαν ad fores redens postulat admitti. Nuncia

τε Αρχιερατικού περιβάλλεται και επί κεφα tur Patribus quis quo orilatu quid pere- λής των Γεραν επιτίθεται Kιδαριν , και κα

displicuit plerifque ausum efie injussu θεσεις έξω , καιρόν εζήτει σωελθειν τη Συ. Monachum Epifcopalem resumere ornatum. Ergo hominem consensu rejecerunt :

ΕΕ νόδω το Πατριάρχη σωεδροάση. ώς δ' ήχ. cum aliquis quamdam ejus Epiftolam pro γίλει τη Σιωόδω τα πιει τατα περιμένονtuliffet

cui se ipsum manu propria Athana gum iņscripserar, contigit Patriarchæ quo

και αρχιερατικώς εσολί θαι ιμάνθασον que ipli juvandi ejus hebetari impetum

δανα εποίων, και εκ ήθελον δέχεσθαι. ώς δ tudii erga eum refrigescere ardorem : ipsum έτις, εκφάνων και των επιβολίω ανεφάνιζε τα vera perculsum in felici successu , ad quie

κείνα , επίγραφες εαυτον οικείαις χερquam frustra excutere tenta• σιν Αθανάσιος verat , conftantius deinceps amplectendam

αυτίκα τα μεν Πατριάρχη domitum repulsa convertère animum . Sed D

Sed D τίω τα βοηθείν ορμlω εμβλύθα , και τουþæc prius evenerant : tunc autem multi. MoHachi, & Laici e plebe, abfcindences fefe as ανακοπίντι καθυρείναι της παρας ,

περ εκείνα θερμάν εψύχθαι σωίβανε . το communione corum qui damnaverant Arsenium , seorsim convenerunt & vulgare ααραγμόνως ντουζιν Σόγει» carmen avertantium um commerciumque μεν αγότερον . τοτε δε πολοι τ π Μοναcludendos a lo reliquos fanxerunt : ττα- χων, και τις λαώδες μοίρας αποχιδίτις &tes, dicentes

ne omnino ad ul. καθ' αυτές σωελίγοντο . μή άψη , μηδε lam consuetudinis partem admittas ulluma co θίγη το παράπαν , λέγοντες και δς αν σνακ

qui vel Patriarchæ exauctorationem probaverint , vel probantibus communicaor

νοίη τη καθαιρέσα η Πατριάρχε, και μια κοιrint . Cæterum Imperator intelligens non νωνοί η τοις σωαινεσιν . αλ' ο Βασιλεύς posse relinqui Ecclefiam fine Paltore ele πα εκ ω τίω Εκκλησίαν αποί μαντοαμέ&tionem Patriarchæ liberis Antiftitum fuffragiis permisit . Ipfe altius reputans perni

αν , τοις μεν Αρχιερεύσιν, εφήκε ψηφίζεθα ciem Schismatum , fi rụere qui errare cępe

τον σφίσιν δοκώντα . αυτός δε βαθύτι συνοrint finantur minum vocata, a feneftra cubiculi clathraga E pari dresimler Déma Tai giornata ferro rectas transverfis decuffatim aectenti

σώαξίν το κοινω παραγγέλει , και πάντων pag.185. bus virgis, invicemque in cratis formam im ώ ταυτοί συλλεγέντων έκ το παραθύρε της αυτά

plexis , hunc ferme in modum differere or κίλης, ο ή και σιδηροίς , τα μεν ορθίους, Tas ett

τετο δ' εγκαρσίοις παρμεδρυφακτάτο τους κάμαξι, λόγων ήπτετο προς αυτός τοιώχι.

