Immagini della pagina
PDF
ePub

res repellendis a fulcibus Hotiam , 6 , guod Α λήσαν τόσων χρημάτων και οι προσβοηθήσω mox futurum apparebar , roris viribus irroe

ini itapures tor nivouson. rent ; quippe qui fe tanto ipfis inferiores numero viderent: ad haec Arce inclufos se infirma ' ότω , αλλα τα και Σελίν Νφαλίω. & femidiruta , cujus quo reitabant integra Αποπμόντες , έξω και τάχος τους εχθρούς haud effent tam folidi operis , ut poffent ma

ρεπτών , ως και καραδοκήσασιν αποχωρεάν, chinarum, moxundique adınovendarum fuftineΤο Impam. Tamen In tantis malis temeres ορμηθέντων αμμώεθαι, ημάς αντίχων έως θαvirtutis , nullam diligentiæ providentiæque par κάτα , και η Θεού πε σωεργία περιγενέθαι , tem omittebant , omni ratione fatagenres, & feipfos & abi commissam servare Arcem.

* πίπτων υπέρ της ως βασιλέα πίσεως Peculiaris inter hæc folicitudo erat Custodum Ταυτα βελουομένων και εκράτα μεν και Τοτέρα βεImperatoriæ fupelle&tilis ac pecuniæ publi λή, καρπρεν και ότι εκδεχομένως βοήθειαν. cæ, quo ferrent , & ubi falvum in tuto depone

και τους μεν έξω αναρτάν ελπίδας ως εκδοrent tantum acervum rerum preciofiffimarum, quantum in ciftis conditum numerum ferebant,

σείοντας και αυτος δε μένοντας, α' πα και τράς partim aurea argenteaeque monetæ , part im ως οιόν π τίθεται και ως αντιξομένως εφ' όσον vaforum ac veftium confpicuæ artis ac pretii. Tandem rei momento & αι ροπο Β παρείκει και με βοηθείας φανείσης . Η κηdebito perpenfo, Iuarum εfe partim Ratic-° δωδίοιου πλεόνων επιβρισάντων τα χαλιπών, sunt vitam potius profundere , quam tanto the κεφαλίω μεν τα Σελιν μήτ' εακόπτουν μία fauro in manus Hoftium tradendo irreparabili damno Rempublicam affligere. certi ergo com

ριπτών , παραβόλων ανδρών και θανατώνων natu omni atque industria contendere in custo ο τόλμημα είναι . το ' ω σουδαϊς Χαφειδόdiendo tanti precii depofito , primam pretio ναι τα σώζεθαι τα λοιπά , ουβέλα έγγος Φάροfiflimas gemmas & margaritas velis quibus e

νοίας . τύτοις συγκροτηθίνες τους λόγους, πέρsant intextæ detrahentes, una cum ornamena tis Imperatoriis , & eo quod in tota penu e πασι τίω ταχίνην και υπιχνανται βελούσαfat exquifitioris pretii, abftrufifimis intodien- mérus ligixaver career or Surowce men litt expediti accinxerunt fe cum cæceris ad quam mir au mopon si direxwxn's e polo and are fortiffime pugnandum , jaculantes fimul on

ηφίων , αλ' επολιόρκων κυκλοωες και μάmmes e muris in oppugnatores arcubus & fun- χω καρτεραν συνόρων και Φρος ώ οι ντός ακdis . quamquam in hoc quidem ptoficiebant parum nbruente multitudine Hoftiam, quis X1), aatluay can conto, modis

ώ etiam præparatis fcalis in muros infilire como

αμφοτέρων δεις και

• ως δ' οι γης και δίναν addebat enim ruentibus calcar ο κίνδυνος ώ και κεφαλής και πρεσβεύονται παρ' odor subemanans tantæ in propinquo ac quafi excipes in Mali ex dodávcet eo Need up ppmous wis fub manum pecuniæ jacentis , cujus opimæ objędæ faucibus , ac quafi famem afflato ex και Θιά και θείων ( και ορος γαρ τον Κω vicinia Hidore proritancis confeftim abligari- σωσίνον δεμίωύοντα), ασφαλώς γυομένους ends admota prede fpes, Immane quanto έπι α @ρεσβουσάμνοί και κατωδυσάντων κρες rapaciffimæ Gentis toto dudum nisu incum,

bentis ad perrumpendum quidvis obftans, now επί πάσι ρώντας τα εκείσε Αρχιερεί Edit. Rom. sis cumulis furoris inflammabat impetus ο δε τω ιερατεκδί σολίν αδύς , λαβών πας Ex: tamen cogitationes erant vulgi dum

