Immagini della pagina
PDF

G E O R G I U S
C O ID IN UI S
CUR O P A L A T A ,
OFFICIIS ET OFFICIALIBUS

C U R I Æ E T E C C L E S I Æ
C O NST ANTINOPOLITAN Æ.

[ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]

C U R O P A L A T A.

DE OFFICIIS MAGNAE ECCLESIÆ,

ET AULÆ CONSTANTINOPOLITANÆ.

Ex verfione P. JACOBI GRETSERI Soc. JESU, cum cjufdem in Codinum Commentarior, libris tribus, & dc Imaginibus non manufa&is Opere.

In hac Editione pretir comparatum cum Ägiis A4A4ss. Gracum textum, &. reparatam Latinam verfionem, accedunt inediti ex Xegia &* A4azarina Bibliotheca offcialium Catalogi, &* ad Codini mentem locupletes Notae.

Adjunguntur recentiores Orientalium Epifcopatuum Notitiae , voces honorariæ, appellationes dignitatum indices, quibus poftrcmis fzculis Ecclefiaftici vel Aulici Proceres falutabantur.

cgra & opera P. JAcoB I GOAR Parif. Ord. Pr«dic. Congreg. Reform. S. Ludovici.

V E N E T I H S,

EX TYPO G R A P H I A B A R T HoLO M Æ I JA v AR IN A,

M. DC C. X X I X.

[graphic]
[ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

M I C H A E L I
M A Z, A R I N O,

A Q U E N S I U M
ARCHIEPISCOPO.

t/anto magis emula Græcarum Gallia literarum, EMINENTISSIME CARDINALIS, primgeva mom inferior pietate , Imperii dignitate

; mumc potior, tanto fibi Graecia priflime eruditionis , religionis , majeftatis memor quarit ardentius Galliæ præfidium ; & quo vehementius Galli Proceres fapiemti.e Athenum ambiumt , eo majori geflit ubertate gaudiorum Co'dinus zowani- momem adeptus fuum hoc de Offcii* Æcclefíafticis & Palatimis opus a Gallis-.eterma comfecratiome dedicari . Extra patriam , licet mom ignotus , errare videretur , mi patrior fuos Ecclefiafticos Procere* im Sacrarium 7'uum reciperet , Aulicos im Palatium induceret, im quo avit.e Religiomi , fimul ac Regie majeftati fedem pararet . Albicamtis fub Tua Purpura <veftis camdore perfpeéio , intimum amimi Tui camdorem comjecit , mec impa

, rem Emimemtiae mobilitatem , Patriarchamque fuum cum Ecclefie magnae opti

matibus , modo , cum mec luget mec jejumat illa , camdido colore fulgemtem ; modo , fi luëtum vel jejumium imdixerit, purpureo corufcum, im facris Tuis 2edibus Te colere ; Hmperatorem vero Curiali.fuo comitatu ftipatum, aureum quamvis @ purpureum undequaque , fi majefiatem mullo mærore obnubilaiam proferat , camdidis contra vefiibus amiélum, fi luétum tefletur , Te vemerari , ©- im A4ufei Tui fecretiore pemetrali Tuis pedibus advolvi exoptat, @- mumc , amiffo Imperio, ad felicitatis reparamde omem , priufquam iterato proferat, im Tuo momime apparere poflulat. Id fame Codini opus ef?, quod mom crediderit merito quifpiam tot dicamdum hominibus, quot Qffcia percenfuit , fed ei foli vovendum, quem plurima refpiciumt Officia , & cujus in fronte præfixum momen pars libri fit potiffima. Sic profe&io, CARDINALIS EMINENTISSIME, per te Codimus mirum im modum augetur, mempe qui nom Offcia folum emumerat Magnæ Ecclefie , ©* Aule Comftamtimopolitane s fed etiam ampliores, quas im te colligis , utriufque Palatii Regii @* Vaticami dignitates videtur expreffius repraefentare. Quapropter auëiorem humc Tuo nomine confígmaffè 'fincere & fime fuco profiteor præcipue ex meis 'ad eum ?Notis . Ita mom foret iße mems , mifi Tuus Utimam olim Codimo 'datum tuo frui confpeëiu : umus ei fuiffes fatis ad movam Qffciorum beme longam feriem contexemdam . Quam luculemtas in illum mumc Commentatiomes ederem ! Quam ingens impleremt volumem , ubi circa fingula, quibus perfunótus es, mumera, quamta Te geffiffes in unoquoque prudentia, imtegritate, laude, curiofius annotaffem ! At quid vama memtis obleéiatione deludor ? £gaß vere Notis indigeat, quod omnibus notum ? Nemimem p. fugere pa

« IndietroContinua »