[ocr errors]
[ocr errors]

ret

[ocr errors]

πς

[ocr errors]

tem vitæ

[ocr errors]
[ocr errors]

ne tangas

[ocr errors]

rum

[ocr errors]

Ενομίζω,

'cium

.noxium Cornatur : tum enimvero vanum incon

CAPUT XI:

Oratio Imperatoris de Schifmate arvulis. γώ νομίζω, και της ερής Βασιλείας υπή- Α Ε. ifime, so Imperio μέγεθη,

neminem omnium veftrum co ftultitia μηδένα την απάντων υμών επί

procesfinte ut non suo ipfius ; fed alterius foτοσεον ήκειν φρενοβλαβείας , ώςε μη εαυτού μm , ει pole conflio. Brf enim aliorum Γεηδώσθαι χρήθαι συμβέλω, αλλά το πέ tentiam exquirere ac cum sua conferre deliberanλας. Ει δε και η παρά την άλων βελη συλ

tes folent, unde græcum confilio nomen orium eft,

με Συμβολή diceretur, quaf fententiarum in λαμβάναν τα πλάνα πέφυκε τοις βελουομέ unum collatio duarum : tamen id tantum locum τους και ταύτη ή και συμβολή λέγεται εις ταυ habet in rebus, quirúm in ambiguo pendet judia

paribus utrinque argumentis ajendi ne- το σωαγομένων αμφοίν την βελών, αλ' α

gandique incertum eligendi arbitrium libran. ναγκαίον κτη, εφ' όσοις επ' αμφιβόλο καται Tibus . Ubi autem haud dubiis in lancem alta. το βελοόμωον, ως αμφοτέρωθω λογισμός - tam momentis fas & æquum vergit: adeo ut hinc σορρόπες κινώθαι , καν: οποίας τις άψηται . quidem manifefe hondfum & tutum apparent

quod proponitur : illinc quod oftenditur evidenter εφ' όσους δε επρορρεπή α' της δόξης , ως πύθων μεν μετα τα καλά και το πάγιον ανα- faltumque ft, guempian innato intimoque natuφαίνεται εκείθω δε δήλον ίναι το βλάπτον, B« το menti proprie fenix abdicato, alienis at:

confiliis, quibus ineft quidem imprudentia , ineft ικαίον όντως e αλυσιπλές, λογισμών σωτρό ce cupiditas , prætereaque prurigo novitatis :, φων υπερορώντα αλοτρίοις χρήθαι , οίς ένα & quædam malesuada dulcedo inexpertorum, inμεν αβελία, οι δ' όρεξις ορός τέτοις, € και

quieto conjunél a tædio solitarum & quotidiana

rum reruin. Faciendum igitur vobis eft, ut ante ξένον αείποτ' ανάλγητον, ως πωτος τα οικεία omnia vestris ipforum mentibus ac judiciis aucto. Edit. Paris. «πεφυκότος πιέζων. δει τοιούγε και μας τους ribus utamini: & ad horum examen vocetis quæ pag. 136. εφ' εαυτών λογισμούς αρόνγεμένως χρήθαι ,

vobis aliunde suggeruntur. nam qui suis ipfius

ratiocinationibus reje&tis, aliunde oblatis advertit και έτω δοκιμάζειν τας έξωθω . δς δε την οι animum o inbaret obnoxie, is fane habendus κείων υπερφρονών, εαυτον τοις έξωθω λογιζο pro fatente se ftultum judicii expertem · Sulti μένους παρέχει ως ότι αν φέρουν εκείνοι

quippe ac judicio deftituti omnino eft, nihil ex se

intelligere ; fed quidquid aliunde offertur cæca ωροσόξων, ο οιτος ομολογών ίσω, ως άφρων ετεάulitate recipere, melius id f: αη ρεjus, will! εςι ο καθ' αυτόν . άφρονος δε πάντως το μη difcernendo. Tali autem non video quid profe