Φίας «κόνας και σαν ποτέ και έξωσι Κλήρη taxat minoris ac militaris fæcis lacrum intui entis unum , eo cuncta referentis , extrą id και παρα του Κωνσταντίνου γίνεται ... δεν nihil magnopere curantis , Alią fentiebant ηλεθέντων όρκων υπό Θεώ και στο Ιεράρ: Optimates ac Duces, quorum arbitrio deliberationes concludebantur, & regimen ver

204 , dioerde sin ó Aparepoby. excino chia tebatur aniverfum Hos cupiditas inhians sus si Entrar mej zárty od 6404: Oveel toe & avaræ spes in hajas Arcis oppugnatio repedutor en dopiero pot non tenebant , facile utique τίdentcs) λαβόντες και μηδέν άλλο οροσεπιθέντες

αμφ' αυτόν έκδοσι , και αντίκα ανιχώρων ne affatim extra proltare per regionem univerlam spoliorum ac prædæ , quæ raptn. conge- so the other opxwr., in Melser som Eunico reßórstuque facilior ad exaturandam quantamvis τας αρκεθώαι , μηδέν αράξοντας πλέον αλ' aviditatem fatis effet. Sed eo movebantur quod providebant , fe nifi destinata perfice w5, 80128

, od posester i super, não ora Bora risum debituros , impuneque fore ludis dolorecerá TIS, APTATTBASQİN me brio. quare ad finem propofitum redam hanc και επιγενομένης ημέρας και και απρας με effe viam rati, territos , ut par erat credere lee epätne painostet me sáraer un mois

, se apparatu atque infultibus primis Romanos Cuitodes Arcis per certos homines tencarunt ; ads

τα Βασιλέως τριηρεις και αι μεν όσοι έπα monentes haud effe ipfos relistendo, & fatis coaéppen apaç dois Aquére

προς τους λιμέσι, τους δε μεέμελο pro ta prudentia videre, Pote Conftatim η συμβάντων, αλ' εκ έχων το φράττειν & Tocharos facile perficere quod crant aggresfi , & Arcem unam iftam a fundo dirue έπω γενομέων .. και η επιμη9μιαμίλαν re.consulerent igitur sibi& cladem ultimam mas lu cura nec indecora patiσne prevererent. Has έποί εκ ήχου μεταμελόμιοι το γεγονός αποί και

αλλ' εκ ξανύοι και συνολον -όθα κι
leges compofitionis fore , Sultanem cum po
pulo, & pecunia dederent, ipfi falvi abirent

E
τον θαναι,

και έπι πις χρήμασι και ασφαλώς quo luberet, omnis ab fe molesiæ fecuri . His apérégriten mei iti poutons e pecherch Ent Romani auditis in duas fe contrarias fenten: Müppupa iri é tátoc ex pare sources thus dari altro marture φuod mox εκτοrguer- δαιτυμένα τα πλήθος . και οι κατ' αντικρό dum vi erat; & beneficio exiciuni redimere cam pio tiño Tórswe ocis rerupas isusun sportes, vires obstinatione queri contenderent. Ab his sūpos. doronêr ws sesgos ip direzipe site afii diffentiebant, contra differentes : ifta corres, stws Enjoy the sofas Barrician

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

yare

jultius μάτων, i res péporns tocis teenptor cvaner. A quæ ab Hoftibus exitia metuerentur

ab Imperatore formidanda : qui utique ipfos ,θοω . πλος δε και αυτοί εμβάντες απέπλεον.

fi juratam fidem terrore abjecerint, meritis έπα δε κατέλαβον τω Κωνφωτινόπολιν , η legum fuppliciis mactaturus fit . quare aje

hant obfirmandum animum in resistendi conτη Βασιλά ήγγίλοντο τα αραχθέντα, αυτίκ

ftantia , & patienter expe&andas Copias Imεκείνος προς τις αγγελία παροξωθείς , ά

peratoris iplis fine dubio non ita multo poft getos TuS Jouro, rj Sesvce énois. Rei Mi

auxilio venturas , non enim neglecturum pru

dentem Principein tantam suam pecuniam serστον μεν Αρχιερία εις τίω παρα της Εκκλη

missa ftrenue claise quæ patente mari cias, neioun xazise, rou éxeivero, mosoggos auxilia portaret obsidioni folvendæ faffectura. ήλθε και κινδυνεύειν εις τίω ιδίων επιτιμία, Id vel li deforet cenfere fese, abfciffuın Sut

tanis caput ad Hoftes e muro superne ja&anως τους αραχθώσι μεσολαβήσας εκείνος. Τός

dum ; aut enim quos ibi detinuisset eatenus piirron goixeiss ó Barudseis pasitasmoj as cupida expectatio recipiendi Sultanis , delpe

