Seer Aenmercklijcke land- en waterreys, onlanghs gedaen van 't Gesantschap sijner tegenwoordigh-regeerende Czaarsche Majesteyt uyt Muscouw na China, onder desselven Ambassadeur Isbrand, door Groot-Ustiga, Siberien, Dauren, Mongolisch Tattaryen, etc: bevattende ongemeen-wonderlijcke bysonderheden eeniger onbekende van haer aengetroffene volkeren; seldsame voorvallen, en veelerley andere gedenckwaerdige saecken

Cover
by Jan van Leeuwen, 1699 - 201 Seiten
 

Ausgewählte Seiten

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Bibliografische Informationen