- suggeftum ab: alio confilium . Quæ nuper contiτο αφ' εαυτο σωιέται , και το κρν τις & την

gerunt fcitis omnes: nihil eorum quemquam veέξωθεν λέγοι, μη διακρίνειν ειδέναι η κρείτ-Crun later. Iacirco bus concurrit: Te nje zo zei porr 2017 ċy St. This su- jubente me . Quod fa&tum modo es, contigerät

alias Verum fimilium eventuum duorum ραίας εκείνη συμβολής όφελος . Τα δω ξυμ

diverse caufæ ambiguitatem objicere quibusdam πεσόντα οίδατε πάντως, και δεν εξ ημών της pofent. Tunc quidem : qui voluntarie digniγενομένων κέκρυπται. επι τέτω η και ώκονο tatem Patriarchalem abdicaverat , fubrogatus ụcito si diqexésuo vnão errauso oudsopera feitis, Tosum alteri tribuere oporteat , par

et successor ; nunc cum ob crimina depofiti, ut έτω το αμπέρε κελάσωτος κράτος. Τέτο και equum eft precavere, ne φuod priore illa famili και άλλοτε ξωέβη πλίω το έπι ταις αιτίαις occafone perperam adum εf, iterum hoc tempore Σαλάττον», αμφισβητών παρέξει τισι. Τότε

attentetur. Tunc quidam e turbulento genere

indoctorum hominum, quos delectat Ecclele tuμεν δω εθελίμα παραιτεμένα τα επι της Πα multus, infinuantes se domibus frufum inde ipfis τριαρχίας όντος, άλος αντικαθίσατο. νω δε optatum Schifina retulerunt . Describerem inκαι επί κεφαλαίοις και αιρεθένης , ως οίδατε, formaremque plenius φuinam illi fuerunt : air

quam mihi præfcripfi brevitas', il os honore menάλλον εγκαταςήναι το κος δίδωσιν. ο γον tionis noftré, Nos labore de iis fufe dicendi, licet

έκ & παρελθόντος έσφάλη tăto pcs to D ad id prompios inclinatosque probiberet. Iteranμέλος βέλτισον προοικονομείς τόπο πίνω

da nunc fore que tunc acta sint , prona prudensqu:

Suspicio eft . non enim perverfias extincta est τινός. Το της οχλώδους μοίρας και απαιδεύ- funditus Facile , inqμα», επ , φuodam arriοις και ταραχή της Εκκλησίας ασμένε- pientes occafonem nocendi, conturbare iterum, &

Dei Ecclefam fcindere conari . Quid boc genus παρεισδυόμενοι ταϊς την ανθρώπων οι

hominum fpe&tet , quid venentur & caprent ifti, αίαις και πορισμόν άχον ντεύθεν ο χίσμα. ex usu assiduo quasi naturam habentes deliteκάν μετημα εκείνους

Η μήτε το βραχύ τα fcendi in angulis , com suum opus clanculum actiκαιρού , εκείνοις τε της αταξίας και και ημίν π της αταξίας και και ημίν and, fupervacaneus 6: dicere : illud non cun

<tabor facere , quod puto necessarium, increpare της επεξελεύσεως εμποδων ωρμημένοις έση videlicet pro rei pernicie acriter ftoliditatem inτοιούτον τι και τα νώ υπόπτονται γίνεται

consultam illoruns, qui abduci se finunt sufurraου γαρ απόλωλεν .ή αταξία , ως τινας

tionibus iftorum . Quid eft enim cur quis hinc πειλημμένες αιτίας , πάλιν ανασοβάνη και απάαπεια τα πιο αναταιμνη έρR φμια

quam fit de Christiano quod tenebadogmate ? τις Εκκλησία του Θού χίζων πειράθαι.

Verum nec hactenus quidquam e Sacræ doctrina το, γού εκείνες ζητών φύσιν έχοντας άν

placinis morum eft. ac ne quidquam in pofterum

-moveatur , & vora facimus, & operam pro virili τικρυς οξεθισμού. σωεχούς ταϊς γωνίαις ασθέημ : φuia igitur φuία υerti aliquid

Vij

vocante ac

TWV

- σις και

Tος, Ι.