ώ γιωαικείαις ατιμώσας σολαις, από προσώ rato jam ejus voti effectu receffuri confeπι επoίει - και πέμψας τας μεν του Συλταν ftim erant ; aut ipfis irritatis Ainici cæde &

sæyius in nos ad ultionem expetendam ruenHis zuvcirca un Juranpa, tri de hoe jentepe ve B tibus, oprabilem nobis occasionein datum iri, αδελφίω ταττομίας, και τας εκείνα παίδας σω vel fidei erga Imperatorem noitræ obita pro

co pugnando morfe oblignandæ , vel gloriq. τοις πιει εκείνες άπασιν, ειρκτως ασφαλέσιν

fæ , fi Deus adjuverit, victoriæ, Talia ubi edi Sou oror $'ixeirgo rangos zomuemor, altercantes utrinque ali uandia ja&tarunt cu apgypg ngù xpuogo ego 171014 otan media tandem fententia prævaluit, decernens

perseverandum adhuc, & expectandum auxiλοις, ότι σολαϊς και ζώναις , αλλά και

lium Imperatoris. nec ramen plane præcidenμαργάρους και λίθοις παμπολυ δν ως φασι dam hofti deditionis fpem", quin eam potius και ικανόν εις τρυφίω Περσικίω, η κοινω τα

alendam induftria &'fimulatione quo ipfi

suspendantur animis & extremis temperanμιείο αροσανατίθησι,

tes conatibus re in longum tracta otium auxiliis Noftrorum huc se admovendi præbeant , Rebus interim noftris quam fieri poterit optime providendum

ut quam diutissime reliftamus , tardante quantamlibet auxilio ; ac fi vis interea major ingruerit , numquam to tamen deveniendum ut aut abscindamus aut projiciamus Sultanis caput

nam id facinus effet temere furentium & insana desperatione mortem tibi vituperabilem accerfemtium quæ porrò quoad vires fuppetierint defenderis fortiter , ea , vel potius“ reliquias corum semiconsumprorum , defensione ipsa extremo jam discrimine' urgente pro falute 'ac capite pacifci, fapienris affine providentiæ cenfetur. In hæc decreta abi omnes conlenfissent, mittunt ftatim qui Hoftibus promittant , facturos se quod juberent , postquam aliquam , cessaçione oppua ghandi , liberam ipfis indulsissent ad consultandum moram. Concessæ in unum illum diem induciæ , quas cum prodụci poftulassent , nihil ultra impetrare valuerunt . quin potius die ftatim sem quente omni ex parte vehementiffi me oppugnati fumma vi refiftendo contendere sunt coacti . . Sin certatum trinque totis viribus : quoad jam fatiscentes obfeffi & futurum clare cernentes ut .42.725)

. mox opprimerentur prævalente maltitudine , micrunt tandem qui deditionem pollicerentur , ea ta men conditione si prius in pacta conventa jusjurandum folemne per Deum & divina 'rite ab oppugnantibus daretur. Ea Legatio dire&ta ad Constantinum eft , quicum fecurius tra&tari posse videbatur, quo assentiente oblatis , etiam de confilii & Ducum Exercitus fententia adhibitus ad juramenti ceremoniam loci Antiftes. Pontificalem indutas ftolam sacras Imagines - manu geStans , cum suo universo Clero-prodiit ad Constantinum. Nullam ille moram fecit promissorun a fe fidem Deo teste lanciendi conceptis Titę verbis , fub auctaritate ac nutu Epifcopi præfentis, qui cum ad fuos rediilset , ftatim qui Arcem tenebant Saltanem dimiferunt cum fuis rebus cundis universoque ipfius comitatu : Eo recepto confeftim Hoftes recesserunt nihil amplius faces sentes moleftiæ . Cautem enim Sacramenti formula diserte fuerat ut Sultane ipfis tradito con tenti , nihil altra requirerent . Hoc eventu apparuit ineluctabilis divini decreti potentia , cui fru

Edit. Rom. ftra obfiftere conetur vis ac prudentia quantavis . Die fequenti , fecunda ab ea qua deditus Sul pag.160. tan eft", apparent in mari triremes Imperatoris : quarum appulfu vicino tantųm non jam subeuntium portam sera festinatæ deditionis pænitentia Imperatorios invafit. Sed quæ fa&a erant infecta fiert nequibant : Cum ergo aliud non potsent ne fupellectilem & pecuniam Imperatoris e tantis. cam ægre hactenus periculis fervatas in aliquo adhuc difcrimine relinquerent que in regione hoftibus

, iisque rapaciffimis redundante , ordinaris utrinque in binam seriem ab Arce in Portom militibus armatis , regias illas Gazas eduxerunt impofueruntque triremibus : tum super & ipsi confcendentes folverune : Inde ubi apputerunt Constancinopolim , cognitis Imperator quæ contigerant , immane quantum excanduit. Ac Antiftitem quidem ado Tribunal Ecclesiasticum reum fecit : parumque abfuit quin is acerbo fupplicio lueret functionem recepti jurisjurandi. Domesticos quidem fuos ab Æni Arce reduces , prius flagellatos inde muliebribus ad exprobrationem ignaviæ dehoneftatos ftolis a confpe&o Imperator removit suo, Palatinis officiis privatos . Tum mila militum manu Sultanis uxorem & filiam matrem præterea & fororem filiosque ejusdem cum domefticis & cuncta familia omnium eorum securæ cuftodiae mandavit ; quantum porro eidem Sultani divitiarum ibi fuit in auro argentoque fignato aut facto, velisque insignibus , ftolis ac zonis unionibus quinetiam, & varii generis exquisiti pretii gemmis , quod ex usu luxuria Perlicæ plurimum omnino fuiffe ajunt, totum corralit, & in pih blico ærario deposuit.

[ocr errors]
[ocr errors]

uti

C

CAP u T XXVI
Vt exceperit Patriarcha redeuntem Imperatorem , quam acri

reprehenfione ac zelo.
Æterum priusquam hæc fierent opportune
occafionem arripuerat Imperatoris objur TE

TE'ως δε πρότερον ή ταύτα γεγυηθαι εν
gandi Patriarcha . Multus is dudum fuerat in πει πολύς ο Πατριάρχης κωλύων ώ
dehortando Imperatore ab Expeditionibus ad τον Βασιλέα και χριστιανών έκφρατέeαν , ως
versus Chriftianos suscipiendis, non successu-
ras feliciter eas ipsi denuncians ; neque enim

εκ διοδίσοντα πάντως εμφυλίους κινούπα που civili contra ejufden Religionis profetores λέμες , τοπ μη κατά τρόπον βασιλικών τη bello Deum adjutorem fore. Talia fruftra fæ Κωνςωτίνα επιδημήσωσι, τη μεγάλη νεα εPe a fe monitum videns runς, Ποn at Impe- πιςάντι, εφ και αφροσκωήσαι και αποδούνας Tatore dignųm fuerat ; fed indecora fuga vix salvum lese recipientem Constantinopolim , τα της αχαριστίας ρύσια , καπλθών ο Παubi primum is a reditu magnum in Templum τεμάρχης , ωνείδιζε τη δεθύς , οροσεπιτιθεις se contulit, Dei adorandi & pro evitato sum mo discrimine gratias agendi causa ; cominus

και ας ας Θιόν της σωτηρίας κώνου χαριaccedens increpavit palam verbis haud mol σίας - αι τον Θεό χάρις, έλεγα, ότι σέσωlibus id tantum intermiscens delinimenti,

σαι, και χερσιν ου παραδίδoσαι τω σιω ut gratulari se fimul ipsi salutem insperato ferratam , reddendis Deo pro ea gracis, ψυχω ζητούτων εχθρών. τι δαι η παρ' gnificaret. Do gratias , inquiens, φuod falouΒ εμού σοι ότι λεγόμενα και η ου μέμνησαν ως evafifti , non es traditus manibus Hoftium que τω έκφρατεία εκώλυον , ως και σωοίσουσιν rçntium animam tham · Ecquid autem corum meminiffi quæ sæpe apud Teegi, expeditiones

άντικρυς, και τις εμφυλίους πολέμους απίλογος Biufmodi dissuadens ut prorsus noxias ? non dixi μη ζητών, και το γε άλλο, και σε και τας σας o serio denunciavi Tibi, ne bella civilia suscipe διωάμεις ως μέχω του Δισότη Μιχαήλ ένα Tes? çur ergo te tuasque Copias Michaeli Delpor 8exercituique ejus in aciem progreffus objecifi?