[ocr errors]
[ocr errors]

contigit eorum quibus infueramus.?, At id qui. A tandusa Bestall, και κρυφηδόν το αυτων αράττει, dem ne interdum accidat vitari nulla contentio

έργον, άλως δέ γε και περιττόν , τοις " ne postit , quare vanum fit hac de re queri. An denique φuod Paforem vobis papofilim fortiti, παγομένοις ούτως άβούλως τους εκείνων οαρισto deinde judis & accedariis amoto Caths, defpe- μoίς αροτιμάν και χωρίςων ου κατοννήσομα dum nancitamini ? Αιφui ne dubitate, maner- ας τι γαρ και τις σκανδαλιθείς και ότι μεταλ

. scemini etiam commodiorem , a quo indulgentius λάττεται τι της δόξης αυτό; αλ' δεν την ήακτεmini, o φuo felici vai Nam αν ο μετέρων παραβίβασαιΑν δή τι και παραβαquidem eje&to cui uni tandem veftrum omnium juvari umquam co bensficio affici consigit ? quem

θη σαμαλο απ' ότι του σωήθους εξίetiam dolens indignansque recolofrudium noftre Spaatas ;

σραήται και αλ' ουδεν έχει άντις ειπαν καν in vos prona ac paratæ in neceffitatibus que incd πολα κάμοι . αλ' ότι υπό ποιμένα τελούσderant "liberalitatis intervertisse. Pænitens hoe inquam, me reprehendens reputo : quin idcirco της εκείνα παρακοηθέντος αιτίαις έκαναΐς , άλvos huc convocavi. ui me ipse accusarem apud λν οπαράπαν ουκ μοιρήσετε και αλα μια vos benignitatis rarius ac parcius exercite. Si μοιρήσετε, και κραττόνως υπ' εκείνον εξετα mul tamen clare dicam ejus errati caufam : nec difimulato amplius, impedimento fuife Patriar. Β 2ουμαινόμωοι. Τίναι και από εκείνου ή πάνcham , ne qui ex vobis egerent a noflra liberalita: ων οι εξεγένον πράξεων, 6 α της ημετέρας te quo opus habebant consequerentur. Etenim erin

μweίας έξειν ; ω που αβυλάπις και περιπέnec ille ventitaret ad Nos, prohibente odio quo a Nobis immaniter abhorret : nec Nos ad illum ac

ατί ; και πάντως και οι ικα εις αυcedere poffemus,quippe qui sciremus haud admif πν ημάς σιωξα , σκοπων όπως αν αυτός και fum iri , nulla reftabat nobis via cognofcendi le muerépå xpérie xemyopoíle; will do rls witím gitimo do consueto Patris communis indicio netegrater Pauperum , 9ue providendi. Quan- λέγω, και εκ επικρύπημαι ,

το μη τι τυγ: quam ( farebor enim ) neque li maxime indicaret χάνει» η προσηκών των εκ βασιλικής να'σεως και ille rogaretque , idoneus interveniret deprecater

, ελέας 28ήζοντα. έτε γαρ εκείνα τα προς ημάς Nobis ad misericordiam fedendis , aut quidquam

δ'οδα , κωλυνσης της απευθείας , ε9' ημίν impetraret : non quod natura duri fimus do a dando ατετf; fed φuod in femma illa dignitate μη παρ εκείνα αξιωμένους τα της έμενείας άνυς α ingratiβmum erga Nos /e prebens, indignum fe προς τον χρήζοντα. όπου γε και οι αξία , εκ reddiderit , cui gra'ificari tanti duceremus . Gratia quippe , w sæpe dici audivimus, signit gra

αν ετύγχανε των δεόντων, και τι να δει επικρύtiam . nec poteft amor naius adolescere , quin pa πτουν και έχ ημών προς το και πρατταν αποπεribus eljurgat incrementis alius poft priorem ga φυκότων, αλ' εκείνα μη οικονομεντος την αξιώnitus in utuus amor, Anteros, vocatus . Hæc me

σαι το "χαρι. Τίκτεθαι και χάριν χάριτι μεloquentem parim aberit quin fabulatorem opinemini. cæserum fabula w in scopum veritatis recta μαθήκαμιν , και εκ ώ αυξάνειν τον έρωτα γαcollineans non raro utilis & laudabilis baberur .