ναι, και τους εκείνε σρατάμασιν και εχ άμα συ nonne tu nomine Chrift, fignatus es

& ill μεν τω Χρισε ονεσημάνθης ονόματι , κακοChriftuns agnoscit Dominum ? Inter sales , aje νος λα5 ης ΧρισB; τίσιν εκτέον, έλεγον, όη bam, prælio commiffo pro quibus arabimus tris victoriam , utris cladem impetrare conabi

ποιώντας πας ας Θεόν ικεσίας, και και τίνων mur a Deo, duri Sacris operamut ? neutros Ho

μιλητέον Θεό, ως εκσπόνδων εχθρών και αι Edit. Rom. Aium habere numero possumus , utrisque auftritti pg.161. coramuni fædere Religionis . quas pro vobis pre

πέρ ημών είχαν και υπερ εκείνων πάντως. εces offerimus , cædem pra illis valent : quando πειδήπερ και μιας μάνδρας εσι τα Χρισε. κιν quidem ad unum <que ambo pertinetis qvile Pa δε, αλ' ευλογητός Κύριος ο ρυσάμίωός σε εξ Boris Chrift. Nuης πρtem teneditus Dominic εχθρών ανέμων. επίσεισε γάρ σου σφίας , εφ qui liberavit te ab Hoftibus a lege Cbriffi alienis quos immift in te ut admoneret ; non juste a te

υπερ αναμνήσαι, ως ους μεν ως εχθρός εζή illos hoftiliter impeti quos Hoftes tibi quæfili : τας, έκ έχθραωποι πάντως δικαίως. όρα, δε exhiberet autem to this objiceret oculis veros How τες εχθρούς και βούλει, ους αν ομόσε χων Aes, quaß diceret: En in quos fas piumque fer fi pugnare libet , omnem belli vim effundere:

ρήσειν, ω μη εγω θέλουμι. έδειξε πίνω & quos ipfos tamen fruftra debellare prelio adorsus ας εχθρούς, και φοβίσας μόνον , μεταβαλων conaber is, nifi ego volens do propitius adfuero. ερρύσατο. ούτως οίδε Κύριος κρίματα ποιών: oftendit igitur tibi Hostes , & terruise conten, tus , corum a Te vim arcují , e periculis infidia

ταύτα του Πατριάρχου λέγοντος, όμως tum in tutum incolumem transferens . Sic agere Κρατών εδέχετο τας ελέγξας , και προσεπίνει.. modit Dominus judicia faciens . Hæc loquen αντιλέγειν και ως δικαίοις εκαι είχεν. αλ' έπηtem patriarcham placide audivit Imperator reprehensionique acquievit abnoxie ultro

γα ως δηθω απoλoγέμιος , ως και τις ειρήcomprobans , & meruiffe confitens quid τίω μάλλον α της οδού κατίωτήκεσαν, και çnim contra opponereç veris & palam ju ως κηδος μεσολαβήσαι τας ωσαύθις σπον ftis, non habebat. Illud tantum ad quamdam εκcifationem

fubjecit : Aigui ad ραει, Η D δας έβεβαίωσαν, ο μεν δω Βασιλεύς ούτως quiens, cum Christianis sanciendam ifra qua ειπων, ου και ο καιρος εδίδου και πλείονα λίfum periclitatus via properabam, Huc enim fere γει», αποπεμφθείς ταις αχαϊς, χώροι Φρος bar út fędus jam idum cum illis, quos me babere

το Παλάτιον. α δε περί του κήδους έως Hofles vetas etiam affinitatis neceffaudine adfiringerem, formitate in polierum certiori. Tan

ήσω. tum Imperator locutus ( non enim tempus id eraț plura differendi ) recellit in Palatium, benç precanı te in digreffu Patriarcha • Affinitas porro cujus modo facta ett mentio, lic fc habuit ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ν.

CA PVT XXVII
Affinitas inter Imperatorem o Despotam Michaelem contra&ta , 'Anna filia

Eulogia fororis Augufti, Nicephoro Despore Michaelis filio in sixorem dasa.
Παδή γαρ πολλάκις αποσείλας ο βασι:

Um fæpe Imperator vel aliorum vel

proE" λεύς , και τας δωάμας οροσβαλών και

duum Copiis , illicque cum Hoftibus congreff πεκρούετο ( έχρητο γαρ και ο Μιχαήλ τω Ιτα fus , femper rępulsus eßet : propterea gnod λική εις βοήθειαν, και καρτερώς κρατάμι- ibi dominans Michael auxiliis Italicis ageba

& horum vi confirmatus refiftebat va1ος ας διωάμεις αντίχε ) και ουδέ, ο επιω,

lidiliime: adeo non proficientibus contra quidώύοι, μάλλον μίν δω και προσιζημιούτο quam Romanis, ut etiam male muldai pleταις ο κενούς αχολίας, μόλις κατά τω rumque redirent : longa experientia militiæ

damnofæ tandem persuasus otium ibi & opeπολλάω πειραν, ικετεύσαντος του Δεσπότου

ram in nullius frugis nullius {pei negotio maκαι αρισβείαις συχναϊς εκμειλέξαμίνου τον Αύ le consumi induxit in animum non jam

ορος ευρώω και ούτος απίκλινε . afpernari amplius crebras Defpote preces, en mi radis noen med Mozarta spīs els delinimentis ejusdem & fupplicibus officiis ; γνήσιοι , ών ο μεν Ιωάννης ανά χείρας ω fed ad pacem cum ipso inclinare . Quoniam τα Κρατοιώτος, πεμφθείς μεν φρος πατρος, autem Michaeli erant Despotæ filii tres legiδοθείς δε παρά μητρός ηκούσης είς όμηρον , B timi, quorum Joannes quidem in manibus 20

potestate Imperatoris erat mifsus quidem a 85 € γαμβρος του Σεβασοκράτορος Τορνικία ο Patre traditus autem in obsidem a Matre λόγος Ορεπωείκνυ, δύο δε παρα το πατρι, pretente, ad conciliandam conventionem ul

tro Conítantinopolim profecta , quem & GeΝικηφόρος η και Δημήτριος , έτερος δ' εκ νο

nerum factum Sebastocratoris Torpicii fupeθείας ο Ιωάννης - και ο μεν Δημήτριος αντί rias docuimus ;. Duo agtem degebant apud elit. Rom. πως ώ έτι, και ο αφραγμοσών ζων διεπ Patrem Nicephorus & Demetrius, cam terλος, ο γ. Νικηφόρος κεχήρωτο γυαικός tio ex pellice genito Joanne : ac Demetrius pag.162

quidem primum tunc pubescens immaturus neκαι η θυγάτηρ η Βασιλέως Λάσκαρι επθνή gotiis , nihil nisi puerilibus remissionibus vaτέτο εγνώκισαν και αμφόπραν τω τοί

cabat ; Nicephorus vero viduus erat , naper

mortua ipsius Conjuge, filia Lascaris Augulti ; τω και της Ευλογίας θυγατέρων Ανναν εκδο

Huic decreverunt communiter tertiam Eulo9ιωας ορός γάμον, Δεσπότη γι όντι , έκ το giæ natarum Annam copulare nuptiis tituΦρούρα κήδους παρα του προβιβασιλόυκότος

lum ac dignitatem Despotæ jam ex priore

habenti a Socero Imperatore Joanne acceΙωάννα έχοντι το αξίωμα . και δη και πολύς

ptam . Itaque cum multo Satellitio fplendidopupoeives arostidas the Arav, ro's 38-C doque comitatu Anna missa , nuptias Impeμους έτίλα, είτα και τον Νικηφόρον ας εαυτόν rator istas peregit , cum vocato ad le Con

stantinopolim Nicephoro , præterquam ei diσυγκαλέσας και την Κωνσταντίνου και κρατώ ρηίcatem confirmavit , honoribus etiam illum μεν η αξίωμα, ε τιμαϊς μεγαλώας, και δώ auctum majoribus donisque dignitatum doροις αγίλας , προς τα οικεία εκπέμπει. και mum remifit. ficque conititutis in Occidente

rebus, Orienti jamdudum laboranti recupeάτω πα και δύσιν καταςήσας, τα της Ανατο

rando attendebat ; cum aliis eo mislis pluri. λής πονάνε προσανεκτίτο, και άλλες μεν πλεί mis cum præfertim Joanne Despota , quo σες προσαποφίλων, εξαιρέτως δε τον Δεσπό

maxime innitebatur , abunde illum idoneum

confidens emendandis farciendisque cunctis ταω Ιωάννίω, και δη επιθάρρει , αυτάρκη τίω per illum tra&um detrimentis Reipublicæ το κακομένων επικερίαν. ταις και αληθείαις & illis periclitantibus Populi , quanto επει χολημένα τα Βασιλέως τους δυσικούς, ως δή

opus ad illos Imperio fervandos , auxilio ju

yandis tegendisque. Revera enim intento Im9ον ανακαλυμένε τη Βασιλεία το λείπον

peratore Occiduis rebus , & omni cura fataαίνει τα καθ' Εω διχόθω. του και τας - gente illa divulla membra Imperii corpori

duwéweis após the dúos érzéunetul , conjungerc iterum ac restituere , infirmari, κ.

ac debilitari contigit Provincias ad Orientaκαι το καταμελήθαι μακρόθεν. αλα ταύτα lem limitem fitas duplici ex causa · primum μεν την δυσικών ήσυχαζόντων, πέμπων ο Βα quod quæ illas prius defendebant Copia inde σιλείς καθ' όσον οιόν π ανεκτατο, και αρος το

in Occidentem abitraherentur : deinde quod

necessitatibus urgentium & remedio præ

fenti egentiųm casuum , propter longinquitaπότα - φανένος εκείσε, ας Πέρσας μη ήρεμεί», τεm negligerentur. Ceterum ubi , ut dixi και μάλλον και μη σωω φόβο πλείονε ανασίλ

pacatus fuit Occidens, misis ad illas partes λεθαι.

Imperator Copiis , quantam potuit maximam

jis recuperandis curam impendit : fereque in ftatum priftinum reduxit. Nam Despotæ Joannis ea virtus, ea fama erat, ut eo apparente fieri son portet quin Persæ quiefcerent , aut potius cum metu & terrore majori reprimerentur.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

C Α Ρ U Τ XXVIII.
De vulgato Nicææ falso nuncio invadentium eam Vrbem

Tocharorum.

[ocr errors]
[ocr errors]

A Ο δ' αυτά έτος, μίωός Κρονία,

μωος Κρονίκ, ή θάων E

facri, dies Jejunii celebrarentur, die fe ημερών της νησίας πλουμένης , ημέρα cunda Hebdomadis secundæ , contigit Nicææ της δευτέρας εβδομάδος Μοτέρα, σωέβη τη ex inopinato , & fubito quiddam adeo terrificum, ut si cum maxime turbulentis & tu

Νικαία εκ παραδόξα τε και εξαίφνης Φραγmultuosis eventibus , qui maximam afferre μα, πραχθέν μεν φοβερον, και μηδενί άλω consternationem folent, conferatur, nulli είς λόγον υπερβολής, παραχωρούν την πρωτείomnium diritate commotionis ac popularis

ων. και ότι και όπως συμβαία, όσον τη «γοσformidinis insana concitatione concedat. Unde ac quomodo acciderit tam vehementer in βολή, και μόνη, και τη τα δεινών προσδοκία , gruens , tam longum durans , tam anxia ex

ως ήδη μεγίσοις κακούς περιβεβλήθαι, αναν: Edit. Rom. pectatione mali gravissimi crucians terror

καιον είναι τοις δεχομένοις , και μηδεν την ας pag. 163 tam inevitabiliter in fummæ calamitatis sensum quasi præsentem cum extrema de

σωτηρίω ελπίζων . λεγόμιμον δε μν τόσον έsperatione falutis quos' comprehendebat

χον ας φόβος και συνολώ . Eίωθε και ο λόmiseros conjiciens, conandum eft dicere ; utcumque fit difficile narratione rem ex γος τοις μετρίοις μέγεθος επιφέρειν ως οιόν primere uti se habuit . quippe qua fic Βτ' εκείνων περιειναι , τοις δε μεγίσοις εξατοnecessario minus atrox apparitura legenti

atrox apparitura legenti- νών, ύσερος σφών φαίνεθαι. πλίω καλόν ν bus , quam eam experti fenferunt. Νam

τοις τοιέτοις μη τους λεγομένοις εμμένειν τοις quæ mediocribus quidem affingere magnitudinem ars atque amplifcatio fermonis λόγους προσέχοντας , , αλλά και ές μάλα τον poteft : eadem

eadem infra maximarum per se νοω επωάγαν , και ως επ' αυτά όντας το rerum subsidere faftigium impar assequen

πραγμάτων αναπολαν τα λεγόμενα . Πρώτη do Tolet. Quare fapientis Lectoris eft fublevare judicio in talibus infirmitatem fcri τoίνω φυλακή της ημέρας εκείνης και υπεραναprionis cui cognofcendæ dat operam : & βεβηκότος τον ορίζοντα του Ηλίου όσον και επί quafi supplere imaginando quod dictio minus exprimit : evolante animo in ipsam præ-,

μοίρας ζωδίου διάκοντα , επ' έργοις όντων sentiam periculi , sensusque induente quales

fenfufque induente quales την ανθρώπων και την μεν πνευματικούς, την fuiffe confentaneum fit eorum quibus con

δε και σωματικούς, εξαίφνης φημίζεται λόγος tigit in re , dum. gereretur

ipsa verfari Primo igitur trihorio diei 'illius , eminente

ουκ αν του δε μεν τω μέρα της πόλεως αν fupra Horizontem Sole quafi partibus Signi το δε δ' ού, αλα κύκλω περι τίω πόλιν triginta', cum operibus homines vacarent

C απασαν Tοχάρων έθνος τώ πλήθει θαρσηalii spiritualibus

corporeis alii

confeftim fama' diffipatur , non in hac quidem Urbis σαν, τους την πυλών κρεουργήσω φύλακάς parte, in illa vero non; fed late per Urbem εισελθών τίω πόλιν μεθ' ότι πλείσων και totam uno circum undique tenore ; Gentem δεινών ορμημάτων. ώς τ'ν ακαρεα τες εμπίTocharorum multitudine freta'm trucidatis portæ Cuftodibus in Civitatem irrupisse ra πτοντας σφίσι απροσδοκήτως και απίωώς καpidiffimo & sævislimo fimul impetu, ita ut ασφάττειν. 6 ο λόγος άμα μεν έβρήθη, άpassim ipfis inopinato ubivis occurrentes μα δε και τίω πόλιν περιελάμβανιν. εκπηδήmomento ab iis immaniffime omnes conciderentur. Et rumor hic simul prolatus , fimul

σαντες τοιγαροώ την οικιών καθώς έκασος univerfam pariter complevit comprehendit- έχων ερέθη , αξίθεον ασωτάκτως και τας que Civitatem. Exilientes igitur extra do αμφόδες. ¢ οι μεν ένθεν , οι δ' εκείθεν φε mos eo quisque habitu , quo illo rerum articulo' repertus est, discurrebaut confusillime

ρόμυοι, αλήλοις προσέπιπτον. ώ δέ & ταper vias & angiportus, ruentes ille huc , hic τοις κακείνοις ως και ο αυτος πόνος . & ώσilluc alter in alterum incidentes mutuo collisu, labore utrinque contrario, sed pari:

περ κατα νώτα και αμφοτέροις επείγοντος τα in quem illos trudebar opinio cuique itan- D κακά συγκρέοντες αλήλοις, άπροι εξ ετέρων, tis a tergo mali. ac fefe pulfantes perconta- μανθάνειν ήθελον τις η φήμη , και ο αληθή bantur quæ hæc esset fama ? & ecquid vera τα λεγόμναέτε δ' ετοι, ήτ' εκείνοι ασφαnarraréntur ? Porro neque hi neque illi certum quidquam expedire poterant . cæterum

λως έχον φράζαν, πλίω τα αληθή είναι ταυomnes voce consona verisima dici affirma τα συμφώνως απάντων ιχυριζομένων εις τατο. bant . nam quam quisque incertus erat con και έκαςος περί εαυτω αμφιβόλως έχων το σε filii de via modoque propriæ falutis 'in tuto collocandæ , tam certum se ferebat de veri

ζεθαι, αναμφιβόλως έχει περί τίω φήμιο tate glifcentis famæ. In his dum ifti erant, αν όσω δε ταύτ' εκείνοις ήσω, κατόπιν άλοι ecce a tergo alii currentes miserabiliter deplorabant infandam cladem:: propriis mo

εκτρέχοντες εξαγώδουν τις συμφορας, και οι do fe vidife oculis memorantes , dum Ηo

κείοις έλεγον οφθαλμούς πθεαθαι τάς έπιόνstes quempiam sibi obvium membratim con τας τον αντυγχάνονται σφίσι μεληδόν κατασράτcerpserint, difficili judicio immaniorne illa

τοντας ως ειναι τίω εκείνων θέω άμα και θάcrudelitas cædis an triftius & miferabilius fpectaculum fuerit . crediderim terro

νατον οίκτισον , φόβων οίμαι ειδωλοποιώνrem partes invadentem Morphei somnia των τα πάθη, και γρηγορεσι και τα μη όντα πλατ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

τότων,

[ocr errors]
« IndietroContinua »