νηθέντα , μη επιγεννηθέντος και τα αντέρωτος. Non male quidam Externorum dixit : Solitudini firitimam superbiam effe. ideirco quod siper τάχα αν μυθολόγος με οιηθείητε , αλλά το και

bum nemo curat . nemo adit. unde nec se fit eum μύθου ως αληθεία προσαναίον επαινετόν. έρη. Edit. Rom. semotam a consuetu dinc bominum Tobirariam σε δε και τις των έξω , ερημίας γείτονα τίω p1g. 187. vitam degere . quid autem in pofterum ? ajo

dugódeses' corifirmo vobis : mutationem in melius magnam

το γ. αυθάδει έδρας αεροσέξει experiemini. pervenient ad vos benigni radii na τυροσβάλων , κάντεύθεν ερημωθέντι τ αλ

. bis innate beneficen' la , nulla jam intercepti nu λων καθ' αυτον αυτον δίγeαν ξυμβαίνη . τι be Patriarchalis offenkonis : quinimo gralo Nobis in locum retrufi Ğ implacabilis ij ius succesfuro

γεν το εισέπεια και ειδήσετε πάντως , και μεBaflore, commoditates apud Nos veflras decen κείας υμίν προσβαλάσας ακτίνας και τα παιtibus illam perfonam efficacibus interceffionibus μένος κινούτος τίω ημετέραν γνώμία υπεραprocurante , large in vos effundi sentieris bona D

τοις μεσιτείας τρόπους . μόνον μή τις εδω quæ defideratis omnis generis . Tantum ne quis veftrum agi fe in transversum finaz : nec sua ωρος ο χαρον , μηδέ τις ο καθ' αυτον σκοunivs Spedans commoda, ludat in rebus qua'ludum non admittunt ; aut ea quos perfici non pof of tx ez dvusois adalézw. The go matina

πών και μόνον , αν και πικπις παιζέτω , μη funt ferio conetur. Nam finglorun perperam offendent ium civium lapsus, universas oricis im σαν όλιθήματα έμπιπλασι ραγμάτων τας πόplent turbisque Civitates ; natura rerum ita fe λας , τα ενός αμαρτάνοντος rente , ut ex uno peccante pana in multos propa

και getur Fugite igitur conventicula : aver famini

κων απηύρων

. . φοίγετε oίνω τας παρασνάjcbifmata . Multi faccis induti domos in veftras ξεις , και τοις χίσμασιν απεχθάνεάς . πολJe infinuant , non ut vobis profint , fed ut fibi λοι σακκοφόροι ταις οικίαις υμών παροσδοeblandiantur , aur quoquomodo conficiant ex vo

σοντας . έχ όπως υμίν ο γένηται προθυμεbis quæ cupiunt , quibus indigent. Inde Imperdtorem quidem accufabunt : tum nova veteribus μνοι άλόπως αν αυπίς παρ υμών ποmifcentes , baud bene habere res Ecclefiæ fubinfe- eaten te vegy xpelar PXOM OLÒTSG esta rkrent: & propterea videlicet largiter erratum in ois corretionis incundis, nullo inter Eacietat τηγορήσουσι μεν Βασιλέων

τηγορήσουσι μεν Βασιλέων , κωνα δε τους παcos idoneo reperto emendandis malis quibus Refo F navors ni Eartec

μίξαντες και μη καλώς έχen τα της Εκpublica pegum iret . Με επim illi forean garrient, κλησίας επoίσεσι , και δια τετο και αυτος ταcriminantes eos qui sapienter cunctantur circum

χα πλωνάθαι τίω διόρθωσιν . έτω γαρ έχεiSpicientes omnia, in occafiones imminent opportune procurandæ publicæ falutis. Quid igitur νοι ίσως αν και λέξειω διαβάλλοντες, και αποκαAgendum vobis et ? quine υεβra copia Iargiami- ραδοκοωτας . τι γοιων ποιητέον υμίν εςι και ο ne quibus videbitur nulla invidias frasiat mir ustedodóver ej tons among ref örter fuafonibus iforum , & cum, σττantibus του pari- φθόνος . πραττεω τις ως βούλεται το . το

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »